Fortrolighedspolitik

Nuances fortrolighedspolitik

Nuances erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger ("Erklæring") beskriver, hvilke personlige oplysninger Nuance indsamler, hvordan vi bruger dem, og hvornår vi deler dem, når vi interagerer med dig samt leverer vores produkter og tjenester og varetager vores forretningsaktiviteter.

Denne erklæring gælder for Nuance Communications, Inc., vores søsterselskaber og helejede datterselskaber i hele verden, som i denne Erklæring benævnes "Nuance". Når vi refererer til Nuance-produkter, mener vi Nuances produkter og tjenester.

Med hensyn til hvilken lovgivning om databeskyttelse, der er gældende, vil det Nuance søster- eller datterselskab, som har ansvar for indsamling og brug af dine persondata, være enten det søster- eller datterselskab, du indgår kontrakt eller interagerer med – eller det søster- eller datterselskab, som er hjemmehørende i dit bopælsland. Kontakt os på privacy@nuance.com , hvis du ønsker at få bekræftet, hvilket Nuance-søster- eller datterselskab der er ansvarligt i forhold til dine data.

Hvilke personlige data indsamler vi?

Nuance indsamler persondata, når vi leverer og markedsfører vores produkter og udfører vores forretningsaktiviteter. De persondata, vi indsamler, varierer afhængig af, om dataene indsamles (i) via vores hjemmesider og applikationer, herunder www.nuance.com og shop.nuance.com og lokale versioner heraf (benævnt "Hjemmesider") eller (ii) via vores produkter og tjenester, herunder, men ikke begrænset til, vores software, supporttjenester, talegenkendelsesteknologi og medicinske informationsprodukter ("Produkter").

Vi kan indsamle persondata i følgende situationer:

 • Når du køber, downloader eller registrerer Nuance-software eller bruger vores softwaresupporttjenester, kan vi indsamle kontaktoplysninger som dit navn, e-mailadresse, fysisk adresse, telefonnummer, finansielle og betalingsoplysninger samt information om, hvilke Nuance-produkter du køber, downloader eller registrerer.
 • Hvis din interaktion med Nuance har karakter af markedsføringsformål – fx hvis du udtrykker interesse i Nuance-produkter i en webstedsformular, deltager i en kampagne eller i et Nuance- eller andet markedsføringsarrangement – vil vi indsamle de data, du opgiver, fx dine kontaktoplysninger (herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, virksomhed og stillingsbetegnelse), samt hvilke Nuance-produkter du er interesseret i.
 • Når du indsender en jobansøgning, indsamler vi de persondata, som indgår i din ansøgning, fx dit navn, e-mailadresse, telefonnummer samt din job- og uddannelseshistorik.
 • Vi kan også automatisk indsamle andre elektroniske data i forbindelse med din brug af vores hjemmesider. Disse data kan omfatte din IP-adresse, dato-/tidsstempel, data om din interaktion med vores hjemmesider samt data, vi indsamler ved hjælp af cookies og lignende sporingsmekanismer.

Gennem vores Produkter kan vi indsamle persondata direkte i følgende situationer:

 • Når du anvender Nuance-talegenkendelsesteknologi, enten i Nuances egne produkter eller tredjeparts produkter med Nuance-talegenkendelsesteknologi, kan vi optage din stemme og de ord, du taler ind i produkterne.
 • Hvis du bruger et Nuance-produkt til medicinsk informationsdeling, fx PowerShare, indsamler vi de persondata og sundhedsrelaterede billeder, du indsender.
 • Hvis du anvender Swype og giver os tilladelse til at indsamle dine brugsdata, vil vi indsamle information om denne software, og hvordan du bruger den, herunder ændring af indstillinger, enhedsplacering, sprogvalg, tegnsporingsstier, brugerdefinerede ord, samlet antal trykkede eller slettede tegn, indtastningshastighed for tekst og lignende data.
 • Vi kan også indsamle andre elektroniske data, der stammer fra din brug af vores produkter. Disse data kan omfatte din IP-adresse og brugsdata samt data, der viser din registrering, installation og brug af Nuance-softwareprodukter. Med undtagelse af IP-adresse og unikke identifikatorer indsamler vi generelt disse data i aggregeret, ikke personhenførbar form.

