Fortrolighedspolitikker

Nuance-privatlivserklæring

Du kan downloade en kopi af vores privatlivserklæring her(pdf. Åbn et nyt vindue).

Nuance-privatlivserklæring

Denne privatlivserklæring ("erklæring") beskriver de personlige data, som Nuance indsamler, hvordan vi bruger dem, og hvornår vi deler dem, når vi interagerer med dig, leverer vores produkter og tjenester og udfører vores forretningsaktiviteter.

Denne erklæring gælder for Nuance Communications, Inc. og dets tilknyttede selskaber og eventuelle helejede datterselskaber verden over, der i denne erklæring benævnes som "Nuance". Når vi henviser til Nuance-produkter, mener vi alle Nuance-produkter og -tjenester.

I henhold til gældende lovgivning om databeskyttelse er det Nuance-datterselskab eller tilknyttede selskab, der er ansvarligt for indsamling og brug af dine personlige data, enten det tilknyttede selskab eller datterselskab, som du indgår kontrakt eller aftale med, eller det tilknyttede selskab eller datterselskab, der er beliggende i det land, hvor du er bosat. Hvis du ønsker at få bekræftet det ansvarlige tilknyttede Nuance-selskabs identitet, kan du kontakte os ved at udfylde webformularen Privatlivsanmodning(Åbn et nyt vindue).

Hvilke personlige data indsamler vi?

Nuance indsamler personlige data, når vi leverer vores produkter, udfører markedsføring og driver vores forretning. De personlige data, vi indsamler, varierer alt efter, om dataene indsamles (i) via vores websteder eller applikationer, herunder www.nuance.com(Åbn et nyt vindue) og shop.nuance.com(Åbn et nyt vindue) og deres lokale varianter ("websteder") eller (ii) via vores produkter og tjenester, herunder, men ikke begrænset til, vores software, supporttjenester, stemmegenkendelsesteknologi og medicinske informationsprodukter ("produkter").

Vi kan indsamle personlige data direkte i følgende situationer:

 • Når du køber, downloader eller registrerer Nuance-software eller bruger vores softwaresupporttjenester, kan vi indsamle kontaktoplysninger som f.eks. dit navn, din e-mailadresse, fysiske adresse, telefonnummer, og finansielle og betalingsoplysninger, samt oplysninger om de Nuance-produkter, du køber, downloader eller registrerer.
 • Hvis du kontakter Nuance i markedsføringsøjemed, f.eks. ved at vise interesse for Nuance-produkter via en webformular, deltage i en kampagne eller deltage i et Nuance- eller et andet markedsføringsarrangement, indsamler vi de oplysninger, du sender til os, f.eks. dine kontaktoplysninger (herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, organisation og stillingsbetegnelse) og de Nuance-produkter, der interesserer dig.
 • Når du sender en jobansøgning, indsamler vi de personlige oplysninger, som du oplyser i din ansøgning, f.eks. dit navn, din e-mailadresse, dit telefonnummer og din ansættelses- og uddannelseshistorik.
 • Vi kan også indsamle andre elektroniske data fra din brug af vores websteder automatisk. Disse data kan omfatte din IP-adresse, dato-/tidsstempel, data om din interaktion med vores websteder og data, der indsamles ved brug af cookies og lignende sporingsværktøjer.

Gennem vores produkter kan vi indsamle personlige data direkte i følgende situationer:

 • Når du bruger Nuances stemmegenkendelsesteknologi, hvad enten det er ved at bruge Nuances egne produkter eller ved at bruge produkter fra tredjeparter, der anvender Nuances stemmegenkendelsesteknologi, kan vi registrere din stemme og de ord, du siger til produktet.
 • Når du bruger biometrisk teknologi fra Nuance, kan vi registrere, gemme og/eller bruge et stemmeaftryk af din stemme, oplysninger om dine fingeraftryk eller adfærdsoplysninger, f.eks. dit ordvalg, dit tale- eller skrivemønster, eller hvordan du bruger dit tastatur, din computermus eller andre enheder, med henblik på at bekræfte din identitet eller detektere potentielt svigagtige eller ondsindede aktiviteter.
 • Hvis du bruger et Nuance-produkt til deling af medicinske oplysninger, f.eks. PowerShare, indsamler vi de personlige data, sundhedsoplysninger og sundhedsbilleder, som du indgiver.
 • Vi kan også indsamle andre elektroniske data, der stammer fra din brug af vores produkter. Disse data kan omfatte din IP-adresse, brugsdata og data, der viser din registrering, installation og brug af Nuance-softwareprodukter. Bortset fra IP-adresse og unikke enhedsidentifikatorer indsamler vi generelt disse data på et samlet og ikke-identificerende grundlag.

