Tietosuojakäytännöt

Nuancen tietosuojakäytäntö

Nuancen tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa (”seloste”) kuvataan, mitä henkilötietoja Nuance kerää, miten käytämme niitä ja milloin jaamme niitä ollessamme vuorovaikutuksessa kanssasi, toimittaessamme tuotteitamme ja palvelujamme ja suorittaessamme liiketoimintaan liittyviä toimintoja.

Tätä lausuntoa sovelletaan Nuance Communications, Inc.:iin, sen sidosyrityksiin ja täysomistuksessa oleviin tytäryhtiöihin maailmanlaajuisesti, ja niitä kutsutaan yhteisesti nimellä ”Nuance”. Nuancen tuotteilla tarkoitetaan kaikkia Nuancen tuotteita ja palveluja. Sovellettavan tietosuojalainsäädännön tarkoituksissa henkilötietojen keräämisestä ja käytöstä vastaava Nuancen tytäryhtiö tai sidosyritys on joko se tytäryhtiö tai sidosyritys, joka on sopimuskumppanisi, tai asuinmaassasi sijaitseva tytäryhtiö tai sidosyritys. Voit ottaa yhteyden meihin sähköpostiosoitteella privacy@nuance.com, jos haluat tietää, mikä vastaava Nuancen sidosyritys on.

Mitä henkilötietoja keräämme?

Nuance kerää henkilötietoja tuotteiden toimituksen, markkinoinnin ja liiketoimintaan liittyvien toimien yhteydessä. Kerättävien henkilötietojen tyyppi vaihtelee sen mukaan, kerätäänkö tiedot (i) verkkosivustojemme tai sovellustemme kautta, mukaan lukien www.nuance.com ja shop.nuance.com ja niiden paikalliset versiot (”sivustot”), vai (ii) tuotteidemme ja palvelujemme kautta, mukaan lukien esimerkiksi ohjelmistot, tukipalvelut, äänentunnistustekniikka ja lääketieteelliset tiedotustuotteet (”tuotteet”).

Voimme kerätä tietoja suoraan seuraavissa tilanteissa:

 • Kun ostat, lataat tai rekisteröit Nuancen ohjelmistoja, tai käytät ohjelmistojemme tukipalveluja, voimme kerätä tietoja, kuten nimesi, sähköpostiosoitteesi, fyysinen osoitteesi, puhelinnumerosi ja taloudelliset ja maksutietosi, sekä tiedot Nuancen tuotteista, jotka ostat, lataat tai rekisteröit.
 • Jos olet yhteydessä Nuanceen markkinointiin liittyvässä yhteydessä, kuten esität kiinnostuksesi Nuancen tuotteisiin verkkolomakkeella, osallistut kampanjaan tai osallistut Nuancen tai muun tahon markkinointitapahtumaan, keräämme tietoja, joita annat meille, kuten yhteystietosi (mukaan lukien nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, organisaatio ja työnimike) ja tiedot Nuancen tuotteista, joista olet kiinnostunut.
 • Kun lähetät meille työhakemuksen, keräämme hakemuksessasi olevat tiedot, kuten nimesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi, sekä työ- ja koulutustietosi.
 • Voimme kerätä muitakin sähköisiä tietoja sivustojemme käytöstäsi automaattisesti. Näitä tietoja voivat olla IP-osoitteesi, päiväys- tai aikaleima, tiedot toiminnastasi sivustoillamme sekä tiedot, joita saamme käyttämällä evästeitä ja muita vastaavia jäljitystyökaluja.

Voimme kerätä tietoja tuotteittemme kautta suoraan seuraavissa tilanteissa:

 • Kun käytät Nuancen puheentunnistustekniikkaa joko Nuancen omilla tuotteilla tai Nuancen puheentunnistustekniikkaa hyödyntävillä kolmannen osapuolen tuotteilla, voimme tallentaa ääntäsi ja sanoja, joita puhut tuotteeseen.
 • Jos käytät Nuancen lääketieteellisen tiedon jakamiseen tarkoitettua tuotetta, kuten PowerSharea, keräämme lähettämiäsi henkilötietoja ja terveydenhuoltoon liittyviä kuvia.
 • Jos käytät Swypeä ja annat meille luvan kerätä käyttäjätietojasi, keräämme tietoja ohjelmistosta ja siitä, miten käytät sitä. Näitä tietoja ovat esimerkiksi asetusten muutokset, laitteen sijainti, kielivalinta, näppäiltyjen merkkien polut, mukautetut sanat, näppäiltyjen tai pyyhittyjen merkkien kokonaismäärä ja tekstin syöttönopeus.
 • Voimme kerätä myös muita sähköisiä tietoja tuotteittemme käytöstäsi. Näitä tietoja voivat olla IP-osoitteesi, käyttötiedot ja Nuancen ohjelmistotuotteitten rekisteröintiin, asennukseen ja käyttöön liittyvät tiedot. IP-osoitetta ja laitteen yksilöllisiä tunnisteita lukuun ottamatta keräämme näitä tietoja yleensä tietojoukkoihin ja ei-yksilöityinä.

