Privacybeleid

Privacyverklaring van Nuance

U kunt hier(pdf. Een nieuw venster openen) een kopie van ons Privacybeleid downloaden.

Privacyverklaring van Nuance

Deze Privacyverklaring ("Verklaring") beschrijft de persoonlijke gegevens die Nuance verzamelt, hoe we deze gebruiken en wanneer we deze delen tijdens onze interacties met u, bij het leveren van onze producten en diensten en het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten.

Deze Verklaring is van toepassing op Nuance Communications, Inc., zijn affiliates en alle volledige dochterondernemingen, waarnaar in deze Verklaring verwezen wordt als "Nuance". Als we verwijzen naar producten van Nuance, bedoelen we alle producten en diensten van Nuance.

Met het oog op de toepasselijke wetgeving inzake gegevensprivacy is het de affiliate of dochteronderneming van Nuance die verantwoordelijk is voor de verzameling en het gebruik van uw persoonlijke gegevens ofwel de affiliate of dochteronderneming waarmee u een overeenkomst of contact heeft, ofwel de affiliate of dochteronderneming die gevestigd is in het land waarin u woont. Als u uitsluitsel wilt over de identiteit van de verantwoordelijke affiliate van Nuance, kunt u contact met ons opnemen door het webformulier Privacyverzoek (Een nieuw venster openen)in te vullen.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

Nuance verzamelt persoonlijke gegevens tijdens het leveren van onze producten en het uitvoeren van marketing- en bedrijfsactiviteiten. Welke persoonsgegevens we verzamelen is afhankelijk van het feit of deze gegevens verzameld zijn (i) via onze websites of toepassingen, met inbegrip van www.nuance.com(Een nieuw venster openen) en shop.nuance.com(Een nieuw venster openen) en hun plaatselijke varianten ("Sites"), of (ii) via onze producten en diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot onze software, ondersteuningsservices, spraakherkenningstechnologie en producten voor medische gegevens ("Producten").

We kunnen uw persoonlijke gegevens rechtstreeks verzamelen in de volgende situaties:

 • Als u software van Nuance koopt, downloadt of registreert, of als u gebruik maakt van onze ondersteuningsservices voor onze software, kunnen we uw contactgegevens verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres, fysieke adres, telefoonnummer en financiële en betalingsgegevens, in combinatie met gegevens over de Producten van Nuance die u koopt, downloadt of registreert.
 • Als u contact heeft met Nuance voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld door uw interesse te tonen in Producten van Nuance via een webformulier, door mee te doen aan een actie of door een marketingevenement van Nuance of vergelijkbaar evenement bij te wonen, verzamelen wij de gegevens die u bij ons indient, zoals uw contactgegevens (met inbegrip van uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, organisatie en functietitel) en de Producten van Nuance waarvoor u interesse heeft.
 • Als u een sollicitatie indient, verzamelen we de persoonlijke gegevens die u in uw sollicitatie verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en arbeids- en opleidingsverleden.
 • We kunnen ook andere elektronische gegevens over uw gebruik van onze Sites automatisch verzamelen. Deze gegevens kunnen uw IP-adres, datum- en tijdregistratie zijn, gegevens over uw interactie met onze Site en gegevens die verzameld zijn via ons gebruik van cookies en soortgelijke trackingtools.

Via onze Producten kunnen we uw persoonlijke gegevens rechtstreeks verzamelen in de volgende situaties:

 • Als u gebruikmaakt van spraakherkenningssoftware van Nuance, hetzij via Nuances eigen Producten hetzij via producten van derden waarin de spraakherkenningstechnologie van Nuance wordt toegepast, kunnen we uw stem en de woorden die u in het product uitspreekt opnemen.
 • Als u gebruikmaakt van de biometrische technologie van Nuance, kunnen we een stemafdruk van uw stem, informatie over uw vingerafdruk(ken), of gedragsinformatie, zoals uw woordkeuze, uw spraak- of schrijfpatronen, of de manier waarop u uw toetsenbord, computermuis of andere apparaten gebruikt, vastleggen, opslaan en/of gebruiken om uw identiteit te bevestigen of mogelijk frauduleuze of kwaadwillige activiteiten op te sporen.
 • Als u een product van Nuance voor het delen van medische gegevens gebruikt, zoals PowerShare, verzamelen we de persoonsgegevens, medische gegevens en medische beelden die u indient.
 • We kunnen ook andere elektronische gegevens verzamelen die afgeleid zijn van uw gebruik van onze Producten. Deze gegevens kunnen uw IP-adres, gebruiksgegevens en gegevens over uw registratie, installatie en gebruik van de softwareproducten van Nuance omvatten. Met uitzondering van IP-adressen en unieke apparaat-id's verzamelen we deze gegevens op een geaggregeerde en niet-identificerende basis.