Nuance kan indsamle personoplysninger indirekte i visse situationer, i særdeleshed:

 • Vi leverer produkter til medicinsk stemmegenkendelse, billedbehandling, transskribering og klinisk dokumentation til hospitaler og medicinske udbydere. For at kunne levere disse produkter kan vi indsamle patientdata både direkte fra vores kunder i sundhedssektoren såvel som fra leverandører, der betjener vores kunder i sundhedssektoren, såsom individuelle læger, udbydere af billeddannelses- og laboratorietjenester og udbydere af elektroniske patientjournaler. Disse patientdata kan omfatte navn, adresse, fødselsdato, journalnummer, diagnose, billede og behandlingsoplysninger. Når der kræves samtykke til indsamling og brug af medicinske oplysninger, indhenter Nuance samtykke, hvis vi interagerer direkte med patienterne. Hvis vi imidlertid behandler personoplysninger på vegne af en tredjepart, der har direkte adgang til patienten, er det tredjepartens ansvar at indhente samtykke.
 • Vi leverer stemmegenkendelse, tekstindtastning og kommunikationsprodukter til erhvervskunder, og vi kan indsamle personoplysninger, der behandles i disse produkter, herunder stemmeoptagelser, tekst, navne, telefonnumre eller følsomme data som f.eks. kreditkortnumre eller unikke identifikationsnumre, der er udstedt på et offentligt dokument, som almindeligvis bruges til at identificere en persons identitet.
 • Vi leverer biometriske autentificeringsprodukter til erhvervskunder, og vi kan indsamle, gemme og/eller bruge personoplysninger, der behandles i disse produkter, herunder stemmeaftryk, oplysninger om fingeraftryk og oplysninger om adfærd, med henblik på at bekræfte din identitet eller opdage potentielt svigagtige eller ondsindede aktiviteter.
 • Vi får kontaktoplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, organisation og stillingsbetegnelse, fra vores forhandlere og distributører, fra offentlige kilder og fra mailinglister fra tredjeparter.
 • Vi indsamler personoplysninger, herunder ansættelses- og uddannelseshistorik, fra tredjeparter for at foretage baggrunds- og referencekontroller i forbindelse med ansættelsesansøgninger og ansøgninger om at etablere forhandler- og distributørrelationer med Nuance, med forbehold af dit samtykke, hvor dette er påkrævet i henhold til loven.

Cookies

Nuance og dets partnere bruger cookies og lignende sporingsværktøjer til at skelne dig fra andre brugere som beskrevet i vores Cookie-erklæring(Åbn et nyt vindue). Du kan kontrollere brugen af cookies på individuelt browserniveau, men hvis du vælger at deaktivere cookies, kan det begrænse din brug af visse funktioner på vores websted eller service.

Sådan bruger vi personlige oplysninger

Generelle forretningsaktiviteter
Vi bruger kontaktoplysninger til at markedsføre, sælge og servicere Nuance-produkter, med forbehold for dit samtykke, hvis det kræves ved lov. Vi giver modtagerne af markedsføringsmeddelelser og -materialer fra Nuance mulighed for til enhver tid at fravælge yderligere kommunikationer uden ulemper her(Åbn et nyt vindue). Dette valg gælder ikke for transaktionelle servicekommunikationer, der er en del af vores forretningsløsninger, eller for informationskommunikationer, som har deres egen afmeldingsmulighed indlagt i meddelelsen.

Vi bruger dine finansielle oplysninger eller betalingsoplysninger og dine kontaktoplysninger til at støtte, etablere og gennemføre kundeforhold, hvis du skulle købe et Nuance-produkt eller en Nuance-tjeneste. Dine data vil f.eks. være nødvendige for at udøve vores servicevilkår over for dig (herunder f.eks. gennemførelse af købstransaktioner, opfyldelse af en ordre, ordrebekræftelser, besvarelse af anmodninger om oplysninger vedrørende produkter og tjenester, samt levering af købte produkter og tjenester). Hvis du ikke giver os de personlige oplysninger, vi har brug for, kan vi muligvis ikke gennemføre din transaktion.

Vi bruger personoplysninger fra jobansøgninger, når det er nødvendigt for at støtte vores legitime interesse i at behandle din ansøgning og for at kontakte dig, hvis der opstår fremtidige muligheder.

Vi bruger personoplysninger om personer, der er tilknyttet foreslåede forhandlere, medudviklingspartnere og distributører, til at foretage reference- og baggrundstjek før indgåelse af en kontrakt og som nødvendigt for at overholde de juridiske forpligtelser, som vi er underlagt.

Data, der behandles i vores produkter
Vi bruger de personoplysninger, der behandles i vores produkter, f.eks. stemmedata i stemmegenkendelsesprodukter, medicinske data i medicinske dataprodukter, personoplysninger, der behandles i kommunikationsprodukter, biometriske data, der behandles i vores biometriske produkter, og alle personoplysninger i de data om produktbrug, som vi indsamler, til at levere vores produkter, der sælges til Nuance-kunder, og til vores legitime interesser og forretningsformål i forbindelse med justering, vedligeholdelse, forbedring og udvikling af produkter. En lille procentdel af de lydoptagelser, som Nuance modtager, og som kan indeholde personlige data, gennemgås af menneskelige korrekturlæsere og transskriberes til tekst med henblik på Nuances produktvedligeholdelse og -forbedring. Vi bruger aldrig disse data, der kaldes "produktpersonoplysninger", til markedsføringsformål, og vi sælger eller overfører aldrig dine data til tredjeparter med henblik på tredjepartens egne formål.

