Juridische informatie

Juridische bedrijfsinformatie

Conflictmineralenbeleid

Er is sprake van toenemende bewustwording ten aanzien van schendingen van de mensenrechten bij de winning van bepaalde mineralen in de Democratische Republiek Congo (DRC) en aangrenzende landen. De passage van de Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, sectie 1502 is een manifestatie van deze bewustwording. Nuance zet zich in voor de ethische inkoop van de mineralen die in onze producten worden gebruikt. We hebben actief beoordeeld of onze producten tantaal, tin, wolfraam of goud bevatten uit mijnen in de DRC en aangrenzende landen (conflictmineralen).

Nuance heeft zich als doel gesteld om geen productmaterialen te kopen die conflictmineralen bevatten. De mondiale toeleveringsketen van deze mineralen is complex en het nagaan van de herkomst van dergelijke conflictmineralen in onze producten is uitdagend. Nuance werkt samen met zijn leveranciers en andere belanghebbenden om het inkoopproces van mineralen die "conflictvrij" zijn systematisch te verbeteren.

We verwachten dat onze leveranciers (en hun leveranciers en subleveranciers) in overeenstemming met onze Zakelijke Gedragscode de geldende regelgeving naleven om te voorkomen dat conflictmineralen in onze producten en processen terechtkomen. Voor dit doel verplicht Nuance al zijn leveranciers tot het volgende:

  • Begrijpen waar conflictmineralen in hun proces terecht kunnen komen
  • Het gebruik van conflictmineralen bekendmaken of verklaren dat er geen conflictmineralen worden gebruikt in hun materialen of processen
  • Het door deze inspanningen ontdekte gebruik van conflictmineralen elimineren

Informatie specifiek voor op deze website beschikbare software

Het materiaal op de wereldwijde webservers (de "Site") van Nuance Communications, Inc ("Nuance") wordt verstrekt als een service voor klanten en mag alleen worden gebruikt voor informatiedoeleinden. Losse exemplaren kunnen worden gedownload, waarbij de onderstaande bepaling gelden. Door het downloaden van enig materiaal van deze site, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden, mag u de website niet gebruiken of materialen ervan downloaden.

Niets hierin mag worden opgevat als een toekenning bij implicatie, estoppel-beginsel of vergunning of recht krachtens een patent of handelsmerk van Nuance of een derde Tenzij uitdrukkelijk hierboven vermeld, mag niets hierin worden opgevat als een toekenning van een licentie of recht krachtens een auteursrecht van Nuance.

Informatie specifiek voor op deze website beschikbare documenten

Documenten die door Nuance worden gepubliceerd op de wereldwijde webservers worden verstrekt op "as is"-basis ZONDER GARANTIE VAN ENIGE SOORT, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUKMAKENDHEID. Nuance kan in geen enkel geval door wie dan ook aansprakelijk worden gesteld voor enige speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot schade als gevolg van gebruik van OF VERTROUWEN OP de gepresenteerde INFORMATIE, verlies van winst of inkomsten of kosten voor vervangende goederen, ook in het geval van voorafgaande inlichting over de mogelijkheid van dergelijke schade.

We hebben alle redelijke inspanningen verricht om de nauwkeurigheid van de gepresenteerde informatie te waarborgen. Nuance neemt echter geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de informatie. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen zullen worden opgenomen in nieuwe uitgaven van deze publicaties. Nuance kan op elk moment zonder kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan de producten en/of de programma's die worden beschreven in deze publicaties. Vermelding van producten of diensten die niet van Nuance zijn is alleen voor informatiedoeleinden en is geen goedkeuring of aanbeveling.

Gebruik van diensten

Alle materiaal, informatie of andere berichten die u verzendt of publiceert op deze Site zullen worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet aan eigendomsrechten gebonden ("Berichten"). Nuance zal geen verplichtingen hebben met betrekking tot de Berichten. Nuance en zijn vertegenwoordigers zullen vrij zijn om de Berichten en alle data, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere dingen die daarin zijn opgenomen te kopiëren, vrij te geven, te verspreiden, op te nemen of anderszins te gebruiken voor alle commerciële en niet-commerciële doeleinden. Het is u niet toegestaan m illegale, bedreigende, lasterlijke, smadelijke, obscene, pornografische of andere materialen die in overtreding zouden zijn van de wetten van een staat, land of het internationaal recht te publiceren op of te verzenden naar deze Site.