Nuance kan uw persoonlijke gegevens in bepaalde situaties indirect verzamelen, met name in de volgende gevallen:

 • Wij leveren Producten voor medische spraakherkenning, medische beeldvorming, transcriptie en klinische documentatie aan ziekenhuizen en medische zorgverleners. Voor het leveren van deze Producten kunnen we patiëntgegevens verzamelen, zowel rechtstreeks van onze klanten uit de gezondheidszorg als van leveranciers van onze klanten uit de gezondheidszorg, zoals individuele artsen, dienstverleners op het gebied van beeldvorming en laboratoriumdiensten en dienstverleners op het gebied van elektronische patiëntendossiers. Deze patiëntgegevens kunnen naam, adres, geboortedatum, medisch dossiernummer, diagnose, beelden en behandelingsgegevens omvatten. Waar toestemming vereist is voor de verzameling en het gebruik van medische gegevens, zal Nuance toestemming vragen als we rechtstreeks met patiënten communiceren. Als we echter persoonlijke gegevens verwerken namens een derde die rechtstreeks toegang heeft tot de patiënt, is deze derde verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming.
 • Wij leveren spraakherkennings-, tekstinvoer- en communicatieproducten aan zakelijke klanten, en wij kunnen persoonsgegevens verzamelen die in die producten worden verwerkt, waaronder spraakopnamen, tekst, namen, telefoonnummers, of gevoelige gegevens zoals creditcardnummers, unieke identificatienummers vermeld op een overheidsdocument die gewoonlijk worden gebruikt om de identiteit van een persoon vast te stellen.
 • We leveren biometrische verificatieproducten aan zakelijke klanten, en we kunnen persoonsgegevens die in die producten verwerkt worden, verzamelen, opslaan en/of gebruiken, waaronder stemafdrukken, informatie over vingerafdrukken, en informatie over gedrag, met als doel uw identiteit te bevestigen of mogelijk frauduleuze of kwaadwillige activiteiten op te sporen.
 • We verkrijgen contactgegevens, met inbegrip van naam, e-mailadres, telefoonnummer, organisatie en functietitel, via onze wederverkopers en distributeurs, uit openbare bronnen en uit mailinglists van derden.
 • We verzamelen persoonlijke gegevens, met inbegrip van arbeids- en opleidingsverleden, via derden om uw achtergrond en referenties te kunnen controleren als u bij Nuance solliciteert of als u zich aanmeldt als wederverkoper of distributeur voor Nuance. Dit gebeurt op basis van uw toestemming als dat wettelijk vereist is.

Cookies

Nuance en zijn partners gebruiken cookies en soortgelijke trackingtools om u te onderscheiden van andere gebruikers, zoals omschreven in onze Cookieverklaring(Een nieuw venster openen). U kunt het gebruik van cookies op het niveau van de individuele browser regelen, maar als u ervoor kiest cookies uit te schakelen, is het mogelijk dat uw gebruik van bepaalde functies op onze website of dienst beperkt wordt.

Hoe gebruiken we persoonlijke gegevens?

Algemene bedrijfsvoering
We gebruiken contactgegevens om de Producten van Nuance te marketen, te verkopen en hiervoor service te verlenen. Dit gebeurt op basis van uw toestemming indien dit vereist is door de wet. Ontvangers van marketingberichten en -materiaal kunnen er hier(Een nieuw venster openen) te allen tijde en zonder nadelige gevolgen voor kiezen om geen berichten van Nuance meer te ontvangen. Deze keuze is niet van toepassing op berichten over transactionele diensten die deel uitmaken van onze bedrijfsoplossingen of informatieve berichten waarvoor een uitschrijfmogelijkheid in het bericht is opgenomen.

Als u een Nuance-product of -dienst koopt, gebruiken wij uw financiële of betalingsgegevens en uw contactgegevens om de klantrelatie te leggen en te onderhouden. Uw gegevens zijn bijvoorbeeld nodig om onze overeenkomst met u uit te voeren (voor onder andere het voltooien van aankooptransacties, het uitvoeren van opdrachten, het bevestigen van opdrachten, het reageren op verzoeken om informatie over producten en diensten en het leveren van gekochte producten en diensten). Als u de persoonlijke gegevens die we nodig hebben niet verstrekt, kunnen we uw transactie mogelijk niet voltooien.

We gebruiken persoonlijke gegevens uit sollicitaties waar dat nodig is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, zodat we uw sollicitatie kunnen verwerken en contact met u kunnen opnemen als zich in de toekomst nieuwe mogelijkheden voordoen.

We gebruiken de persoonsgegevens van natuurlijke personen die kunnen worden gekoppeld aan kandidaat-wederverkopers, mede-ontwikkelingspartners en distributeurs om hun achtergrond en referenties te controleren voordat er een overeenkomst wordt aangegaan en waar dat nodig is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen.

Gegevens die verwerkt worden binnen onze Producten
We gebruiken de persoonsgegevens die verwerkt worden binnen onze Producten, zoals spraakgegevens in spraakherkenningsproducten, medische gegevens in medische producten, persoonsgegevens die verwerkt worden binnen communicatieproducten, biometrische gegevens die verwerkt worden in onze biometrische producten en alle persoonsgegevens die zijn opgenomen in de door ons verzamelde gebruiksgegevens voor het product, om onze Producten die aan klanten van Nuance worden verkocht te kunnen leveren en voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en zakelijke doelstellingen, namelijk het afstemmen, onderhouden, verbeteren en ontwikkelen van onze Producten. Een klein percentage van de door Nuance ontvangen geluidsopnamen, die persoonsgegevens kunnen bevatten, worden door menselijke beoordelaars nagekeken en getranscribeerd voor het onderhoud en de verbetering van de producten van Nuance. We gebruiken deze gegevens, hierna aangeduid als "Persoonlijke Productgegevens" nooit voor marketingdoeleinden en we verkopen of geven uw gegevens nooit door aan derden voor hun eigen doeleinden.