Vi kan indsamle persondata indirekte i visse situationer, navnlig:

 • Vi leverer medicinsk talegenkendelse, medicinsk billedbehandling og produkter til klinisk dokumentation til hospitaler og sundhedsudbydere. For at kunne levere disse produkter kan vi indsamle patientdata, både direkte fra vores kunder i sundhedssektoren og fra vores samarbejdspartnere, som servicerer vores kunder i sundhedssektoren, fx individuelle læger samt udbydere af billedbehandlings- og laboratorietjenester samt udbydere af elektroniske patientjournaler. Sådanne patientdata kan omfatte navn, adresse, fødselsdato, journalnummer, diagnose, billede og behandlingsoplysninger. I situationer hvor der kræves samtykke til indsamling og brug af medicinsk information, vil Nuance indhente samtykke, hvis vi interagerer direkte med de pågældende patienter. Hvis vi imidlertid behandler persondata på vegne af en tredjepart, som har direkte patientkontakt, er det denne tredjepart, som er ansvarlig for at indhente samtykke fra patienterne.
 • Vi leverer talegenkendelses-, tekstinput- og kommunikationsprodukter til erhvervskunder og kan indsamle persondata, som behandles i disse produkter, herunder taleoptagelser, tekst, navne og telefonnumre.
 • Vi indhenter kontaktoplysninger til markedsføringsformål, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, virksomhed og stillingsbetegnelse, fra vores forhandlere og distributører samt fra offentligt tilgængelige kilder og fra tredjeparts mailinglister.
 • Vi indsamler persondata, herunder job- og uddannelseshistorik, fra tredjeparter med henblik på at foretage baggrunds- og referencetjek på jobansøgere samt ansøgninger om etablering af forhandler- og distributørrelation med Nuance, underlagt dit samtykke i de situationer, der kræver samtykke ifølge lovgivningen.

Cookies

Nuance og vores samarbejdspartnere bruger cookies og lignende sporingsmekanismer på vores hjemmesider for at kunne skelne mellem dig andre brugere som beskrevet i vores Erklæring om cookies.

Vores brug af persondata

Generelle forretningsaktiviteter
Vi bruger kontaktoplysninger til markedsføring, salg og service af Nuance-produkter, hvilket er underlagt dit samtykke i de situationer, hvor det er lovpligtigt at indhente samtykke. Vi giver modtagere af markedsføringsrelaterede meddelelser og materialer mulighed for, til enhver tid og uden negativ virkning, at framelde modtagelse af yderligere kommunikation fra Nuance.

Vi bruger dine finansielle og betalingsrelaterede oplysninger samt dine kontaktoplysninger til at understøtte, etablere og udføre kunderelationer, hvis du erhverver Nuance-produkter eller -tjenester. Dine data er fx nødvendige for at kunne opfylde vores servicevilkår (herunder fx gennemføre et køb, en ordre, ordrebekræftelse, svare på henvendelser angående produkter og tjenester og levere produkter og tjenester, du har bestilt). Hvis du undlader at opgive de persondata, vi har brug for, kan vi muligvis ikke gennemføre transaktionen med dig.

Vi bruger persondata fra jobansøgninger i situationer, hvor dette er nødvendigt for at understøtte vores legitime interesse i at behandle din ansøgning og til at kontakte dig angående ledige stillinger på et senere tidspunkt.

Vi bruger persondata om enkeltpersoner i forbindelse med foreslåede forhandlere, fælles udviklingspartnere og distributører til at foretage reference- og baggrundstjek, før kontraktindgåelse samt i det omfang, dette er nødvendigt for at overholde lovmæssige forpligtelser, vi er underlagt.