Nuance voi kerätä henkilötietoja epäsuorasti joissain tilanteissa, erityisesti seuraavissa:

 • Tarjoamme sairaaloille ja lääketieteellisille palveluntarjoajille tuotteita lääketieteelliseen puheentunnistukseen, lääketieteelliseen kuvantamiseen, transkriptioon ja kliiniseen dokumentointiin. Tarjotaksemme näitä tuotteita saatamme kerätä potilastietoja sekä suoraan terveydenhuollon asiakkailtamme että niiden palveluntarjoajilta, kuten yksittäisiltä lääkäreiltä, kuvantamisen ja laboratoriopalvelujen tarjoajilta, sekä sähköisten terveystietojärjestelmien tarjoajilta. Nämä potilastiedot voivat sisältää nimiä, osoitteita, syntymäaikoja, potilastietonumeroita, diagnooseja, kuvia ja hoitotietoja. Jos lääketieteellisten tietojen keräämiseen ja käyttöön tarvitaan lupa, Nuance huolehtii luvan hankkimisesta, jos Nuance on suoraan vuorovaikutuksessa potilaitten kanssa. Jos sen sijaan käsittelemme henkilötietoja sellaisen kolmannen osapuolen puolesta, jolla on suora yhteys potilaisiin, luvan kysyminen on kyseisen kolmannen osapuolen vastuulla.
 • Tarjoamme yritysasiakkaille puheentunnistus-, tekstinsyöttö- ja viestintätuotteita, ja saatamme kerätä näissä tuotteissa käsiteltyjä henkilötietoja, mukaan lukien äänitallenteita, tekstejä, nimiä tai puhelinnumeroita.
 • Saamme markkinoinnin yhteystietoja, kuten nimiä, sähköpostiosoitteita, puhelinnumeroita, organisaatioiden nimiä ja työnimikkeitä jälleenmyyjiltämme ja jakelijoiltamme, julkisista lähteistä ja kolmannen osapuolen postituslistoilta.
 • Keräämme kolmansilta osapuolilta henkilötietoja, mukaan lukien työ- ja koulutustietoja, tehdessämme työhakemuksiin ja Nuancen jälleenmyynti- ja jakelusopimuksiin liittyviä tausta- ja referenssitarkistuksia luvallasi, jos lupa vaaditaan lain mukaan.

Evästeet

Nuance ja sen kumppanit käyttävät evästeitä ja vastaavia jäljitystyökaluja, joiden avulla sinut voi erottaa muista käyttäjistä Evästekäytännössämme kuvatulla tavalla.

Miten käytämme henkilötietoja

Yleinen yritystoiminta
Käytämme yhteystietoja Nuancen tuotteiden markkinointiin, myyntiin ja huoltoon luvallasi, jos laki edellyttää luvan pyytämistä. Sallimme markkinointimateriaalien ja vastaavien viestien vastaanottajien kieltäytyä vastaanottamasta enempää viestintää Nuancelta milloin tahansa ilman kielteisiä seurauksia.

Käytämme taloudellisia tietojasi, maksutietojasi ja yhteystietojasi asiakassuhteen tukemiseen, perustamiseen ja hoitamiseen, jos ostat Nuancen tuotteita tai palveluja. Tietosi voivat esimerkiksi olla välttämättömiä käyttöehtojemme toteuttamiseen (mukaan lukien esimerkiksi ostotapahtumien loppuun suorittaminen, tilausten täyttäminen, tilausten vahvistaminen, tuotteisiin ja palveluihin liittyviin tietopyyntöihin vastaaminen ja ostettujen tuotteiden ja palvelujen toimittaminen). Jos et anna tarvitsemiamme tietoja, emme välttämättä pysty suorittamaan tapahtumaasi loppuun.

Käytämme työhakemuksissasi olevia henkilötietojasi tarvittaessa laillisten oikeuksiemme tueksi käsitellessämme hakemustasi ja voidaksemme tarvittaessa ottaa yhteyttä tulevaisuudessa.