We gebruiken geaggregeerde, niet-identificerende elektronische gegevens die verzameld zijn via het gebruik van onze Sites en Producten om onze Sites en Producten te exploiteren, analyseren, verbeteren en ontwikkelen. Deze gegevens worden niet gebruikt om beslissingen over specifieke personen te onderbouwen, maar worden verwerkt om ons inzicht te geven in het gebruik van onze Sites en Producten door verschillende categorieën gebruikers, zodat we onze Producten voortdurend kunnen blijven leveren.

Waarom we persoonsgegevens gebruiken

Wij verzamelen, verwerken, gebruiken en bewaren uw persoonsgegevens voor de volgende zakelijke en commerciële doeleinden in overeenstemming met onze gerechtvaardigde zakelijke belangen en wettelijke vereisten, of waar nodig met uw toestemming:

 • om u informatie te verstrekken in antwoord op uw verzoeken;
 • om de nauwkeurigheid van de door ons verzamelde gegevens te waarborgen;
 • om ons te helpen nieuwe producten of functies te ontwikkelen die aan uw behoeften voldoen;
 • om uw taalvoorkeuren te beheren en u in contact te brengen met uw dichtstbijzijnde accountmanager;
 • om contactgegevens van u of van een externe partij (zoals uw werkgever) te bewaren;
 • waar dat nodig is om onze bedrijfsvoering te beschermen of uit te voeren en onze gerechtvaardigde zakelijke belangen, of die van onze gelieerde ondernemingen, na te streven, waaronder de beveiliging van onze systemen en werkzaamheden en het indienen of verdedigen van juridische vorderingen;
 • om te voldoen aan de privacywetgeving en andere regelgeving, zoals het beheren van toestemmingsvereisten;
 • om u een op maat gemaakte interactieve ervaring te bieden;
 • om de belangstelling voor onze verschillende producten te peilen;
 • om u te informeren over nieuwe producten of functies en mogelijkheden;
 • om u op de hoogte te houden van de nieuwste producten en oplossingen en andere aan het bedrijf gerelateerde items van Nuance of externe partijen die voor u interessant kunnen zijn;
 • om u zo nu en dan pushberichten te sturen, waarvoor u zich kunt afmelden door ze op apparaatniveau uit te schakelen via uw instellingen.

Wanneer delen wij persoonlijke gegevens?

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet.

Wij mogen in de volgende situaties Persoonsgegevens delen:

 • Met onze affiliates en dochterondernemingen en met leveranciers die namens ons handelen om voor een specifiek zakelijk doel diensten uit te voeren voor Nuance, voor het ondersteunen van de Sites, of het leveren van de Producten;
 • met de klant namens wie en voor wie we de gegevens verwerken; en
 • Als wij uw toestemming hebben om uw Persoonsgegevens voor een specifiek doel te gebruiken, waaronder maar niet beperkt tot voor onze wederverkopers en distributeurs zodat zij informatie over onze producten of diensten aan u kunnen verstrekken. U kunt zich afmelden voor dit delen met wederverkopers en distributeurs door de instructies te volgen die hieronder worden beschreven in de paragraaf 'Controle over uw persoonsgegevens'.

We kunnen persoonsgegevens delen met onze affiliates, mede-ontwikkelingspartners, dochterondernemingen, wederverkopers, leveranciers, subcontractanten en distributeurs en met verkopers die namens ons en henzelf handelen, om diensten te verlenen aan onze klanten en door ons met u aangegane overeenkomsten uit te voeren (zoals bijvoorbeeld wederverkopers die ons helpen met het beheren van potentiële klanten en leveranciers die transcripties leveren in verband met onze producten en diensten).

We kunnen ook geaggregeerde, anonieme of niet-identificeerbare elektronische gegevens delen met onze affiliates, mede-ontwikkelingspartners en met verkopers die namens ons handelen.

We delen persoonsgegevens die afgeleid zijn van gebruik van de Sites (met uitzondering van Persoonlijke Productgegevens) met aanbieders van analyses en zoekmachines die ons helpen bij het verbeteren van onze Sites. Dit is onderworpen aan de paragraaf over cookies in deze Privacyverklaring. Onze Site maakt gebruik van Google Analytics en wij kunnen de IP-anonimiseringsfunctie inschakelen. U kunt hier lezen hoe Google gegevens verzamelt en verwerkt bij het leveren van Google Analytics: www.google.com/policies/privacy/partners/(Een nieuw venster openen).

We kunnen persoonlijke gegevens uit sollicitaties delen met leveranciers die namens ons handelen en ons helpen met werving, achtergrondonderzoek en kwesties op het gebied van personeelszaken.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen om te voldoen aan de wet of voor gerechtelijke procedures, om te reageren op verzoeken van de overheid en wettige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld om te voldoen aan nationale veiligheidsvoorschriften of verplichtingen van wetshandhavende instanties) en om het leven, de eigendommen of de veiligheid van Nuance of zijn klanten te beschermen. Als Nuance betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa van het volledige bedrijf of onderdelen daarvan, kunnen de persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van Nuance doorgegeven worden aan een koper of rechtsopvolger.