Data, der behandles i vores produkter
Vi bruger de persondata, som behandles i vores Produkter, fx tale data i talegenkendelsesprodukter, medicinske data i medicinske dataprodukter samt persondata, der behandles i kommunikationsprodukter og persondata, der findes i de produktbrugsdata, vi indsamler. Vi bruger således disse persondata med henblik på at levere vores produkter til Nuance-kunder samt i vores legitime interesser og til vores forretningsmæssige formål om forbedring, vedligeholdelse og udvikling af vores produkter. En lille procentdel af de lydoptagelser, som Nuance modtager, og som kan indeholde persondata, gennemgås af personer, der er ansat til dette formål og transskriberes til tekst med henblik på vedligeholdelse og forbedring af Nuances produkter. Vi bruger aldrig disse data, som vi kalder "Produktpersondata", til markedsføringsformål, og vi vil aldrig sælge eller videregive dine data til tredjeparter til sådanne tredjeparters egne formål.

Vi anvender aggregerede, ikke personhenførbare, elektroniske data indsamlet gennem brugen af vores hjemmesider og produkter med henblik på drift, analyser, forbedring og udvikling af vores hjemmesider og produkter. Sådanne oplysninger bliver ikke brugt til at kvalificere beslutninger taget af specifikke enkeltpersoner, men behandles derimod for at forstå, hvordan forskellige kategorier af brugere interagerer med vores hjemmesider og produkter, så vi konsekvent kan levere vores produkter.

Når vi deler persondata

sælger vi ikke dine personlige oplysninger.

Vi kan dele persondata i følgende situationer:

 • Med vores søster- og datterselskaber og med samarbejdspartnere, der handler på vegne af os med henblik på at varetage tjenester for Nuance med et specifikt forretningsmæssigt formål eller understøtte hjemmesiderne eller levere produkter.
 • Med den kunde på hvis vegne og anvisning vi behandler dataene, og
 • når vi har dit samtykke til at bruge dine persondata til specifikke formål.

Vi kan dele persondata med vores søsterselskaber, vores fælles udviklingspartnere, datterselskaber, forhandlere, leverandører, underleverandører og distributører samt med samarbejdspartnere, som handler på vores og deres vegne med henblik på at servicere vores kunder og opfylde kontrakter, vi indgår med dig (herunder fx med forhandlere, som bistår os med forvaltning af potentielle kunder og samarbejdspartnere, som foretager transskription i forbindelse med vores produkter og tjenester).

Vi kan også dele aggregerede, anonyme eller ikke personhenførbare elektroniske data med vores søsterselskaber, fælles udviklingspartnere og med samarbejdspartnere, som handler på vegne af os.

Vi kan dele persondata, der stammer fra brugen af vores hjemmeside (ikke Produktpersondata) med analytikere og søgemaskineudbydere, som bistår os i optimeringen af vores hjemmesider underlagt afsnittet vedrørende cookies i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Vores hjemmesider kan bruge Google Analytics. Måden hvorpå Google indsamler og behandler data ved levering af Google Analytics er beskrevet her: www.google.com/policies/privacy/partners/(Åbn et nyt vindue).

Vi kan dele persondata fra jobansøgninger med samarbejdspartnere, som handler på vegne af os med henblik på at bistå os med rekruttering, baggrundstjek og andre personaleanliggender.

Vi kan også dele persondata med henblik på at overholde loven og retslige processer eller for at besvare statslige forespørgsler og retmæssige anmodninger fra offentlige myndigheder (herunder opfylde krav vedrørende national sikkerhed og retshåndhævelse) samt for at beskytte Nuance og vores kunders liv og ejendom og værne om deres sikkerhed. I tilfælde af at Nuance indgår i fusionering, opkøb eller aktivsalg, der omfatter alle eller dele af vores forretning, kan persondata i Nuances besiddelse blive overført til køberen eller den efterfølgende enhed.

Kontrol med dine persondata

Du kan til enhver tid framelde markedsføringsrelaterede meddelelser ved at kontakte os på privacy@nuance.com. Alternativt kan du følge frameldingsinstruktionerne, som du finder i vores meddelelser. Vælger du at framelde, vil vi gemme din e-mailadresse med henblik på at sikre, at vi ikke sender dig yderligere markedsføringsrelaterede meddelelser.