Vi bruger aggregerede, ikke-identificerende elektroniske data, der indsamles fra brugen af vores websteder og produkter, til at drive, analysere, forbedre og udvikle vores websteder og produkter. Disse oplysninger bruges ikke til at træffe beslutninger om specifikke personer; de behandles derimod for at forstå, hvordan forskellige kategorier af brugere interagerer med vores websteder og produkter, så vi kan levere vores produkter på en konsistent måde.

Hvorfor vi bruger personlige oplysninger

Vi indsamler, behandler, bruger og opbevarer dine personlige oplysninger til følgende forretningsmæssige og kommercielle formål i overensstemmelse med vores legitime forretningsinteresser og juridiske krav eller med dit samtykke, hvor det er nødvendigt:

 • for at give dig oplysninger som svar på dine anmodninger;
 • for at opretholde nøjagtigheden af de oplysninger, vi indsamler;
 • for at hjælpe os med at udvikle nye produkter eller funktioner, der opfylder dine behov;
 • for at administrere sprogpræferencer og sætte dig i forbindelse med din nærmeste accountmanager;
 • for at opretholde kontaktoplysninger om dig eller en tredjepart (f.eks. din arbejdsgiver);
 • hvor det er nødvendigt for at beskytte eller drive vores forretning og forfølge vores eller vores tilknyttede selskabers legitime forretningsinteresser, som omfatter sikkerheden af vores systemer og vores aktiviteter og udøvelse eller forsvar af juridiske krav;
 • for at overholde love om beskyttelse af privatlivets fred og andre bestemmelser, f.eks. for at håndtere krav om samtykke;
 • for at give dig en personaliseret interaktiv oplevelse;
 • for at måle interessen for vores forskellige produkter;
 • for at informere dig om nye produkter eller egenskaber og funktioner;
 • for at holde dig opdateret om de seneste produkt- og løsningstilbud og andre forretningsrelaterede emner fra Nuance eller tredjeparter, som kan være af interesse for dig;
 • til lejlighedsvis at sende dig push-meddelelser, som du kan fravælge ved at slå dem fra på enhedsniveau via dine indstillinger.

Når vi deler personlige oplysninger

Vi sælger ikke dine personlige oplysninger.

Vi kan dele personlige oplysninger i følgende situationer:

 • Med vores tilknyttede selskaber og datterselskaber og med leverandører, der handler på vores vegne, for at udføre tjenester for Nuance til et specifikt forretningsformål, støtte webstederne eller leveringen af produkter;
 • Med den kunde, på hvis vegne og efter hvis anvisning vi behandler oplysningerne, og
 • Når vi har dit samtykke til at bruge dine personoplysninger til et specifikt formål, herunder uden begrænsning til vores forhandlere og distributører, så de kan give dig oplysninger om vores produkter eller tjenester. Du kan fravælge denne deling med forhandlere og distributører ved at følge instruktionerne beskrevet i afsnittet "Kontrol med dine personlige oplysninger" nedenfor.

Vi kan dele personoplysninger med vores tilknyttede selskaber, medudviklingspartnere, datterselskaber, forhandlere, leverandører, underleverandører og distributører og med leverandører, der handler på vores og deres vegne, for at servicere vores kunder og opfylde enhver kontrakt, vi indgår med dig (herunder f.eks. med forhandlere, der støtter vores forvaltning af potentielle kunder og leverandører, der udfører transskription i forbindelse med vores produkter og tjenester).

Vi kan også dele aggregerede, anonyme eller ikke-identificerbare elektroniske data med vores tilknyttede virksomheder, medudviklingspartnere og med leverandører, der handler på vores vegne.

Vi deler personlige data fra brugen af webstedet (undtagen produktpersonoplysninger) med analyse- og søgemaskineudbydere, som hjælper os med at forbedre vores websteder, jf. afsnittet om cookies i denne privatlivserklæring. Vores websted bruger Google Analytics, og vi kan aktivere IP-anonymiseringsfunktionen. Den måde, hvorpå Google indsamler og behandler data i forbindelse med Google Analytics, er beskrevet her: www.google.com/policies/privacy/partners/(Åbn et nyt vindue).

Vi kan dele personoplysninger fra ansættelsesansøgninger med leverandører, der handler på vores vegne, og som hjælper os med rekruttering, baggrundstjek og personaleadministration.

Vi kan også dele personoplysninger for at overholde loven og juridiske procedurer, for at besvare offentlige forespørgsler og lovmæssige anmodninger fra offentlige myndigheder (herunder for at opfylde nationale sikkerheds- eller retshåndhævelseskrav) og for at beskytte liv, ejendom eller Nuances eller dets kunders sikkerhed. Hvis Nuance deltager i en fusion, et opkøb eller et salg af aktiver af hele eller en del af sin virksomhed, kan personoplysninger, som Nuance har, blive overført til en køber eller en efterfølger.