Controle over uw persoonlijke gegevens

Als u geen marketingberichten meer wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde afmelden door het webformulier voor Privacyverzoeken(Een nieuw venster openen) in te vullen. Anderzijds kunt u de instructies in het desbetreffende marketingbericht opvolgen om u af te melden. Als u zich afmeldt, bewaren wij uw e-mailadres om te garanderen dat we u geen verdere berichten sturen.

Als u heeft gesolliciteerd bij Nuance of als uw persoonsgegevens door Nuance zijn verzameld om een potentiële wederverkopers- of distributeursrelatie te beoordelen, kunt u ons verzoeken om uw gegevens te wissen door het webformulier voor Privacyverzoeken (Een nieuw venster openen)in te vullen. We streven ernaar om binnen een redelijke termijn op uw verzoek in te kunnen gaan.

Als u toegang wilt verkrijgen tot uw Persoonlijke Productgegevens of als u deze wilt rectificeren of laten wissen, dan kunt u contact met ons opnemen door het webformulier voor Privacyverzoeken(Een nieuw venster openen) in te vullen. Nuance verwerkt Persoonlijke Productgegevens over het algemeen namens onze zakelijke klanten en klanten uit de gezondheidszorg. Als u contact met ons opneemt, kunnen we uw vraag doorsturen naar onze klant namens wie de Persoonlijke Productgegevens worden verwerkt. We zullen redelijke inspanningen leveren om uw Persoonlijke Productgegevens op uw verzoek binnen een redelijke termijn te verwijderen. Nuance kan uw verzoek om toegang tot Persoonlijke Productgegevens of om deze op te vragen of te wissen, weigeren als zij daartoe volgens de toepasselijke wetgeving gerechtigd is.

Als u Persoonlijke Productgegevens aan Nuance hebt verstrekt via uw eigen gebruikersaccount waarmee u controle heeft over uw eigen gegevens, kunt u de verstrekte gegevens wissen door bij uw account in te loggen en de aanwijzingen in het helpsysteem op te volgen.

Locatie van de verwerking en grensoverschrijdende doorgiften

Nuance is actief in veel verschillende landen. We kunnen persoonsgegevens grensoverschrijdend doorgeven en persoonsgegevens verwerken in rechtsgebieden buiten de locatie waar de gegevens oorspronkelijk verzameld zijn.

We kunnen door ons verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan andere affiliates van Nuance of andere bedrijven die namens ons ondersteunende functies uitvoeren (zoals hierboven beschreven) en die gevestigd zijn in andere landen, met inbegrip van de Verenigde Staten, India of de Filipijnen of andere landen buiten de Europese Economische Ruimte of uw land van verblijf. Deze persoonsgegevens kunnen in deze landen wettelijk opgeslagen of verwerkt worden.

Of uw persoonlijke gegevens nu verwerkt worden in uw land van verblijf of daarbuiten, wij zullen stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens onderworpen zijn aan de passende waarborgen die van ons worden verlangd volgens de Privacyverklaring, de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en de passende, wettelijk erkende adequaatheidsmechanismen voor gegevensdoorgifte. Persoonlijke gegevens die worden doorgegeven buiten uw land van verblijf, kunnen onderworpen zijn aan rechtmatige toegang door rechtbanken, wetshandhavings- en andere overheidsinstanties in overeenstemming met de wetten van het buitenlandse rechtsgebied.

Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG')

Nuance hanteert in haar organisaties een aantal privacy- en beveiliginsmaatregelen om de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • AVG-conforme gegevensbeschermingsovereenkomsten(Een nieuw venster openen) met alle klanten voor wie Nuance Persoonsgegevens verwerkt;
 • Een PIA-gestuurd proces om ervoor te zorgen dat alle producten en diensten gebouwd zijn volgens Privacy By Design;
 • Een uitgebreid doorlopend trainingsprogramma voor ons personeel, met voorlichting over privacy en gegevensbescherming bij indiensttreding en daarna minstens één keer per jaar;
 • Geavanceerde technische en beveiligingsmaatregelen, waaronder versleuteling van gegevens bij opslag en overdracht;
 • Verwerkingsgegevens over onder meer de in kaart gebrachte opslag en overdracht van Persoonsgegevens binnen de productlijnen van Nuance;
 • Passende toegangsrechtbeperkingen;
 • Bedrijfsbrede systemen voor de bescherming van de rechten van datasubjecten, die ervoor zorgen dat de individuele rechten inzake toegang, overdraagbaarheid en het recht op vergetelheid worden gerespecteerd; en
 • Benoeming van een Functionaris voor gegevensbescherming.