Hvis du har sendt en jobansøgning til Nuance, eller hvis dine persondata er blevet indsamlet af Nuance med henblik på at vurdere en foreslået forhandler- eller distributørrelation, kan du kontakte os på privacy@nuance.com for at få dine data slettet. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.

Ønsker du at få indsigt i, rette eller få slettet dine produktpersondata, kan du kontakte til os på privacy@nuance.com. Nuance behandler generelt produktpersondata på vegne af vores kunder i sundhedssektoren samt virksomheds- og erhvervskunder. Hvis du kontakter os, kan vi videresende din henvendelse til vores kunde på hvis vegne, produktpersondataene bliver behandlet. Vi gøre os rimelige bestræbelser på indenfor rimelig tid at slette dine produktpersondata, hvis du beder os om det. Nuance kan afvise din anmodning om at få indsigt i eller slettet dine produktpersondata i situationer, hvor vi er berettiget hertil ifølge gældende lov.

Hvis du har overført produktpersondata til Nuance i forbindelse med brug af din egen brugerkonto, hvor du har mulighed for at kontrollere dine data, kan du slette de data, du har indsendt. Det gøres ved at logge ind på din konto og følge vejledningen i hjælpesystemet.

Steder, hvor behandlingen foregår og overførsel på tværs af grænser

Nuance er til stede i mange lande. Vi kan overføre persondata på tværs af internationale grænser og kan behandle persondata i en anden jurisdiktion end det område, hvor dataene oprindeligt blev indsamlet.

Vi kan overføre persondata, vi har indsamlet til andre Nuance-søsterselskaber eller andre virksomheder, som yder supportfunktioner på vegne af os (hver af disse er beskrevet ovenfor), og som har hjemsted i andre lande, herunder USA, Indien eller Filippinerne eller andre lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller dit bopælsland, når det er lovligt at opbevare og/eller behandle persondataene i sådanne lande

Uanset om dine data behandles i dit bopælsland eller i andre lande, vil vi træffe foranstaltninger med henblik på at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dine data, som vi kræver i henhold til vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger samt gældende databeskyttelseslove og lovligt anerkendte mekanismer til overførsel af data. Persondata, som overføres ud af dit bopælsland, kan være underlagt lovlig adgang fra domstole samt retshåndhævelses- og andre statslige myndigheder i henhold til lovene i den udenlandske jurisdiktion.

EU-USA-privatlivsskjold og Schweiz-USA-privatlivsskjold

Nuance og dets søsterselskaber i USA deltager i og har certificeret deres overholdelse af EU-USA-privatlivsskjoldaftalen og Schweiz-USA-privatlivsskjoldaftalen vedrørende indsamling, brug og opbevaring af persondata, der overføres fra Den Europæiske Union, Storbritannien og Schweiz til USA. Vi forpligter os til at sikre, at alle persondata, der modtages fra henholdsvis EU-medlemslande, Storbritannien og Schweiz bliver håndteret i henhold til den relevante privatlivsskjoldaftales gældende principper. Du kan finde yderligere oplysninger om privatlivsskjoldaftalerne og se vores certificering ved at referere til det amerikanske handelsministeriums privatlivsskjoldliste.

Nuance og vores søsterselskaber i USA er ansvarlige for at behandle persondata, de modtager, i henhold til den relevante privatlivsskjoldaftale og efterfølgende overføre dem til en tredjepart, der optræder som agent på vegne af Nuance og/eller det pågældende søsterselskab. Nuance og vores søsterselskaber overholder privatlivsskjoldprincipperne for al videre overførsel af persondata fra EU, Storbritannien og Schweiz, herunder forpligtelserne vedrørende videre overførsel.

Hvad angår persondata, som modtages eller overføres i overensstemmelse med privatlivsskjoldaftalen, er Nuance og vores søsterselskaber underlagt USA's Federal Trade Commissions lovhåndhævelse. I visse situationer kan vi blive pålagt at afsløre persondata som svar på retmæssige anmodninger fra de offentlige myndigheder, herunder at opfylde krav vedrørende national sikkerhed og retshåndhævelse.

