Corrigeren

Klik op: Meer informatie over:

Over correctie

De correctieprincipes

Uw dictaat corrigeren

Methoden voor het corrigeren van hetgeen u dicteert. Bijvoorbeeld:

  • 'Corrigeer dat'
  • 'Maak dat ongedaan'
  • 'Verwijder dat'
  • '<text> spellen'

Het Correctiemenu

Gebruik het Correctiemenu en de opties. Het Correctiemenu openen:

  • Zeg 'Corrigeer dat' om het laatste wat u hebt gezegd, te corrigeren.
  • Selecteer de specifieke tekst die u wilt corrigeren door 'Selecteer <text>" te zeggen.

Verkeerd herkende opdrachten corrigeren

Het corrigeren van opdrachten die Dragon niet accuraat herkend

Het dictaat van een andere gebruiker corrigeren

Het dictaat van een andere gebruiker afspelen en corrigeren

Woorden en zinnen spellen

U kunt woorden en zinnen die Dragon verkeerd herkend, spellen. Zeg 'Spel dat" meteen nadat Dragon een woord of zin verkeerd heeft herkend.