Rechtmatige grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens (alleen van toepassing in de Europese Economische Ruimte)

Wij verwerken persoonsgegevens wanneer een of meer van de volgende voorwaarden die in de AVG zijn uiteengezet van toepassing zijn:

 • Waar het nodig is voor onze bedrijfsvoering en het nastreven van onze gerechtvaardigde belangen of die van onze gelieerde ondernemingen voor interne administratieve doeleinden. In het bijzonder verzamelen, gebruiken en bewaren wij uw persoonsgegevens: (i) om te communiceren en onze relatie met onze klanten te onderhouden; (ii) om onze klanten in staat te stellen onze Producten te gebruiken; (iii) om nieuwe Producten te ontwikkelen en om de prestaties van onze Producten en software te verbeteren; (iv) om contactgegevens over u of een externe partij (zoals uw werkgever) te onderhouden; (v) om u te informeren over Producten, marketingplannen en andere bedrijfsgerelateerde zaken die voor u interessant kunnen zijn; (vi) om de veiligheid en goede werking van onze systemen en onze werkzaamheden te waarborgen, (vii) voor boekhoudkundige, facturerings- en controledoeleinden en (viii) indien van toepassing, om juridische vorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
 • Waar dit vereist is door de toepasselijke privacywetgeving, zullen wij uw toestemming vragen om: (i) u rechtstreeks commerciële informatie te sturen in verband met relevante Producten die wij leveren; (ii) cookies te plaatsen en soortgelijke technologieën te gebruiken in overeenstemming met de paragraaf 'Cookies' van deze Verklaring en de informatie die aan u wordt verstrekt wanneer deze technologieën worden gebruikt;
 • Waar het noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals verplichtingen om verzoeken van de overheid of rechtshandhavingsinstanties te verwerken.

Overdrachten naar andere landen
Wanneer Nuance persoonsgegevens overdraagt naar andere landen dan het land van herkomst, zullen wij dit doen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. In het kader van haar Europese activiteiten kan Nuance Persoonsgegevens naar het buitenland, naar andere landen binnen de Europese Economische Ruimte of naar landen daarbuiten overdragen. Als reactie op de beslissing van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 16 juli 2020 in zaak C-311/18, Data Protection Commissioner v Facebook Ireland en Maximillian Schrems (de zogenoemde 'zaak Schrems II') en in aansluiting op de aanbevelingen 01/2020 van het Europees Comité voor gegevensbescherming inzake maatregelen ter aanvulling van de overdrachtsinstrumenten om de naleving van het EU-beschermingsniveau van persoonsgegevens te waarborgen, heeft Nuance de gegevensoverdrachten geëvalueerd die nodig zijn voor haar multinationale bedrijfsactiviteiten. Nuance zal ervoor zorgen dat importeurs van Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau bieden, hetzij via een adequaatheidsbesluit, hetzij via passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 van de AVG.

Voor zover Persoonsgegevens die door Nuance worden verwerkt, worden overgedragen aan een land, regio of sector buiten de EER dat/die door de Europese Commissie niet wordt erkend als een land, regio of sector dat/die een beschermingsniveau biedt dat 'in wezen gelijkwaardig' is aan het niveau dat binnen de EU bestaat, zal Nuance zich baseren op de modelcontractbepalingen van de EU voor overdrachten: (i) tussen gelieerde ondernemingen van Nuance, en (ii) aan externe partijen. De modelcontractbepalingen van de EU kunnen hier op de website van de Europese Commissie worden geraadpleegd. https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.(Een nieuw venster openen) In overeenstemming met de richtlijnen van het Europees Comité voor gegevensbescherming heeft Nuance programma's geïmplementeerd om, waar nodig, dergelijke gegevensoverdrachten te evalueren en aanvullende waarborgen toe te passen voor de gegevensverwerking die door de wet en onze klantencontracten wordt vereist.

Wat betreft persoonsgegevens die worden ontvangen of doorgegeven, zijn Nuance en haar dochterondernemingen in de VS onderworpen aan de regelgevende bevoegdheden van de U.S. Federal Trade Commission. In bepaalde situaties kunnen wij ertoe verplicht worden om persoonlijke gegevens te verstrekken in reactie op wettige verzoeken door overheidsinstanties, bijvoorbeeld om te voldoen aan nationale veiligheidsvoorschriften of de vereisten van wetshandhavingsautoriteiten.

Beveiliging en bewaring

We houden ons aan de algemeen aanvaarde normen voor het beschermen van de persoonlijke gegevens die aan ons zijn verstrekt, zowel tijdens de overdracht als na ontvangst. Informatie die u aan ons verstrekt wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Alle betalingstransacties worden versleuteld volgens de huidige PCI-DSS-normen. Als Nuance u een wachtwoord heeft toegewezen, bent u er verantwoordelijk voor dat dit wachtwoord vertrouwelijk blijft. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen door het webformulier voor Privacyverzoeken(Een nieuw venster openen) in te vullen.

We bewaren persoonlijke gegevens voor zover dat nodig is voor het leveren van Producten aan onze klanten, medewerkers en potentiële medewerkers. Over het algemeen bewaren we persoonlijke gegevens zolang u actief blijft als klant of gebruiker van onze Sites en Diensten en voor maximaal 3 jaar daarna of anderszins voor zover dat nodig is voor onze bedrijfsvoering of om aan de toepasselijke wetgeving te voldoen. Wij zullen biometrische gegevens permanent vernietigen wanneer het oorspronkelijke doel voor het verzamelen of verkrijgen van dergelijke gegevens is bereikt, of binnen drie jaar na uw laatste interactie met ons, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Het kan noodzakelijk zijn dat we uw persoonsgegevens anders bewaren als we daartoe verplicht zijn volgens een contractuele overeenkomst met de verwerkingsverantwoordelijke aan wie we diensten verlenen, voor fraudepreventie, voor de identificatie van technische problemen of voor het voeren van gerechtelijke procedures. Afbeeldingen die toegevoegd worden aan PowerShare worden na 45 dagen automatisch verwijderd.