Kontrol med dine personlige data

Du kan til enhver tid ændre dine præferencer for at fravælge markedsføringskommunikation ved at udfylde webformularen Privatlivsanmodning(Åbn et nyt vindue). Alternativt bedes du følge anvisningerne om fravalg i den relevante meddelelse. Hvis du fravælger, beholder vi din e-mailadresse for at bekræfte, at vi ikke sender dig yderligere meddelelser.

Hvis du har indsendt en jobansøgning til Nuance, eller hvis dine personlige oplysninger er blevet indsamlet af Nuance for at gennemgå et foreslået forhandler- eller distributørforhold, kan du kontakte os ved at udfylde webformularen Privatlivsanmodning(Åbn et nyt vindue) for at anmode om sletning af dine oplysninger. Vi vil besvare din anmodning inden for en rimelig tidsramme.

Hvis du ønsker at få adgang til, rette eller anmode om sletning af dine produktpersonoplysninger, kan du kontakte os ved at udfylde webformularen Privatlivsanmodning(Åbn et nyt vindue). Nuance behandler generelt produktpersonoplysninger på vegne af vores kunder inden for sundhedssektoren, virksomheder og erhvervskunder. Hvis du kontakter os, kan vi rette din henvendelse til vores kunde, på hvis vegne produktpersonoplysningerne behandles. Vi vil gøre en rimelig indsats for at slette dine produktpersonoplysninger efter din anmodning inden for en rimelig tidsramme. Nuance kan afvise din anmodning om at få adgang til, rette eller slette produktpersonoplysninger, hvis det er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

Hvis du har indsendt produktpersonoplysninger til Nuance ved hjælp af din egen brugerkonto, som giver dig mulighed for at kontrollere dine egne data, kan du slette de data, du har indsendt, ved at logge ind på din konto og følge retningslinjerne i hjælpesystemet.

Behandlingens placering og overførsler hen over grænserne

Nuance har aktiviteter i mange lande. Vi kan overføre personoplysninger på tværs af internationale grænser og kan behandle personoplysninger i andre jurisdiktioner end det sted, hvor de oprindeligt blev indsamlet.

Vi kan overføre personoplysninger, som vi indsamler, til andre af Nuances tilknyttede selskaber eller andre virksomheder, der udfører supportfunktioner på vores vegne (hver enkelt som beskrevet ovenfor) med base i andre lande, herunder USA, Indien eller Filippinerne eller andre lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller dit bopælsland, og disse personoplysninger kan lovmæssigt opbevares og/eller behandles i sådanne lande.

Uanset om dine personlige data behandles i dit bopælsland eller uden for dette, vil vi tage skridt til at sikre, at dine data er underlagt passende sikkerhedsforanstaltninger, som kræves af os i henhold til privatlivserklæringen, gældende databeskyttelseslove og passende, juridisk anerkendte mekanismer til sikring af dataoverførsel. Personoplysninger, der overføres uden for dit bopælsland, kan være genstand for lovmæssig adgang for domstole, retshåndhævende myndigheder og andre statslige myndigheder i overensstemmelse med lovgivningen i den udenlandske jurisdiktion.

Den generelle forordning om databeskyttelse ("GDPR")

Nuance har en række kontroller af privatlivets fred og sikkerhed på tværs af sine organisationer for at sikre overholdelse af den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), herunder, men ikke begrænset til:

 • GDPR-kompatible databeskyttelsesaftaler(Åbn et nyt vindue) med alle kunder, for hvem Nuance behandler personoplysninger;
 • En PIA-drevet proces for at sikre, at alle produkter og tjenester er udviklet med Privacy By Design;
 • Et omfattende, løbende uddannelsesprogram for medarbejderne, med undervisning i databeskyttelse ved ansættelsen og derefter mindst en gang om året;
 • De mest avancerede tekniske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, herunder datakryptering i hvile og under overførsel;
 • Optegnelser over behandling, som omfatter kortlagt opbevaring og overførsel af personoplysninger i alle Nuances produktlinjer;
 • Passende begrænsninger af adgangsretten;
 • Systemer på tværs af virksomheden til beskyttelse af de registreredes rettigheder, der sikrer, at den enkeltes rettigheder til adgang/portabilitet/ret til at blive glemt respekteres, og
 • Udnævnelse af en databeskyttelsesansvarlig.

