Nuance ledning

Robert Dahdah

Vice Verkställande Direktör och
Chief Revenue Officer

Robert Dahdah började i företaget som vice verkställande president Chief Revenue Officer i april 2019. Han är ansvarig för att leda Nuance:s globala försäljningsorganisation, genomföra företagets strategi för marknadsföring och påskynda tillväxten i försäljningskanalerna i alla företagets vertikala nyckelmarknader.

Robert medför nästan 30 års erfarenhet när det gäller att leda globala försäljningsteam i noterade företag och att övervaka hela försäljningscykeln inklusive all verksamhet, utveckling av marknadsföringskanaler, onboarding, planering av kvoter, försäljningsaktivering och implementeringsintegration. Innan Robert började i Nuance hade han många ledande säljledarroller bland annat som vice vice VD med ansvar för global försäljning inom Benefitfocus, vice verkställande direktör med ansvar för global försäljning hos Verizon Connect, vice verkställande direktör med ansvar för global försäljning hos FIS och vice verkställande direktör med ansvar för global försäljning hos ADP's $1.5 biljarder stora internationella verksamhet.

Robert har en BS examen från Syracuse University.

Här hittar du mig

här hittar du mig på
LinkedIn(Öppna nytt fönster)