We kunnen niet-persoonlijk identificeerbare, geaggregeerde gegevens langer dan de eerder genoemde termijn bewaren voor onderzoeksdoeleinden en om ons te helpen bij het verbeteren en verder ontwikkelen van onze Producten. U kunt niet worden geïdentificeerd aan de hand van de geaggregeerde gegevens die bewaard of gebruikt worden voor deze doeleinden. Wanneer wij persoonsgegevens verwerken voor marketing- of bedrijfsanalytische doeleinden of met uw toestemming, verwerken wij de gegevens totdat u ons vraagt daarmee te stoppen en gedurende een korte periode daarna (om ons in staat te stellen uw verzoeken uit te voeren). Wij houden ook bij dat u ons verzocht heeft u geen rechtstreekse commerciële berichten te sturen of uw gegevens niet te verwerken, zodat wij uw verzoek in de toekomst kunnen respecteren.

kinderen

Als een klant van Nuance een technologie uit een spraakherkenningsproduct van Nuance toepast in een product of dienst van die klant die mogelijk door kinderen kan worden gebruikt, kan Nuance spraakgegevens ontvangen van de gebruikers van dat product om die gebruikers spraakherkenning te bieden. Dit is een functionaliteit van de spraaktechnologie van Nuance. Dat betekent dat Nuance persoonsgegevens kan ontvangen van kinderen jonger dan 16 jaar als gebruikers van het product jonger dan 16 jaar zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de klant van Nuance om alle toestemmingen te verkrijgen die voor de verzameling van deze persoonlijke gegevens vereist zijn op grond van de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de Children’s Online Privacy Protection Act en relevante wetgeving inzake gegevensbescherming.

Behalve zoals beschreven in de voorgaande alinea, verkoopt Nuance geen diensten aan kinderen en verzamelt ze nooit bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Nuance voert als beleid dat Nuance geen gehoste diensten aanbiedt aan websites en online services die voornamelijk op kinderen gericht zijn. Kinderen jonger dan 16 jaar moeten nooit rechtstreeks persoonsgegevens aan Nuance verstrekken. Als u er kennis van neemt dat een kind jonger dan 16 jaar persoonsgegevens aan Nuance heeft verstrekt, behalve zoals beschreven in de voorgaande paragraaf, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen door het webformulier voor Privacyverzoeken(Een nieuw venster openen) in te vullen, waarna wij de gegevens onmiddellijk zullen verwijderen.

Uw rechten

Rechten van ingezetenen van de Europese Unie

 • kosteloos toegang vragen tot details over de persoonsgegevens over u die wij in bezit hebben en het aanvragen van een kopie van uw persoonsgegevens;
 • verzoeken om rectificatie, beperking en in sommige omstandigheden verwijdering of beperking (stopzetten van actieve verwerking) van uw persoonsgegevens waarover wij beschikken;
 • in sommige omstandigheden bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens (met name wanneer wij de gegevens niet hoeven te verwerken om aan een contractuele of andere wettelijke verplichting te voldoen, of wanneer wij de gegevens gebruiken voor direct marketing);
 • opvragen van de persoonsgegevens die u ons met uw toestemming verstrekt in een gestructureerd, machineleesbaar formaat, en ons vragen deze informatie te delen (over te dragen) met een andere verwerkingsverantwoordelijke;
 • klachten indienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit van de EU

Deze rechten kunnen worden beperkt, bijvoorbeeld indien het inwilligen van uw verzoek zou leiden tot de openbaarmaking van persoonsgegevens van een andere persoon, of indien u ons vraagt om gegevens te verwijderen die wij op grond van de wet moeten bewaren of die wij om zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen willen bewaren.

U kunt voor het uitoefenen van bovenstaande rechten of het indienen van een klacht te allen tijde, met vermelding van de aard van uw verzoek, contact met ons op nemen via:

Webformulier voor Privacyverzoeken(Een nieuw venster openen). U kunt ook contact met ons opnemen via privacy@nuance.com of per post (wereldwijd) op het volgende adres:

Chief Privacy Officer
Nuance Communications, Inc.
1 Wayside Road
Burlington MA 01803
Verenigde Staten van Amerika

1-866-384-4277 (Soort probleem is “Privacy”)

Data Protection Officer
Nuance Communications Ireland, Ltd
The Harcourt Building, 4th Floor
57B Harcourt Street
Dublin 2, D02 F721
IERLAND

Als uw verzoek of klacht door ons niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u uw plaatselijke autoriteit voor persoonsgegevens benaderen.

Rechten van ingezetenen van Californië

Als u een inwoner van Californië bent, zoals gedefinieerd in de California Code of Regulations, heeft u rechten op grond van de California Consumer Privacy Act van 2018 ("de CCPA"). Hieronder vindt u de informatie over uw persoonsgegevens en een beschrijving van uw rechten.