Lovmæssige grundlag for behandling af personoplysninger (gælder kun i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde)

Vi behandler personoplysninger, når en eller flere af følgende betingelser, der er fastsat i GDPR, finder anvendelse:

 • Når det er nødvendigt for at vi kan drive vores forretning og forfølge vores eller vores tilknyttede selskabers legitime interesser til interne administrative formål. Vi indsamler, bruger og opbevarer især dine personlige oplysninger: (i) for at kommunikere og administrere vores forhold til vores kunder; (ii) for at give vores kunder mulighed for at bruge vores produkter; (iii) for at udvikle nye produkter og forbedre vores produkters og softwares ydeevne; (iv) for at opretholde kontaktoplysninger om dig eller en tredjepart (f.eks. din arbejdsgiver); (v) for at informere dig om produkter, markedsføringsplan og andre forretningsrelaterede emner, som kan være af interesse for dig; (vi) for at sikre sikkerheden og den korrekte funktion af vores systemer og vores aktiviteter; (vii) til regnskabs-, fakturerings- og revisionsformål og (viii) hvor det er relevant, for at etablere, udøve eller forsvare juridiske krav.
 • Hvor det kræves i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger, vil vi indhente dit samtykke til at: (i) sende dig direkte markedsføring i forbindelse med relevante produkter, som vi leverer; (ii) placere cookies og bruge lignende teknologier i overensstemmelse med afsnittet 'Cookies' i denne erklæring og de oplysninger, der gives til dig, når disse teknologier anvendes;
 • Når det er nødvendigt for at vi kan overholde vores juridiske forpligtelser, f.eks. krav om at behandle anmodninger fra myndigheder eller retshåndhævende autoriteter.

Overførsler til tredjelande
Når som helst Nuance overfører personlige oplysninger uden for oprindelseslandet, sker det i overensstemmelse med gældende lovgivning. Som led i sine europæiske aktiviteter kan Nuance overføre personoplysninger til andre lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller til tredjelande. Som reaktion på Den Europæiske Unions Domstols afgørelse af 16. juli 2020 i sag C-311/18 Databeskyttelseskommisær mod Facebook Ireland og Maximillian Schrems (kaldet "Schrems II-sagen") og i forlængelse af Henstillingerne 01/2020 fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd om foranstaltninger, der supplerer overførselsværktøjer for at sikre overholdelse af EU's niveau for beskyttelse af personoplysninger, har Nuance evalueret de dataoverførsler, der er nødvendige for virksomhedens multinationale aktiviteter. Nuance vil sikre, at importører af personoplysninger tilbyder et passende beskyttelsesniveau, enten gennem en beslutning om tilstrækkelighed eller passende garantier i henhold til artikel 46 i GDPR.

I det omfang personoplysninger, der behandles af Nuance, overføres til et land, et område eller en sektor uden for EØS, som Europa-Kommissionen ikke anerkender som værende i stand til at yde et 'i det væsentlige tilsvarende' beskyttelsesniveau mht. det, der findes i EU, vil Nuance anvende EU's standardkontraktbestemmelser for overførsler: (i) mellem tilknyttede Nuance-selskaber og (ii) til tredjeparter. EU's standardkontraktklausuler kan ses på Europa-Kommissionens websted her: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en(Åbn et nyt vindue). I overensstemmelse med retningslinjerne fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd har Nuance implementeret programmer til revision af sådanne dataoverførsler og til at anvende yderligere sikkerhedsforanstaltninger, når det er relevant for den databehandling, der kræves i henhold til loven og vores kundekontrakter.

Med hensyn til personlige data, der modtages eller overføres, er Nuance og dets amerikanske datterselskaber underlagt den amerikanske Federal Trade Commissions beføjelser til at håndhæve lovgivningen. I visse situationer kan vi være forpligtet til at videregive personoplysninger som svar på lovmæssige anmodninger fra offentlige myndigheder, herunder for at opfylde krav om national sikkerhed eller retshåndhævelse.

Sikkerhed og opbevaring

Vi følger generelt accepterede standarder for at beskytte de personlige data, der sendes til os, både under overførslen og efter modtagelsen af dem. De oplysninger, du giver os, opbevares på vores sikre servere. Alle betalingstransaktioner vil blive krypteret ved hjælp af de gældende PCI-DSS-standarder. Hvis Nuance har givet dig en adgangskode, er du ansvarlig for at holde adgangskoden fortrolig. Hvis du har spørgsmål om sikkerheden af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os for at få flere oplysninger ved at udfylde webformularen Privatlivsanmodning(Åbn et nyt vindue).

Vi opbevarer personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at kunne levere produkter til vores kunder, medarbejdere og potentielle medarbejdere. Generelt opbevarer vi personoplysninger, så længe du er aktiv kunde eller bruger af vores websteder og tjenester og i 3 år derefter, eller på anden vis hvis det er nødvendigt for vores forretningsaktiviteter eller i henhold til gældende lovgivning. Vi destruerer biometriske data permanent, når det oprindelige formål med at indsamle eller indhente sådanne data er opfyldt, eller inden for 3 år efter din sidste interaktion med os, alt efter hvad der sker først. Det kan være nødvendigt at opbevare forskellige personoplysninger i henhold til kontraktmæssige vilkår med den dataansvarlige, som vi leverer tjenester for, med henblik på forebyggelse af svig, for at identificere tekniske problemer eller for at afgøre retssager. Billeder, der tilføjes PowerShare, slettes automatisk efter 45 dage.

