Nuance ledning

David Garfinkel

Vice verkställande direktör, Koncernutveckling

David kom till företaget i januari 2019 som vice verkställande direktör, Koncernutveckling. Han är ansvarig för identifiering, utveckling och genomförande av alla globala icke organiska initiativ, inklusive fusioner, förvärv minoritetsinvesteringar, avyttringar och joint venturs.

Innan Nuance hade David varit ansvarig för koncernutvecklingsorganisationerna hos både NCR och ADP. Tidigare i sin karriär arbetade han med koncernutveckling hos IBM och inom investment banking hos Broadview International.

David har en MBA från Columbia Business School och en BA från Tufts University.

Här hittar du mig

här hittar du mig på
LinkedIn(Öppna nytt fönster)