Categorieën van informatie die wij verzamelen en openbaar maken voor een zakelijk doel

We kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens, zoals gedefinieerd in de CCPA, van u verzamelen in verband met de producten en diensten die u van Nuance heeft gekocht. Bovendien kunnen wij de volgende categorieën persoonsgegevens in de afgelopen twaalf maanden voor een zakelijk doel openbaar hebben gemaakt:

 • Identificerende gegevens, zoals uw echte naam, alias, postadres, unieke persoonlijke id, online id, Internet Protocol-adres, e-mailadres, accountnaam en andere soortgelijke identificatoren.
 • Persoonsgegevenscategorieën zoals vermeld in de bepalingen van de California Customer Records, waaronder telefoonnummer en betaalgegevens, zoals uw creditcardnummer.
 • Medische gegevens
 • Kenmerken van onder Californische of federale wetgeving beschermde soorten gegevens, zoals uw geslacht
  en leeftijd.
 • Commerciële gegevens, zoals gegevens over producten of diensten van Nuance die zijn gekocht, verkregen of overwogen.
 • Informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten, zoals sessielogboeken.
 • Geolocatiegegevens
 • Audio-, elektronische, visuele of soortgelijke informatie, zoals stemopnames, stemafdrukken, toetsaanslagen en foto's.
 • Beroeps- of werkgerelateerde informatie.
 • Conclusies op basis van alle bovenstaande informatie om een profiel op te stellen dat uw voorkeuren, kenmerken, gedrag, capaciteiten en bekwaamheden weergeeft.

Volgens de wet van Californië valt het volgende niet onder persoonsgegevens:

 • Openbaar beschikbare informatie uit overheidsbestanden.
 • Geanonimiseerde of geaggregeerde consumenteninformatie.

Andere informatie over uw persoonsgegevens

Uw rechten en keuzes

In aanvulling op het bovenstaande beschikt u op grond van de CCPA over specifieke rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. In deze paragraaf worden uw CCPA-rechten beschreven en wordt uitgelegd hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Toegang tot specifieke informatie en recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om maximaal twee keer per jaar bepaalde informatie op te vragen over het door ons verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens gedurende de afgelopen twaalf maanden. Zodra wij uw verifieerbare consumentenverzoek hebben ontvangen en bevestigd, verstrekken wij u de volgende informatie:

 • De verschillende categorieën van persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld.
 • De verschillende categorieën van bronnen voor de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld.
 • Onze zakelijke of commerciële reden om die persoonsgegevens te verzamelen of te verkopen.
 • De verschillende categorieën van externe partijen met wie wij die persoonsgegevens delen.
 • De specifieke persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld (ook wel een verzoek om overdraagbaarheid van gegevens genoemd).
 • Indien wij uw persoonsgegevens hebben verkocht of openbaargemaakt voor een zakelijk doel, twee afzonderlijke lijsten met informatie over:
 • de verkoop, waaruit blijkt welke categorieën persoonsgegevens door elke categorie van ontvangers zijn gekocht; en
 • openbaarmakingen voor een zakelijk doel, waarbij wordt aangegeven welke categorieën persoonsgegevens elke categorie van ontvangers heeft gekregen.

Wij verlenen dit recht op toegang en overdraagbaarheid van gegevens niet voor B2B-persoonsgegevens. U kunt ons een verzoek sturen om onjuiste persoonsgegevens te corrigeren.

Rechten voor verzoeken tot verwijdering of correctie

U heeft het recht te verzoeken dat wij de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld en bewaard, verwijderen of corrigeren, behoudens bepaalde uitzonderingen. Zodra wij uw verifieerbare consumentenverzoek hebben ontvangen en bevestigd, zullen wij voor zover van toepassing uw persoonsgegevens uit onze bestanden verwijderen (en onze dienstverleners opdracht geven deze te verwijderen) of corrigeren, tenzij een uitzondering van toepassing is.

Wij kunnen uw verzoek tot verwijdering weigeren indien het bewaren van de gegevens voor ons of onze dienstverlener(s) noodzakelijk is om:

 • De transactie af te ronden waarvoor we de persoonsgegevens hebben verzameld, goederen of diensten te leveren die u heeft aangevraagd, activiteiten te ondernemen die redelijkerwijs kunnen worden verwacht in het kader van onze lopende zakenrelatie met u, te voldoen aan de voorwaarden van een schriftelijke garantie of productterugroeping in overeenstemming met de federale wetgeving, of om anderszins ons contract met u uit te voeren.
 • Veiligheidsincidenten op te sporen, bescherming te bieden tegen kwaadwillige, oneerlijke, frauduleuze of illegale activiteiten, of de verantwoordelijken voor dergelijke activiteiten te vervolgen.
 • Fouten in producten op te sporen en te herstellen die afbreuk doen aan de bestaande beoogde functionaliteit.
 • Het recht op vrije meningsuiting uit te oefenen, het recht te waarborgen van andere consumenten om hun recht op vrije meningsuiting uit te oefenen, of een ander recht uit te oefenen waarin de wet voorziet.
 • Te voldoen aan de California Electronic Communications Privacy Act (Cal. Penal Code § 1546 et. seq.).
 • Indien u vooraf uw geïnformeerde toestemming heeft gegeven, deel te nemen aan openbaar of collegiaal getoetst wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek in het algemeen belang dat voldoet aan alle andere toepasselijke ethische en privacywetten, wanneer het wissen van de informatie het onderzoek waarschijnlijk onmogelijk zou maken of de verwezenlijking ervan ernstig in gevaar zou brengen.
 • Uitsluitend intern gebruik mogelijk te maken dat redelijkerwijs is afgestemd op de verwachtingen van de consument op basis van uw relatie met ons.
 • Aan een wettelijke verplichting te voldoen.
 • Die gegevens op een andere manier intern en rechtmatig te gebruiken, voor zover dit verenigbaar is met de context waarin u ze heeft verstrekt.