Vi kan opbevare ikke-personligt identificerbare samlede oplysninger efter dette tidspunkt til forskningsformål og for at hjælpe os med at forbedre og videreudvikle vores produkter. Du kan ikke identificeres ud fra de samlede oplysninger, der opbevares eller anvendes til disse formål. Når vi behandler personlige oplysninger til markedsførings- eller forretningsanalyseformål eller med dit samtykke, behandler vi oplysningerne, indtil du beder os om at stoppe og i en kort periode derefter (for at give os mulighed for at gennemføre dine anmodninger). Vi opbevarer også en registrering af, at du har bedt os om ikke at sende dig direkte markedsføring eller behandle dine data, så vi kan respektere din anmodning i fremtiden.

Børn

Hvis en Nuance-kunde anvender Nuance-stemmegenkendelsesteknologi i et kundeprodukt eller en kundetjeneste, som sandsynligvis vil blive anvendt af børn, kan Nuance modtage taledata fra produktets brugere for at levere stemmegenkendelse til brugeren. Dette følger af den måde Nuances stemmeteknologi fungerer. Det betyder, at hvis brugeren er under 16 år, kan Nuance modtage personlige oplysninger fra børn under 16 år. Det er Nuance-kundens ansvar at indhente alle samtykker, der kræves i henhold til gældende lovgivning, herunder i henhold til Children's Online Privacy Protection Act (lov til beskyttelse af børns privatliv på internettet) og relevante databeskyttelseslove, for indsamling af sådanne personlige data.

Med undtagelse af det, der er beskrevet i det foregående afsnit, sælger Nuance ikke tjenester til børn og indsamler ikke bevidst personlige data direkte fra børn under 16 år. Nuance har vedtaget en politik om, at Nuance ikke vil levere hostede tjenester til primært børnerettede websteder og onlinetjenester. Ingen børn under 16 år bør sende personlige oplysninger direkte til Nuance. Hvis du bliver opmærksom på, at et barn under 16 år har indsendt personlige oplysninger til Nuance, undtagen som beskrevet i det foregående afsnit, bedes du informere os ved at udfylde webformularen Privatlivsanmodning(Åbn et nyt vindue), og vi vil straks slette oplysningerne.

Dine rettigheder

Den Europæiske Unions indbyggeres rettigheder

 • til at anmode om adgang til indholdet af de personoplysninger, som vi har om dig, gratis og om at få en kopi af dine personoplysninger;
 • til at anmode om berigtigelse, begrænsning og under visse omstændigheder om sletning eller at begrænse (stoppe aktiv behandling) af dine personoplysninger i vores besiddelse;
 • til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine data under visse omstændigheder (især hvis vi ikke behøver at behandle dataene for at opfylde et kontraktmæssigt eller andet lovmæssigt krav, eller hvis vi bruger dataene til direkte markedsføring);
 • til at få de personoplysninger, som du giver os med dit samtykke i et struktureret, maskinlæsbart format, og at bede os om at dele (overføre) disse oplysninger til en anden dataansvarlig;
 • til at klage til en EU-databeskyttelsesmyndighed

Disse rettigheder kan være begrænsede, f.eks. hvis opfyldelse af din anmodning ville afsløre personlige oplysninger om en anden person, eller hvis du beder os slette oplysninger, som vi er forpligtet til at opbevare ved lov eller har tvingende legitime interesser i at opbevare.

Du kan til enhver tid udøve de rettigheder, der er anført ovenfor, eller skrive til os med eventuelle klager ved at kontakte os og angive arten af din anmodning på følgende adresse:

Webformular til Privatlivsanmodning(Åbn et nyt vindue). Du kan også kontakte os på privacy@nuance.com eller pr. post (på verdensplan) på:

Chief Privacy Officer
Nuance Communications, Inc.
1 Wayside Road
Burlington MA 01803
USA

1-866-384-4277 (Emnetype er "Privacy")

Data Protection Officer
Nuance Communications Ireland, Ltd
The Harcourt Building, 4th Floor
57B Harcourt Street
Dublin 2, D02 F721
IRLAND

Hvis vi ikke løser din anmodning eller bekymring på tilfredsstillende vis, kan du henvende dig til din lokale databeskyttelsesmyndighed.

Rettigheder for indbyggere i Californien

Hvis du er bosiddende i Californien, som defineret i California Code of Regulations, har du rettigheder i henhold til California Consumer Privacy Act of 2018 ("CCPA"). Nedenfor er der oplysninger om dine personoplysninger og en beskrivelse af dine rettigheder.