Nuance mag, maar is niet verplicht om delen van de Site te controleren waar gebruikers Berichten verzenden of publiceren of alleen met elkaar communiceren, inclusief, maar niet beperkt tot, chatrooms, prikborden of andere gebruikersforums, en de inhoud van dergelijke Berichten. Nuance is echter niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke Berichten, al dan niet voortvloeiend uit de wetten met betrekking tot auteursrecht, smaad, privacy, obsceniteiten of anderszins.

Privacybeleid

Op informatie die via formulieren op de wereldwijde webservers naar Nuance wordt verzonden, is het privacybeleid van Nuance van toepassing.

Links naar sites van derden

Websites die zijn gekoppeld door Nuance staan niet onder de controle van Nuance en Nuance is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gekoppelde websites of koppelingen op gekoppelde websites. Nuance behoudt het recht voor om koppelingen of koppelingsprogramma's op elk moment te verwijderen. Nuance doet geen aanbevelingen voor ondernemingen of producten waarnaar het koppelingen heeft en behoudt zich het recht voor om dat als zodanig kenbaar te maken op zijn webpagina's. Als u besluit om websites van derden te bezoeken die zijn gekoppeld aan deze Site, doet u dit volledig op eigen risico.

Handelsmerken

Alle merk- en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve eigenaars.

Producten en diensten kunnen per land variëren. Neem contact op met de lokale vertegenwoordiger van Nuance voor specifieke informatie.

Softwarepiraterij

Elk exemplaar van Dragon is gelicentieerd voor gebruik door één gebruiker. Bij aankoop van een origineel exemplaar van Dragon wordt u een gelicentieerde gebruiker en heeft u het recht gekocht om de software te gebruiken voor een specifieke gebruiker. Het is tegen de wet om kopieën aan vrienden en collega's te geven of om kopieën van de software aan anderen te verkopen. Het onbevoegd kopiëren van software heet piraterij.

Elk exemplaar van Dragon moet vóór gebruik worden geactiveerd. Dit helpt ons om de piraterij van onze software te ontmoedigen en beschermt onze klanten tegen de gevaren van illegale en nepsoftware. Naast het feit dat illegale software mogelijk virussen bevat, biedt illegale software niet de ondersteuning, garanties en updates die u ontvangt bij echte exemplaren van Dragon. Helaas houdt dit proces niet alle softwarepiraterij tegen. Sommige mensen blijven nep- of illegale kopieën van Dragon verkopen, met name via webwinkels of online veilingsites.

Aangezien er veel legitieme online wederverkopers van Dragon zijn, kan het moeilijk zijn om online piraterij op te merken. Controleer daarom eerst de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van het bedrijf voordat u online koopt. Informeer naar het retourbeleid en de service en garantie van het bedrijf. Vraag direct of de software eerder is gebruikt of geïnstalleerd. Om er zeker van te zijn dat u een origineel exemplaar van Dragon koopt, raden we u aan om uw producten rechtstreeks bij Nuance te kopen of bij een van onze geautoriseerde wederverkopers.

Als u per ongeluk een illegale kopie van Dragon heeft gekocht, wordt deze niet ondersteund door Nuance omdat we de kwaliteit en volledige functionaliteit van illegale producten niet kunnen garanderen. Hoewel Nuance de markt regelmatig controleert op illegale versies van onze software om onze klanten te beschermen, kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor de activiteiten van personen die de software illegaal kopiëren. U zult de software moeten retourneren naar de oorspronkelijke verkoper.

Copyrightinformatie

Copyright © 2002-2020 Nuance Communications, Inc.

Alle rechten voorbehouden.

Relevante media

Contact opnemen