Wij verlenen deze rechten op verwijdering niet voor B2B-persoonsgegevens.

Antidiscriminatie

Wij zullen u niet discrimineren wegens het uitoefenen van één van uw CCPA-rechten. Tenzij toegestaan door de CCPA, zullen wij het volgende niet doen:

 • U goederen of diensten ontzeggen.
 • U andere prijzen of tarieven voor goederen of diensten in rekening brengen, onder meer door het verlenen van kortingen of andere voordelen, of het opleggen van boetes.
 • U een ander niveau of een andere kwaliteit van goederen of diensten leveren.
 • Suggereren dat u een andere prijs of een ander tarief voor goederen of diensten kunt krijgen, of een ander niveau of een andere kwaliteit van goederen of diensten.

Wij kunnen u echter bepaalde financiële stimulansen bieden die zijn toegestaan door de CCPA en die kunnen resulteren in andere prijzen, tarieven of kwaliteitsniveaus. Elke door de CCPA toegestane financiële stimulans die wij aanbieden, zal in redelijke verhouding staan tot de waarde van uw persoonsgegevens en zal schriftelijke voorwaarden bevatten die de wezenlijke aspecten van het programma beschrijven. Deelname aan een financieel stimuleringsprogramma vereist uw voorafgaande instemming, die u te allen tijde kunt intrekken.

Gebruikmaken van uw rechten

U mag binnen een periode van twaalf maanden slechts tweemaal een verifieerbaar consumentenverzoek om toegang of overdraagbaarheid van gegevens indienen. Het verifieerbaar consumentenverzoek dient:

 • Voldoende informatie te verstrekken om ons in staat te stellen om redelijkerwijs te verifiëren dat u de persoon bent over wie wij persoonsgegevens hebben verzameld of een gemachtigde vertegenwoordiger.
 • Uw verzoek zo gedetailleerd beschrijven dat wij het goed kunnen begrijpen, beoordelen en beantwoorden.

We kunnen niet op uw verzoek ingaan of u persoonsgegevens verstrekken als we uw identiteit of de bevoegdheid om het verzoek in te dienen niet kunnen controleren en niet kunnen bevestigen dat de persoonsgegevens op u betrekking hebben. Een gemachtigde vertegenwoordiger mag namens u een verzoek indienen als: (a) de vertegenwoordiger is geregistreerd bij de California Secretary of State om zaken te doen in Californië, uw schriftelijke toestemming heeft om het verzoek in te dienen, en zijn/haar identiteit verifieert in overeenstemming met het verificatieproces; of (b) u de vertegenwoordiger een volmacht heeft gegeven om namens u op te treden. Wij zullen binnen 45 kalenderdagen op uw verzoek reageren, na de nodige verificatie, tenzij wij meer tijd nodig hebben, in welk geval wij u dat zullen laten weten.

Voor het indienen van een verifieerbaar consumentenverzoek hoeft u geen account bij ons aan te maken.

Wij zullen de persoonsgegevens die in een verifieerbaar consumentenverzoek zijn verstrekt alleen gebruiken om de identiteit of de bevoegdheid van de verzoeker om het verzoek in te dienen, te verifiëren.

Ook kunt u voor het uitoefenen van bovenstaande rechten of het indienen van een klacht te allen tijde, met vermelding van de aard van uw verzoek, contact met ons op nemen via:

Webformulier voor Privacyverzoeken(Een nieuw venster openen). U kunt ook contact met ons opnemen via privacy@nuance.com of per post (wereldwijd) op het volgende adres:

Data Protection Officer of Chief Privacy Officer
Nuance Communications, Inc.
1 Wayside Road
Burlington MA 01803
Verenigde Staten van Amerika

1-866-384-4277 (Soort probleem is “Privacy”)

Werknemers en tijdelijke werknemers van Nuance

Deze Privacyverklaring geldt niet voor de verzameling door Nuance van persoonlijke gegevens van werknemers en tijdelijk ingehuurde krachten. Deze verzameling wordt beschreven in een aparte HR-privacyverklaring die beschikbaar wordt gesteld aan personeel van Nuance.

Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring om de zoveel tijd bijwerken door een bijgewerkte versie te publiceren op de Sites van Nuance. Elke bijgewerkte versie bevat de datum waarop de verklaring voor het laatst is bijgewerkt. Lees de nieuwste versie van deze Privacyverklaring regelmatig om op de hoogte te blijven van de wijze waarop Nuance met persoonlijke gegevens omgaat. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop Nuance persoonsgegevens gebruikt of deelt, publiceren we deze wijzigingen op onze Sites. Dergelijke wezenlijke veranderingen zijn alleen van toepassing op persoonlijke gegevens die zijn verzameld nadat de herziene Privacyverklaring in werking is getreden.

Bijgewerkt: 16 februari, 2022.