Käytämme sellaisten henkilöiden tietoja, jotka liittyvät mahdollisiin jälleenmyyjiin, kehitysyhteistyökumppaneihin ja jakelijoihin voidaksemme tehdä referenssi- ja taustaselvityksiä ennen sopimusten tekemistä ja meihin kohdistuvien oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Tuotteissamme käsiteltävät tiedot
Käytämme henkilötietoja, joita käsitellään tuotteissamme, kuten äänitietoja puheentunnistustuotteissa, lääketieteellisiä tietoja lääketieteellisten tietojen käsittelytuotteissa, henkilötietoja viestintätuotteissa ja mitä tahansa henkilötietoja, jotka sisältyvät keräämiimme tuotteiden käyttötietoihin, toimittaaksemme Nuancen asiakkaille myytyjä tuotteita ja oikeutettujen intressiemme mukaan ja liiketoimintatarkoituksiin voidaksemme säätää, huoltaa, parantaa ja kehittää tuotteitamme. Ihmiset tarkistavat pienen osan Nuancen vastaanottamista mahdollisesti henkilötietoja sisältävistä äänitallenteista ja muuntavat ne tekstimuotoon Nuancen tuotteiden ylläpitoa ja parannustoimenpiteitä varten. Emme koskaan käytä näitä tietoja, eli ”tuotehenkilötietoja” markkinointitarkoituksiin emmekä myy tai siirrä tietojasi kolmansille osapuolille kolmannen osapuolen omia tarkoituksia varten.

Käytämme sivustoilta ja tuotteistamme kerättyjä ei-yksilöityjä sähköisiä koontitietoja sivustojemme ja tuotteidemme käyttämiseen, analysointiin, parantamiseen ja kehittämiseen. Näitä tietoja ei käytetä yksittäisten henkilöiden päätösten seuraamiseen, vaan ne käsitellään siten, että niiden avulla voidaan ymmärtää eri käyttäjäryhmien vuorovaikutusta sivustojen ja tuotteiden kanssa tuotteiden jatkuvaa tarjontaa varten.

Milloin jaamme henkilötietoja

Emme myy henkilötietojasi.

Voimme jakaa henkilötietoja seuraavissa tilanteissa:

 • Tytäryhtiöillemme ja sidosyrityksillemme sekä Nuancen puolesta toimiville toimittajille erityisiin liiketoimintatarkoituksiin, sivuston tukemiseen tai palvelujen toimittamiseen.
 • Asiakkaalle, jonka puolesta tai jolle käsittelemme tietoja.
 • Luvallasi määrättyyn tarkoitukseen.

Voimme jakaa henkilötietoja sidosyrityksillemme, kehitysyhteistyökumppaneillemme, tytäryhtiöillemme, jälleenmyyjillemme, toimittajillemme, alihankkijoillemme ja jakelijoillemme sekä puolestamme ja omasta puolestaan toimiville toimittajille palvellaksemme asiakkaitamme ja toteuttaaksemme sopimuksemme kanssasi (mukaan lukien esimerkiksi jälleenmyyjät, jotka tukevat mahdollisten asiakkaiden hallintaa ja toimittajat, jotka suorittavat tuotteisiimme ja palveluihimme liittyviä transkriptioita). Voimme myös jakaa anonyymejä koontitietoja tai tunnisteettomia sähköisiä tietoja sidosyrityksillemme, kehitysyhteistyökumppaneillemme ja puolestamme toimiville toimittajille.

Voimme jakaa sivuston käytöstä saatuja henkilötietoja (pois lukien tuotehenkilötiedot) analyytikoille ja hakukonetarjoajille, jotka auttavat sivustojemme kehittämisessä, tämän tietosuojaselosteen evästeosion mukaisesti. Sivustomme voivat käyttää Google Analytics -toimintoja. Tavat, joilla Google kerää ja käsittelee tietoja Google Analyticsin käytön yhteydessä, on kuvailtu täällä: www.google.com/policies/privacy/partners/(Avaa uusi ikkuna). Voimme jakaa henkilötietoja työhakemuksista puolestamme toimiville toimittajille, jotka auttavat meitä rekrytoinnissa, taustaselvityksien tekemisessä ja henkilöstöhallinnon asioissa.

Voimme jakaa henkilötietoja myös noudattaaksemme lakia ja oikeudellisia prosesseja, vastataksemme hallituksen kyselyihin ja viranomaisten oikeudellisiin pyyntöihin (mukaan lukien kansalliseen turvallisuuteen liittyvät tai lainkäytölliset vaatimukset) ja suojellaksemme Nuancen tai sen asiakkaiden elämää, omaisuutta ja turvallisuutta. Jos Nuance ajautuu fuusioon, yrityskauppoihin tai omaisuuden myyntiin joko koko liiketoimintansa tai sen osan osalta, Nuancen hallussa olevat henkilötiedot voidaan siirtää ostajalle tai seuraajayhteisölle.