Hvis du har et spørgsmål vedrørende beskyttelse eller behandling af persondata, og vi ikke har besvaret det på tilfredsstillende vis, kan du kontakte vores tvistbilæggelsesorgan i USA (gratis service) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Under visse omstændigheder, som er beskrevet nærmere på webstedet om privatlivsskjoldaftalen, kan du være berettiget til at påberåbe dig bindende voldgift, efter at andre tvistbilæggelsesprocedurer er blevet udtømt.

Angående overholdelse af aftalerne om EU-USA-privatlivsskjold og Schweiz-USA-privatlivsskjold henviser "søsterselskaber i USA" til QuadraMed Quantim Corporation; J.A. Thomas & Associates, Inc.; Nuance Enterprise Solutions & Services Corporation; Nuance Healthcare Diagnostic Solutions, Inc.; Physician Technology Partners, LLC; and Nuance Transcription Services, Inc.

Opbevaring og sikkerhed

Vi følger generelt anerkendte standarder til beskyttelse af persondata, som indsendes til os, både under overførslen, og når vi har modtaget dataene. De informationer, du giver os, bliver opbevaret på vores sikrede servere. Alle betalingstransaktioner krypteres ifølge de aktuelle PCI-DSS-standarder. Hvis Nuance har givet dig en adgangskode, er du ansvarlig for at holde adgangskoden fortrolig. Har du spørgsmål vedrørende sikkerheden omkring dine persondata, kan du kontakte os på privacy@nuance.com.

Vi opbevarer persondata, i det omfang det er nødvendigt, for at kunne levere produkter til vores kunder, medarbejdere og potentielle medarbejdere. Vi opbevarer generelt persondata i den periode, hvor du er en aktiv kunde eller bruger af vores hjemmesider og tjenester samt i de tre efterfølgende år, eller som det kræves i forhold til vores forretningsaktiviteter eller gældende love. En længere opbevaringsperiode kan være nødvendig pga. kontraktbetingelser indgået med den dataansvarlige part, for hvem vi leverer tjenester, eller med henblik på at identificere tekniske problemer eller gennemføre retslige processer. Billeder, som føjes til PowerShare, slettes automatisk efter 45 dage. Data tilhørende børn kan blive slettet kort tid efter, vi har behandlet dem for vores kunde. Vi kan opbevare ikke personhenførbare aggregerede data efter denne periode til forskningsmæssige formål og for at hjælpe os med at forbedre og videreudvikle vores produkter. Du kan ikke identificeres ud fra aggregerede data, vi opbevarer til førnævnte formål. Vi vil gemme enhver registrering af, at du har afvist at modtage markedsføringsrelaterede meddelelser, så vi fremover kan respektere dit ønske om ikke at blive kontaktet.

Børn

Hvis en Nuance-kunde sætter produktteknologien Nuance-talegenkendelse i sit produkt, kan Nuance modtage data fra produktbrugere for at kunne levere talegenkendelse til brugeren. Det er en del af måden, hvorpå Nuance-taleteknologi fungerer. Det betyder, at Nuance – hvis brugeren er under 13 år – kan modtage persondata fra børn under 13 år. I så fald er det Nuance-kunden, som er ansvarlig for at indhente samtykke, hvis dette kræves ifølge gældende lov, herunder USA's Children’s Online Privacy Protection Act og relevante databeskyttelseslove, hvad angår indsamling af sådanne data.

Undtagen, som anført i det foregående afsnit, indsamler Nuance ikke bevidst persondata fra børn under 13 år. Nuance har indført en politik, der betyder, at Nuance ikke vil levere hostede tjenester til hjemmesider, der primært er henvender sig til børn samt internettjenester. Børn under 13 år bør ikke opgive persondata til Nuance. Skulle du blive opmærksom på, at et barn under 13 år har overført persondata til Nuance, bedes du kontakte os på privacy@nuance.com, så vi kan slette dataene omgående.