Kategorier af oplysninger, som vi indsamler og videregiver til et forretningsmæssigt formål

Vi kan indsamle følgende kategorier af personlige oplysninger, som defineret i CCPA, fra dig i forbindelse med de produkter og tjenester, du har købt af Nuance. Derudover kan vi i løbet af de seneste tolv måneder have videregivet disse kategorier af personlige oplysninger til et forretningsmæssigt formål:

 • Identifikatorer, såsom dit rigtige navn, alias, postadresse, unik personlig identifikator, online-identifikator, internetprotokoladresse, e-mailadresse, kontonavn og andre lignende identifikatorer.
 • Kategorier af personlige oplysninger, der er anført i bestemmelserne California Customer Records, herunder telefonnummer og betalingsoplysninger, f.eks. dit kreditkortnummer.
 • Oplysninger om sundhedsvæsenet
 • Karakteristika for beskyttede klassifikationer i henhold til californisk eller føderal lovgivning, f.eks. dit køn
  og din alder.
 • Kommercielle oplysninger, f.eks. oplysninger om produkter eller tjenester fra Nuance, der er købt, opnået eller overvejet.
 • Oplysninger om internet eller andre elektroniske netværksaktiviteter, f.eks. sessionslogfiler.
 • Geolokaliseringsdata.
 • Lyd-, elektroniske, visuelle eller lignende oplysninger, f.eks. stemmeoptagelser, stemmeaftryk, tastetryk og fotos.
 • Faglige eller ansættelsesrelaterede oplysninger.
 • Ud fra ovenstående oplysninger kan du drage konklusioner for at skabe en profil, der afspejler dine præferencer, egenskaber, adfærd, færdigheder og evner.

I henhold til californisk lov omfatter personlige oplysninger ikke:

 • Offentligt tilgængelige oplysninger fra offentlige registre.
 • Afidentificerede eller aggregerede forbrugeroplysninger.

Andre videregivelser vedrørende dine personlige oplysninger

Dine rettigheder og valgmuligheder

Ud over ovenstående giver CCPA dig specifikke rettigheder vedrørende dine personlige oplysninger. Dette afsnit beskriver dine rettigheder i henhold til CCPA og forklarer, hvordan du kan udøve disse rettigheder.

Adgang til specifikke oplysninger og rettigheder til dataportabilitet

Du har ret til op til to gange om året at anmode om, at vi videregiver visse oplysninger til dig om vores indsamling og brug af dine personlige oplysninger i de seneste 12 måneder. Når vi har modtaget og bekræftet din verificerbare forbrugeranmodning, vil vi oplyse dig om:

 • De kategorier af personlige oplysninger, som vi har indsamlet om dig.
 • Kategorierne af kilder til de personlige oplysninger, som vi har indsamlet om dig.
 • Vores forretningsmæssige eller kommercielle formål med at indsamle eller sælge disse personlige oplysninger.
 • De kategorier af tredjeparter, som vi deler disse personlige oplysninger med.
 • De specifikke personlige oplysninger, som vi har indsamlet om dig (også kaldet en anmodning om dataportabilitet).
 • Såfremt vi har solgt eller videregivet dine personlige oplysninger til et forretningsmæssigt formål; to separate lister der viser:
 • Salg, der identificerer de kategorier af personlige oplysninger, som hver kategori af modtagere har købt, og
 • videregivelser til et forretningsmæssigt formål, med angivelse af de kategorier af personoplysninger, som hver kategori af modtagere har fået.

Vi giver ikke disse rettigheder til adgang og dataportabilitet for B2B-personoplysninger. Du kan sende os en anmodning om at rette unøjagtige personlige oplysninger.

Rettigheder til anmodning om sletning eller rettelse

Du har ret til at anmode om, at vi sletter eller retter dine personlige oplysninger, som vi har indsamlet fra dig og opbevaret, med visse undtagelser. Når vi har modtaget og bekræftet din verificerbare forbrugeranmodning, sletter vi (og pålægger vores tjenesteudbydere at slette) eller retter vi, alt efter hvad der er relevant, dine personlige oplysninger i vores registre, medmindre, der er en undtagelse, der gælder.

Vi kan afvise din anmodning om sletning, hvis det er nødvendigt for os eller vores tjenesteudbyder(e) at beholde oplysningerne for at:

 • Gennemføre den transaktion, som vi indsamlede de personlige oplysninger til, levere en vare eller tjenesteydelse, som du har anmodet om, foretage handlinger, der med rimelighed kan forventes inden for rammerne af vores løbende forretningsforbindelse med dig, opfylde vilkårene i en skriftlig garanti eller tilbagekaldelse af produkter i overensstemmelse med føderal lovgivning eller på anden måde opfylde vores kontrakt med dig.
 • Opspore sikkerhedshændelser, beskytte mod ondsindet, vildledende, svigagtig eller ulovlig aktivitet eller retsforfølge de ansvarlige for sådanne aktiviteter.
 • Fejlsøgning af produkter for at identificere og reparere fejl, der forringer den eksisterende tilsigtede funktionalitet.
 • Udøve ytringsfrihed, sikre en anden forbrugers ret til at udøve sin ytringsfrihed eller udøve en anden rettighed, der er fastsat i loven.
 • Overholdelse af California Electronic Communications Privacy Act (Cal. straffelov § 1546 ff.).
 • Deltage i offentlig eller videnskabelig, historisk eller statistisk forskning underlagt peer-review i offentlighedens interesse, som overholder alle andre gældende etiske regler og love om beskyttelse af privatlivets fred, når sletning af oplysningerne sandsynligvis vil umuliggøre eller alvorligt forringe forskningens resultater, hvis du tidligere har givet informeret samtykke.
 • Muliggøre udelukkende interne anvendelser, der med rimelighed er i overensstemmelse med forbrugernes forventninger baseret på dit forhold til os.
 • Opfylde en retlig forpligtelse.
 • Foretage andre interne og lovmæssige anvendelser af disse oplysninger, der er forenelige med den sammenhæng, hvori du har givet dem.