Henkilötietojesi hallinta

Voit muuttaa valintaasi ja lakata ottamasta vastaan markkinointiviestintää milloin tahansa ottamalla yhteyttä osoitteeseen privacy@nuance.com. Voit myös toimia kyseisen viestinnän kielto-ohjeiden mukaan. Jos kiellät viestinnän, säilytämme sähköpostiosoitteesi varmistaaksemme, että emme enää lähetä sinulle viestintää.

Jos olet lähettänyt Nuancelle työhakemuksen tai jos Nuance on kerännyt henkilötietojasi mahdollisen jälleenmyyjä- tai jakelijasuhteen tarkistamista varten, voit pyytää tietojesi poistoa ottamalla yhteyden osoitteeseen privacy@nuance.com Vastaamme pyyntöösi kohtuullisen ajan kuluessa.

Voit ottaa yhteyden meihin osoitteeseen privacy@nuance.com. jos haluat tarkastella tai korjata tuotehenkilötietojasi tai pyytää niiden poistoa.Yleensä Nuance käsittelee tuotehenkilötietoja terveydenhuolto-, yritys- ja yhtiöasiakkaittensa puolesta. Jos otat meihin yhteyttä, voimme ohjata pyyntösi asiakkaallemme, jonka puolesta tuotehenkilötietojasi käsitellään. Pyrimme kohtuullisin toimin poistamaan tuotehenkilötietosi pyynnöstäsi kohtuullisen ajan kuluessa. Nuance voi evätä pyyntösi saada tarkastella, muuttaa tai poistaa tuotehenkilötietoja tarvittaessa sovellettavan lain perusteella. Jos olet lähettänyt tuotehenkilötietoja Nuancelle käyttämällä omaa käyttäjätiliäsi, jolla voit hallita henkilötietojasi, voit itse poistaa lähettämäsi tiedot kirjautumalla tiliisi ja seuraamalla ohjeita.

Käsittelypaikat ja siirrot muihin maihin

Nuance toimii useissa maissa. Voimme siirtää henkilötietoja valtioiden rajojen yli ja käsitellä niitä muilla lainkäyttöalueilla kuin alkuperäisessä keräyspaikassa. Voimme siirtää keräämiämme henkilötietoja muille Nuancen sidosyrityksille tai muille tukitoimintoja puolestamme tarjoaville yrityksille (yllä kuvatusti), jotka sijaitsevat muissa maissa, mukaan lukien Yhdysvalloissa, Intiassa tai Filippiineillä tai muissa maissa Euroopan talousalueen ulkopuolella tai asuinmaasi ulkopuolella, ja näitä henkilötietoja voidaan laillisesti säilyttää tai käsitellä näissä maissa.

Riippumatta siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi asuinmaassasi vai sen ulkopuolella, pyrimme varmistamaan, että tietojasi käsitellään tietosuojakäytännössämme vaadittujen asianmukaisten turvatoimien, sovellettavien tietosuojalakien ja soveltuvien laillisesti tunnustettujen tiedonsiirtomekanismien mukaisesti. Asuinmaasi ulkopuolelle siirretyt henkilötiedot voivat olla tuomioistuinten, lainkäyttöviranomaisten ja muiden hallintoviranomaisten saatavilla kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti.

EU:n ja Yhdysvaltain tietosuojakilpi ja Sveitsin ja Yhdysvaltain tietosuojakilpi

Nuance ja sen yhdysvaltalaiset tytäryhtiöt osallistuvat ja noudattavat EU:n ja Yhdysvaltain tietosuojakilven ja Sveitsin ja Yhdysvaltain tietosuojakilven (Privacy Shield -järjestely) periaatteita Euroopan unionista, Isosta-Britanniasta ja Sveitsistä Yhdysvaltoihin siirrettyjen henkilötietojen keräämisessä, käytössä ja säilytyksessä. Olemme sitoutuneet käsittelemään kaikkia Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioista, Isosta-Britanniasta ja Sveitsistä vastaanotettuja henkilötietoja kyseisten tietosuojakilpien sovellettavien periaatteiden mukaisesti. Lue lisää Privacy Shield -järjestelyistä ja tarkista sertifikaattimme Yhdysvaltain Department of Commercen luettelosta: Privacy Shield List.

Nuance ja sen yhdysvaltalaiset tytäryhtiöt ovat vastuussa vastaanottamiensa henkilötietojen käsittelystä ja edelleen toimiessaan kolmansien osapuolien asiamiehinä niille siirtämiensä henkilötietojen käsittelystä tietosuojakilpien periaatteiden mukaisesti. Nuance ja sen yhdysvaltalaiset tytäryhtiöt noudattavat tietosuojakilpien periaatteita kaikissa henkilötietojen siirroissa EU:sta, Isosta-Britanniasta ja Sveitsistä mukaan lukien vastuuprovisioiden eteenpäin siirtämiset.