Dine rettigheder

Du kan ifølge gældende lov og under visse omstændigheder have ret til at:

 • bede om at få indsigt i, hvilke persondata vi har om dig (uden omkostninger for dig)
 • anmode om at få rettet, begrænset eller slettet de persondata, vi har om dig
 • modsige dig behandling af dine data
 • bede om, at de persondata, du har opgivet, bliver overført til en tredjepart

Nuance vil aldrig sælge eller videregive dine data til tredjeparter til sådanne tredjeparters markedsføringsrelaterede formål. Du kan til enhver tid og uden negativ virkning frasige dig at modtage yderlige markedsføringsrelaterede meddelelser fra Nuance.

Nuance samarbejder med en tredjepart med henblik på at vise annoncer på vores hjemmesider eller forvalte vores annoncering eller andre hjemmesider. Vores tredjepartspartner kan anvende cookies og lignende sporingsmekanismer for at vise dig annoncer baseret på dine søgeaktiviteter og interesser. Hvis du vil framelde interessebaseret annoncering, kan du klikke her [hvis du befinder dig i EU, skal du klikke her]. Bemærk, at du fortsat vil modtage generiske annoncer.

Derudover kan du til enhver tid gøre krav på de ovennævnte rettigheder eller skrive til os, hvis du har klager. Kontakt os med specifik angivelse af din anmodning i vores:

webformular for databeskyttelse. Alternativt kan du kontakte os på privacy@nuance.com eller e-mail (fra hele verden) ved at skrive til:

Data Protection Officer (databeskyttelsesansvarlig) eller Chief Privacy Officer
(fortrolighedsansvarlig)
Nuance Communications, Inc.
1 Wayside Road
Burlington MA 01803
USA

1-866-384-4277 (sagstype "Privacy")

Eller ved at kontakte vores repræsentant i EU:

Data Protection Officer (databeskyttelsesansvarlig)
Nuance Communications Ireland, Ltd
20 Merrion Road
Ballsbridge, Dublin 4
IRELAND

I tilfælde af at vi ikke besvarer din anmodning eller klage på tilfredsstillende vis, kan du kontakte din lokale databeskyttelsesmyndighed.

Rettigheder for beboere i Californien

Er du bosiddende i Californien, har du, som angivet i Forordningskodekset i Californien, en række rettigheder i medfør af California Consumer Privacy Act af 2018 ("CCPA"), lov om privatlivets rettigheder og forbrugerbeskyttelse. Nedenfor kan du læse om dine rettigheder og videregivelse af dine persondata.

Kategorier af information, vi indsamler og videregiver til et forretningsmæssigt formål

Vi kan indsamle følgende kategorier af personoplysninger, som angivet i CCPA, om dig i forbindelse med de produkter og tjenester, du har købt hos Nuance. Derudover kan vi, i løbet af de seneste tolv måneder, have videregivet nedenstående kategorier af information til et forretningsmæssigt formål:

 • Identifikatorer som dit rigtige navn, alias, postadresse, unik personlig identifikator, onlineidentifikator, IP-adresse, e-mailadresse, kontonavn og andre lignende identifikatorer.
 • Kategorier af personlige oplysninger angivet i Californiens kunderegistrebestemmelser, herunder telefonnummer og betalingsoplysninger som dit kreditkortnummer.
 • Egenskaber indenfor beskyttede klassifikationer i henhold til love gældende på hhv. nationalt og føderalt niveau i Californien, fx dit køn og din alder.
 • Kommerciel information, fx registrering af hvilke Nuance-produkter eller tjenester du har købt, opnået eller overvejet.
 • Information om din internet- eller anden elektronisk aktivitet, fx sessionslogs:
 • geolokaliseringsdata
 • Lyd-, elektronisk, visuel eller lignende information, fx taleoptagelser, taleudskrifter, tastetryk og billeder.
 • Jobfaglig eller jobrelateret information.
 • Følgeslutninger på baggrund af ovennævnte informationer med henblik på at oprette en profil, som afspejler dine præferencer, karakteristika, adfærd, evner og talenter.

I henhold til loven i Californien omfatter personlige oplysninger ikke:

 • Offentlige tilgængelig information fra statslige registreringer.
 • Anonymiseret eller aggregeret forbrugerinformation.