Vi giver ikke disse rettigheder til sletning af B2B-personoplysninger.

Ikke-diskrimination

Vi vil ikke diskriminere dig, fordi du udøver dine rettigheder i henhold til CCPA. Medmindre det er tilladt i henhold til CCPA, vil vi ikke:

 • Nægte dig varer eller tjenesteydelser.
 • Opkræve dig anderledes priser eller satser for varer eller tjenester, herunder ved at give rabatter eller andre fordele eller pålægge dig bøder.
 • Levere et andet niveau eller en anden kvalitet af varer eller tjenesteydelser.
 • Foreslå, at du kan få en anden pris eller sats for varer eller tjenesteydelser eller et andet niveau eller en anden kvalitet af varer eller tjenesteydelser.

Vi kan dog tilbyde dig visse økonomiske incitamenter, der er tilladt i henhold til CCPA, som kan resultere i anderledes priser, satser eller kvalitetsniveauer. Ethvert økonomisk incitament, der er tilladt i henhold til CCPA, som vi tilbyder, skal have en rimelig sammenhæng med værdien af dine personlige oplysninger og indeholde skriftlige vilkår, der beskriver programmets væsentlige aspekter. Deltagelse i et finansielt incitamentsprogram kræver dit forudgående samtykke, som du til enhver tid kan tilbagekalde.

Udøvelse af dine rettigheder

Du kan kun fremsætte en verificerbar forbrugeranmodning om adgang eller dataportabilitet to gange inden for en 12-måneders periode. Den verificerbare forbrugeranmodning skal:

 • Give tilstrækkelige oplysninger, så vi med rimelighed kan bekræfte, at du er den person, som vi har indsamlet personlige oplysninger om, eller en autoriseret repræsentant.
 • Beskrive din anmodning tilstrækkeligt detaljeret, så vi kan forstå, vurdere og besvare den korrekt.

Vi kan ikke besvare din anmodning eller give dig personlige oplysninger, hvis vi ikke kan verificere din identitet eller din ret til at fremsætte anmodningen og bekræfte, at de personlige oplysninger vedrører dig. En befuldmægtiget repræsentant kan indgive en anmodning på dine vegne, hvis: (a) agenten er registreret hos Californiens statssekretær til at drive forretning i Californien, har din skriftlige tilladelse til at indsende anmodningen og bekræfter sin identitet i overensstemmelse med verifikationsprocessen, eller (b) du har givet agenten fuldmagt til at handle på dine vegne. Vi besvarer din anmodning inden for 45 kalenderdage efter behørig verificering, medmindre vi har brug for mere tid, i hvilket tilfælde vi giver dig besked.

At udføre en verificerbar forbrugeranmodning, kræver ikke at oprette en konto hos os.

Vi vil kun bruge personlige oplysninger, der er angivet i en verificerbar forbrugeranmodning, til at verificere anmoderens identitet eller bemyndigelse til at fremsætte anmodningen.

Du kan også til enhver tid udøve de rettigheder, der er anført ovenfor, eller skrive til os med eventuelle klager ved at kontakte os og angive, hvad din anmodning går ud på, på:

Webformular til Privatlivsanmodning(Åbn et nyt vindue). Du kan også kontakte os på privacy@nuance.com eller pr. post (på verdensplan) på:

Data Protection Officer or Chief Privacy Officer
Nuance Communications, Inc.
1 Wayside Road
Burlington MA 01803
USA

1-866-384-4277 (Emnetype er "Privacy")

Nuance-ansatte og midlertidige medarbejdere

Denne privatlivserklæring dækker ikke Nuances indsamling af personlige oplysninger fra medarbejdere og midlertidige arbejdere, som er beskrevet i en separat HR-privatlivserklæring, der er tilgængelig for Nuances personale.

Ændringer i denne privatlivserklæring

Vi kan opdatere denne privatlivserklæring fra tid til anden ved at offentliggøre en opdateret version på Nuances websteder. Hver opdateret version vil indeholde datoen for den seneste opdatering af erklæringen. Læs den seneste version af denne privatlivserklæring regelmæssigt for at holde dig ajour med Nuances brug af personlige oplysninger. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i den måde, hvorpå Nuance bruger eller deler personoplysninger, offentliggør vi opdateringerne på vores websteder. Sådanne væsentlige ændringer gælder kun for personoplysninger, der indsamles, efter at den reviderede privatlivserklæring træder i kraft.

Opdateret: 16. februar, 2022.