Suhteessa tietosuojakilpien mukaan vastaanotettuihin tai siirrettyihin henkilötietoihin Nuance ja sen yhdysvaltalaiset tytäryhtiöt ovat Yhdysvaltain kauppakomission (U.S. Federal Trade Commission) toimeenpanovallan alaisia. Tietyissä tilanteissa saatamme joutua luovuttamaan henkilötietoja julkisten viranomaisten oikeudellisten pyyntöjen perusteella, mukaan lukien kansalliseen turvallisuuteen ja lainkäyttöön liittyvät vaatimukset. Jos emme ole selvittäneet tyydyttävästi tietosuojaan tai tietojen käyttöön liittyvää huolenaihettasi, ota yhteys kolmannen osapuolen sovittelijaamme Yhdysvalloissa (maksutta) osoitteessa https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Tietyissä olosuhteissa, jotka on kuvattu tarkemmin tietosuojakilpien verkkosivustolla, voit olla oikeutettu pyytämään sitovaa sovittelua muun erimielisyyden sovittelun ollessa riittämätön.

EU:n ja Yhdysvaltain ja Sveitsin ja Yhdysvaltain tietosuojakilpiin liittyvissä asioissa ”yhdysvaltalaisilla tytäryhtiöillä” tarkoitetaan seuraavia: QuadraMed Quantim Corporation; J.A. Thomas & Associates, Inc.; Nuance Enterprise Solutions & Services Corporation; Nuance Healthcare Diagnostic Solutions, Inc.; Physician Technology Partners, LLC; ja Nuance Transcription Services, Inc.

Säilytys ja turvallisuus

Noudatamme yleisesti hyväksyttyjä standardeja meille lähetettyjen henkilötietojen suojaamisessa sekä tietojen siirron aikana että vastaanotettuamme ne. Meille antamiasi tietoja säilytetään turvallisilla palvelimillamme. Maksusiirrot salataan tämänhetkisen PCI-DSS-standardin mukaisesti. Jos olet saanut Nuancelta salasanan, olet vastuussa sen salassa pitämisestä. Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi suojaamisesta, voit ottaa yhteyttä osoitteeseen privacy@nuance.com.

Säilytämme henkilötietoja siinä määrin, kuin on tarpeen tuotteiden tarjoamiseksi asiakkaillemme, työntekijöillemme ja mahdollisille tuleville työntekijöillemme. Yleisesti säilytämme henkilötietoja niin pitkään, kuin olet sivustomme ja palvelujemme aktiivinen asiakas ja kolme vuotta sen jälkeen, tai niin pitkään, kuin liiketoiminnan kannalta on tarpeen, tai sovellettavien lakien mukaisesti. Pidempi säilytys voi olla tarpeen tietojen hallinnoijan sopimusehtojen perusteella, petosten ehkäisemiseksi, teknisten ongelmien selvittämiseksi ja oikeuskäsittelyjen yhteydessä. PowerShareen lisätyt kuvat poistetaan automaattisesti 45 päivän kuluttua. Lasten tiedot voidaan poistaa pikaisesti, kun olemme käsitelleet ne asiakkaallemme.

Voimme säilyttää pitempään koontitietoja, joista henkilöitä ei voi tunnistaa, tutkimustarkoituksiin ja tuotteidemme parantamista ja jatkokehittelyä varten. Sinua ei voida tunnistaa näitä tarkoituksia varten säilytetyistä tai käytetyistä koontitiedoista. Ilmoittamasi markkinointikiellot säilytetään, jotta voimme kunnioittaa toivettasi ja olla ottamatta sinuun yhteyttä tulevaisuudessa.

Lapset

Jos Nuancen asiakas panee Nuancen puheentunnistusteknologiaa asiakastuotteeseen, Nuance voi vastaanottaa puhetietoja tuotteen käyttäjiltä voidakseen tarjota käyttäjälle puheentunnistusta. Niin Nuancen äänitekniikka toimii.Tämä tarkoittaa, että jos käyttäjä on alle 13-vuotias, Nuance saattaa saada haltuunsa alle 13-vuotiaan henkilötietoja. Nuancen asiakkaan vastuulla on hankkia kaikki sovellettavan lain, mukaan lukien lasten verkkoturvallisuuslain Children’s Online Privacy Protection Act ja asiaankuuluvien tietosuojalakien, vaatimat luvat tällaisten tietojen keräämistä varten.