Anden videregivelse af dine personlige oplysninger

Dine rettigheder og valg

Udover ovenstående giver CCPA dig en række specifikke rettigheder vedrørende dine personlige oplysninger. I dette afsnit beskriver vi dine CCPA-rettigheder og forklarer, hvordan du kan gøre krav på dem.

Adgang til specifikke oplysninger og ret til dataportabilitet

Du har ret til at bede os om at give dig visse oplysninger om vores indsamling og brug af dine personlige oplysninger indenfor de seneste 12 måneder. Når vi har modtaget og bekræftet din verificerbare forbrugeranmodning, vil vi oplyse dig om:

 • Kategorierne af personlige oplysninger, vi har indsamlet om dig.
 • Kategorierne af kilder til de personlige oplysninger, vi har indsamlet om dig.
 • Det forretningsmæssige eller kommercielle formål med indsamlingen eller salget af dine personlige oplysninger.
 • Kategorierne af tredjeparter, vi deler dine personlige oplysninger med.
 • De specifikke dele af personlige oplysninger, vi har indsamlet om dig (også benævnt anmodning om dataportabilitet).
 • Hvorvidt vi har solgt eller videregivet dine personlige oplysninger til et forretningsmæssigt formål, hvilket angives på to separate lister:
 • salg, angivelse af kategorierne af personlige oplysninger, som hver kategori af modtager har købt og
 • videregivelse til et forretningsmæssigt formål med angivelse af kategorierne af personlige oplysninger, som hver kategori af modtager har modtaget.

Vi giver ikke disse rettigheder til indsigt og dataportabilitet, hvad angår personlige oplysninger, i forbindelse med salg af produkter eller tjenester til erhvervsdrivende.

Ret til at anmode om sletning

Du har ret til at bede om, at vi sletter de personlige oplysninger, vi har indsamlet om dig og opbevarer, med forbehold for visse undtagelser. Når vi har modtaget og bekræftet din verificerbare forbrugeranmodning, vil vi slette (og bede vores tjenesteudbydere om at slette) dine personlige oplysninger fra vores registreringer, med mindre en undtagelse gør sig gældende.

Vi kan afvise din anmodning om sletning, hvis det er nødvendigt for os eller for vores tjenesteudbyder(e) at beholde oplysningerne med henblik på at:

 • Gennemføre den transaktion, hvortil vi indsamlede de personlige oplysninger, give dig en god service, eller service, du har anmodet om, træffe foranstaltninger, der med rimelighed forventes inden for rammerne af vores løbende forretningsrelation til dig, opfylder betingelserne i en skriftlig garanti eller produkttilbagekaldelse, der udføres i henhold til føderal lov, eller på anden vis opfylde vores kontrakt med dig.
 • Påvise sikkerhedshændelser, beskytte mod ondsindet, bedragerisk, svigagtig eller ulovlig aktivitet – eller retsforfølge personer, som står bag sådanne aktiviteter.
 • Rette fejl i vores produkter for a finde og reparere fejl, som forringer den tilsigtede virkemåde.
 • Gøre krav på retten til ytringsfrihed, sikre en anden forbrugers ret til at udøve sin ret til ytringsfrihed eller en anden rettighed i overensstemmelse med loven.
 • Overholde Californiens Electronic Communications Privacy Act, privatlivslov om elektronisk kommunikation (Cal. straffelov § 1546 følgende paragraffer).
 • Udføre offentlig eller fagfællebedømt videnskabelig, historisk eller statistisk forskning, der er i offentligheden interesse og overholder andre gældende love om etik og privatliv, hvis sletningen af oplysningerne sandsynligvis vil umuliggøre eller forringe forskningsresultaterne, hvis du tidligere afgav informeret samtykke.
 • Muliggøre intern brug ene og alene, som på rimelig vis stemmer overens med forbrugerforventninger på baggrund af din relation til os.
 • Opfylde vores juridiske forpligtelser.
 • Bruge oplysningerne internt på anden og lovlig vis, som er relevant indenfor den sammenhæng, hvor du opgav oplysningerne.