Edellä selostettua lukuun ottamatta Nuance ei tietoisesti kerää alle 13-vuotiaiden henkilötietoja. Nuancen käytäntö on olla tarjoamatta isännöityjä palveluja pääosin lapsille suunnatuille sivustoille ja verkkopalveluille. Alle 13-vuotiaiden ei pidä antaa henkilötietojaan Nuancelle. Jos saat tietoosi, että alle 13-vuotias on lähettänyt henkilötietojaan Nuancelle, ota yhteys osoitteeseen privacy@nuance.com, niin poistamme tiedot pikaisesti.

Sinun oikeutesi

Sinulla voi olla oikeus sovellettavien lakien perusteella tietyissä olosuhteissa:

 • pyytää saada tarkistaa maksutta hallussamme olevia henkilötietojasi
 • pyytää meitä korjaamaan, rajaamaan tai poistamaan hallussamme olevia henkilötietojasi
 • vastustaa tietojesi käsittelyä
 • pyytää siirtämään antamiasi henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle.

Nuance ei koskaan myy tai siirrä tietojasi kolmansille osapuolille kolmannen osapuolen markkinointitarkoituksia varten. Voit milloin tahansa kieltäytyä vastaanottamasta enempää markkinointimateriaalia Nuancelta ilman kielteisiä seurauksia.

Nuance tekee yhteistyötä kolmansien osapuolten kanssa näyttääkseen mainoksia verkkosivustollamme tai hallinnoidakseen mainontaamme muilla sivustoilla. Kolmannen osapuolen kumppanimme voi käyttää evästeitä ja vastaavia jäljitystyökaluja tarjotakseen sinulle mainontaa, joka perustuu selaustoimintaasi ja kiinnostuksenkohteisiisi. Jos haluat peruuttaa kiinnostuksenkohteisiin perustuvan mainonnan, napsauta tästä [tai, jos olet Euroopan unionissa, napsauta tästä]. Huomaa, että saat edelleen yleisiä mainoksia. Voit milloin tahansa käyttää yllä kerrottuja oikeuksiasi tai kirjoittaa meille, jos haluat tehdä valituksen. Tarkenna yhteydenottosi aihe ja lähetä se täällä:

Yksityisyyteen liittyvä verkkolomake. Voit ottaa yhteyttä myös osoitteeseen privacy@nuance.com tai postitse (kaikkialta maailmasta) osoitteeseen:

Data Protection Officer or Chief Privacy Officer
Nuance Communications, Inc.
1 Wayside Road
Burlington MA 01803
USA

1-866-384-4277 (ongelmatyyppi ”Tietosuoja”)

Tai ottamalla yhteyttä edustajaamme EU:ssa osoitteella:

Data Protection Officer
Nuance Communications Ireland, Ltd
20 Merrion Road
Ballsbridge, Dublin 4
IRLANTI

Jos emme ratkaise pyyntöäsi tai huolenaihettasi tyydyttävästi, voit ottaa yhteyden paikalliseen tietosuojaviranomaiseen.

Kalifornian asukkaiden oikeudet

Jos olet California Code of Regulations -säädösten mukaan määritellysti Kalifornian asukas, sinua koskevat California Consumer Privacy Act of 2018 (CCPA) -tietosuojalain mukaiset oikeudet. Alla on esitetty henkilötietoihisi liittyvät oikeutesi.

Tietoluokat, joita keräämme ja luovutamme liiketoimintatarkoituksissa

Voimme kerätä sinulta seuraaviin luokkiin kuuluvia henkilötietoja CCPA:n määritelmien mukaisesti liittyen tuotteisiin ja palveluihin, joita ostat Nuancelta. Lisäksi olemme voineet viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana luovuttaa näihin luokkiin kuuluvia henkilötietojasi liiketoimintatarkoituksissa:

 • Tunnisteet, kuten oikea nimesi, nimimerkkisi, postiosoitteesi, yksilöllinen tunniste, verkkotunniste, IP-osoite, sähköpostiosoite, käyttäjätilin nimi ja muut vastaavat tunnisteet.
 • Henkilötietoluokat, jotka on lueteltu Kalifornian asiakasrekisterisäännöksissä, mukaan lukien puhelinnumero, ja maksutiedot, kuten luottokortin numero.
 • Suojattujen luokitusten mukaiset ominaisuudet Kalifornian tai liittovaltion lain mukaan, esimerkiksi sukupuoli ja ikä.
 • Kaupalliset tiedot, kuten tiedot ostamistasi, hallussa pitämistäsi tai harkitsemistasi Nuancen tuotteista tai palveluista.
 • Toiminta internetissä tai muussa sähköisessä verkossa, esimerkiksi istuntolokititedot.
 • Maantieteelliset sijaintitiedot.
 • Ääni- ja kuvatiedot ja sähköiset tiedot ja vastaavat, kuten äänitallenteet, ääniprintit, näppäinkomennot ja valokuvat.
 • Ammatilliset ja työhön liittyvät tiedot.
 • Edellä luetelluista tiedoista tehdyt päätelmät, joilla luodaan valintojasi, ominaisuuksiasi, käyttäytymistäsi, kykyjäsi ja soveltuvuuksiasi kuvaava profiili.