Vi giver ikke disse rettigheder, hvad angår personlige oplysninger i forbindelse med salg af produkter eller tjenester til erhvervsdrivende.

Ingen diskriminering

Vi vil på ingen måde diskriminere dig, hvis du gør krav på dine CCPA-rettigheder. Medmindre det er tilladt ifølge CCPA, vil vi ikke:

 • Afvise at sælge dig varer eller tjenester.
 • Ændre dine priser eller takster på varer eller tjenester, herunder give rabat eller andre fordele – eller pålægge tillæg.
 • Give dig en anden og mindre fordelagtig standard eller kvalitet af varer eller tjenester.
 • Antyde, at du muligvis vil få en anden mindre fordelagtig pris eller takst for vare eller tjenester eller en anden mindre fordelagtig standard eller kvalitet af varer eller tjenester.

Vi kan imidlertid tilbyde dig visse finansielle tilskyndelser, der er tilladt ifølge CCPA, og som kan resultere i andre priser, takster eller kvalitetsniveauer. Enhver finansiel tilskyndelsesordning, der er tilladt ifølge CCPA, vil på fornuftig vis være forbundet med værdien af dine personlige oplysninger og visse skriftlige vilkår, som beskriver programmets grundlæggende aspekter. Deltagelse i et finansielt tilskyndelsesprogram er betinget af, at du forinden har givet dit udtrykkelige samtykke hertil. Og du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke.

Sådan kan du gøre krav på dine rettigheder

Du må kun indsende en verificerbar forbrugeranmodning om dataindsigt eller -portabilitet to gange indenfor en 12-måneders periode. En verificerbar forbrugeranmodning skal:

 • Indeholde tilstrækkelig information til, at vi med rimelighed kan verificere, at du er den person, vi har indsamlet personlige oplysninger om, eller en bemyndiget repræsentant for dig.
 • Specificere din anmodning med tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan forstå, vurdere og besvare den.

Vi kan ikke besvare din anmodning eller give dig indsigt i personlige oplysninger, hvis vi ikke er i stand til at verificere din identitet eller bemyndigelse til at fremsætte anmodningen eller bekræfte, at de personlige oplysninger er relateret til dig.

Du behøver ikke at oprette en konto hos os for at kunne fremsætte en verificerbar forbrugeranmodning.

Vi vil kun bruge de personlige oplysninger, du opgiver i en verificerbar forbrugeranmodning, til at verificere den anmodende parts identitet eller bemyndigelse til at fremsætte anmodningen.

Derudover kan du til enhver tid gøre krav på de ovennævnte rettigheder eller skrive til os, hvis du har klager. Kontakt os med specifik angivelse af din anmodning i vores:

webformular for databeskyttelse.. Alternativt kan du kontakte os på privacy@nuance.com eller e-mail (fra hele verden) ved at skrive til:

Data Protection Officer (databeskyttelsesansvarlig) eller Chief Privacy Officer
(fortrolighedsansvarlig)
Nuance Communications, Inc.
1 Wayside Road
Burlington MA 01803
USA

1-866-384-4277 (sagstype "Privacy")

Nuances medarbejdere og midlertidigt ansatte

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger omfatter ikke situationer, hvor Nuance indsamler persondata om medarbejdere og midlertidigt ansatte. Dette er beskrevet i en separat HR-erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, som udleveres til Nuances personale.

Ændringer af denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Vi kan opdatere denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger fra tid til anden og vil efterfølgende offentliggøre den opdaterede version på Nuances hjemmesider. I hver opdaterede version anføres datoen for erklæringens seneste opdatering. Du bør gennemgå den seneste version af denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for at være ajour med, hvordan Nuance bruger persondata. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i måden, hvorpå Nuance bruger og deler persondata, vil vi bringe en meddelelse på vores hjemmesider og underrette dig på e-mail om den pågældende ændring. Sådanne væsentlige ændringer vil kun gælde for persondata indsamlet, efter at den reviderede erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er trådt i kraft.

Opdateret: 17. december 2019.