Kalifornian lain mukaan seuraavat tiedot eivät kuulu henkilötietoihin:

 • Julkisesti viranomaisrekistereistä saatavilla olevat tiedot
 • Kuluttajatiedot, joista on poistettu tunnistetiedot tai joista on muodostettu koontitietoja.

Muu henkilötietojesi luovutus

Oikeutesi ja vaihtoehtosi

Yllä olevan lisäksi CCPA antaa sinulle tiettyjä henkilötietoihisi liittyviä oikeuksia. Tässä osiossa kuvataan CCPA-oikeutesi ja kerrotaan, miten voit käyttää näitä oikeuksia.

Oikeus päästä tarkastelemaan määrättyjä tietoja ja siirtää tietoja

Sinulla on oikeus pyytää meitä antamaan sinulle tiettyjä tietoja henkilötietojesi keräämisestä ja käytöstä viimeisten 12 kuukauden ajalta. Vastaanotettuamme ja vahvistettuamme vahvistetun asiakaspyyntösi ilmoitamme sinulle:

 • Sinusta keräämiemme henkilötietojen kategoriat
 • Sinusta keräämiemme henkilötietojen lähteiden kategoriat
 • Liiketoiminnallisen tai kaupallisen syyn kyseisten henkilötietojesi keräämiseen tai myymiseen
 • Niiden kolmansien osapuolien kategoriat, joille jaamme kyseisiä henkilötietoja
 • Määrätyt osat sinusta keräämistämme henkilötiedoista (tätä kutsutaan myös tiedon siirtämispyynnöksi).
 • Jos olemme myyneet tai luovuttaneet henkilötietojasi liiketoiminnallisessa tarkoituksessa, kaksi erillistä luetteloa, joissa ilmoitetaan:
 • myynnit, eritellen henkilötietoluokat, joita kukin vastaanottajakategoria on ostanut
 • liiketoiminnallinen tarkoitus, eritellen henkilötietoluokat, joita kukin vastaanottajakategoria on hankkinut

Emme myönnä näitä tarkastelu- ja tietojen siirto -oikeuksia B2B-henkilötiedoille.

Oikeus pyytää tietojen poistoa

Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan sinusta keräämiämme ja säilyttämiämme henkilötietoja tietyin poikkeuksin. Vastaanotettuamme ja vahvistettuamme todennettavan asiakaspyyntösi poistamme (ja kehotamme palveluntarjoajiamme poistamaan) henkilötietosi rekistereistämme, ellei kyseessä ole poikkeustilanteen soveltaminen. Saatamme kieltäytyä poistopyynnön noudattamisesta, jos tietojen säilyttäminen on välttämätöntä meille tai palveluntarjoajillemme

 • Sen tapahtuman loppuunsaattamiseksi, jota varten olemme keränneet kyseiset tiedot, tilaamasi tuotteen tai palvelun toimittamiseksi, kohtuullisesti oikeutettujen toimintojen suorittamiseksi kanssasi voimassa olevan liikesuhteen puitteissa, kirjallisen takuun tai tuotteen takaisinvedon ehtojen täyttämiseksi liittovaltion lain mukaisesti tai täyttääksemme muuten sopimuksen kanssasi.
 • Turvallisuusongelmien tunnistamiseksi, pahantahtoisia, petollisia, vilpillisiä ja laittomia toimia vastaan suojaamiseksi tai syytteiden nostamiseksi tällaisiin toimiin syyllistyneitä vastaan.
 • Tuotteiden testaamiseksi, jotta tarkoitettua toimintoa haittaavat viat voidaan tunnistaa ja korjata.
 • Sananvapauden harjoittamiseksi, toisen asiakkaan sananvapauden turvaamiseksi tai muun lain määräämän oikeuden turvaamiseksi.
 • California Electronic Communications Privacy Act (Cal. Penal Code § 1546 et. seq.) -säädösten noudattamiseksi.
 • Julkiseen tai vertaisarvioituun tieteelliseen, historialliseen tai tilastolliseen tutkimukseen osallistumiseksi, kun tutkimus on yleishyödyllinen ja noudattaa kaikkia eettisyyteen ja tietoturvaan liittyviä lakeja, ja kun tietojen poisto estäisi tai haittaisi merkittävästi tutkimuksen osallistumista tilanteessa, jossa olet aikaisemmin antanut tietoisen suostumuksesi.
 • Pelkästään sisäisen käytön mahdollistamiseksi, kun se on kohtuullisesti linjassa kuluttajien odotusten kanssa sinun ja meidän välisen suhteen perusteella.
 • Oikeudellisen vaatimuksen täyttämiseksi.
 • Muuhun sisäiseen tai oikeudelliseen käyttöön, joka on sovellettavissa siihen kontekstiin, jossa olet luovuttanut tietosi meille.

Emme tarjoa näitä poisto-oikeuksia B2B-henkilötiedoille.

Syrjimättömyys

Emme syrji sinua sillä perusteella, että käytät CCPA-oikeuksiasi. Ellei CCPA anna siihen oikeutta, me emme:

 • Evää sinulta tuotteita tai palveluja.
 • Veloita sinulta eri hintoja tuotteista tai palveluista mukaan lukien alennukset tai muut edut tai rangaistusmaksut.
 • Tarjoa sinulle erilaatuista tuotetta tai palvelua.
 • Ehdota, että saisit erilaisen hinnan tai taksan tuotteille tai palveluille tai erilaatuisia tuotteita tai palveluja.

Voimme kuitenkin tarjota sinulle tiettyjä taloudellisia kannustimia, jotka CCPA sallii, ja ne voivat johtaa erilaisiin hintoihin, taksoihin tai laatutasoihin. Kaikki tarjoamamme CCPA:n sallimat taloudelliset kannustimet liittyvät kohtuullisesti henkilötietojesi arvoon, ja niihin sisältyvät kirjalliset ehdot, joissa kuvataan ohjelman keskeiset näkökulmat. Osallistuminen taloudelliseen kannustinohjelmaan edellyttää, että annat etukäteen luvan, jonka voit peruuttaa milloin tahansa.

Oikeuksiesi mukaan toimiminen

Voit tehdä todennettavan asiakaspyynnön tietojen siirrosta kahdesti 12 kuukauden aikana. Todennettavassa asiakaspyynnössä pitää:

 • Tarjota riittävästi tietoa, jonka avulla voimme kohtuullisesti todentaa, että olet se henkilö, josta olemme keränneet tietoja tai hänen valtuutettu edustajansa.
 • Kuvata pyyntösi riittävän yksityiskohtaisesti, jotta voimme kunnolla ymmärtää ja arvioida sen ja vastata siihen.

Emme voi vastata pyyntöösi tai antaa sinulle henkilötietoja, ellemme voi todentaa henkilöllisyyttäsi tai valtuutustasi niiden pyytämiseen ja vahvistaa, että henkilötiedot liittyvät sinuun.

Sinun ei tarvitse luoda asiakastiliä voidaksesi tehdä todennettavan asiakaspyynnön. Käytämme todennettavassa asiakaspyynnössä annettuja henkilötietoja vain pyynnön tekijän henkilöllisyyden tai valtuutuksen todentamiseen.

Voit milloin tahansa käyttää yllä kerrottuja oikeuksiasi tai kirjoittaa meille, jos haluat tehdä valituksen. Tarkenna yhteydenottosi aihe ja lähetä se täällä:

Yksityisyyteen liittyvä verkkolomake. Voit ottaa yhteyttä myös osoitteeseen privacy@nuance.com tai postitse (kaikkialta maailmasta) osoitteeseen:

Data Protection Officer or Chief Privacy Officer
Nuance Communications, Inc.
1 Wayside Road
Burlington MA 01803
USA

1-866-384-4277 (ongelmatyyppi ”Tietosuoja”)

Nuancen työntekijät ja satunnaiset työntekijät

Tämä tietosuojaseloste ei kata tietojen keräämistä Nuancen työntekijöiltä ja satunnaisilta työntekijöiltä, mikä on kuvattu erillisessä henkilöstöhallinnon tietosuojaselosteessa, joka on Nuancen työntekijöiden saatavilla.

Tietosuojaselosteen muutokset

Voimme päivittää tietosuojaselostetta ajoittain julkaisemalla päivitetyn version verkkosivustollamme. Päivitetty versio sisältää selosteen viimeisimmän päivityksen päivämäärän. Tarkista tietosuojaselosteen viimeisin versio ajoittain, jotta sinulla on uusin tieto Nuancen tavasta käsitellä henkilökohtaisia tietoja. Jos muutamme oleellisesti tapoja, joilla Nuance käyttää tai jakaa henkilötietoja, julkaisemme ilmoituksen asiasta sivustoillamme ja ilmoitamme muutoksista sinulle sähköpostitse. Tällaiset oleelliset muutokset koskevat ainoastaan tietoja, jotka on kerätty päivitetyn tietosuojaselosteen voimaantulon jälkeen.

Päivitetty: 17. joulukuuta 2019.