Juridiske meddelelser

Juridiske meddelelser fra Nuance

Politik om konfliktmineraler

Der har været skærpet opmærksomhed omkring overtrædelse af menneskerettighederne i forbindelse med udvinding af visse mineraler i Den Demokratiske Republik Congo (DRC) og nabolandene. Og vedtagelsen af en lov, som forbyder handel med konfliktmineraler – den såkaldte Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, paragraf 1502 – er et bevis på denne øgede opmærksomhed. Nuance forpligter sig til etisk sourcing af mineraler til vores produkter. Vi er aktivt gået ind og har vurderet, hvorvidt vores produkter indeholder tantal, tin, tungsten eller guld, der kommer fra malm udvundet i DRC og nabolandene (konfliktmineraler).

Det er et mål for Nuance ikke at købe produktmaterialer, som indeholder konfliktmineraler. Den globale forsyningskæde for disse materialer er kompleks, og det er vanskeligt at spore disse konfliktmineraler i vores produkter helt tilbage til deres oprindelse. Men Nuance arbejder sammen med vores leverandører og andre involverede parter om at forbedre og systematisk styre processen med at indkøbe mineraler, som er "konfliktfri".

Og i overensstemmelse med vores Etiske regler om forretningsførelse forventer vi af vores leverandører (inklusive deres leverandører og underleverandører), at de overholder de gældende bestemmelser med henblik på at undgå, at konfliktmineraler kommer ind i vores produkter og processer. Til dette formål pålægger Nuance alle sine leverandører at:

  • Vide, hvor konfliktmineraler kan komme ind i deres processer
  • Deklarere brug af konfliktmineraler eller certificere, at der ikke anvendes konfliktmineraler i deres materialer og processer
  • Gøre en målrettet indsats for at eliminere brugen af konfliktmineraler

Notat specifikt om software på dette websted

Materialerne på Nuance Communications, Inc.'s ("Nuance") internationale webservere (Webstedet) tilbydes som en service til vores kunder og må udelukkende bruges til oplysende formål. Enkelte kopier må downloades under følgende betingelser. Ved at downloade materialer fra dette Websted accepterer du samtidig disse betingelser. Hvis du ikke kan acceptere dem, skal du undlade at bruge Webstedet og ikke downloade nogen materialer fra det.

Intet heri skal opfattes som en overdragelse, ved implikation, hindring eller på anden vis, af nogen licens eller ret til noget patent eller varemærke tilhørende Nuance eller nogen tredjepart. Undtagen som udtrykkeligt anført ovenfor skal intet heri opfattes som en overdragelse af nogen licens eller ret til nogen Nuance-copyright.

Notat specifikt om dokumenter på dette websted

Dokumenter, som udgives af Nuance på vores internationale webservere, leveres, "SOM DE ER", UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER INDFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ENHVER GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER OVERHOLDELSE AF ANDRES RETTIGHEDER. Nuance er under ingen omstændigheder ansvarlig over for nogen person, hvad angår særlige, tilfældige, indirekte eller resulterende skader, herunder, men uden begrænsning til, skader, der skyldes brug af ELLER TILLID TIL de viste INFORMATIONER, tab af fortjeneste eller indtægt eller udgifter til erstatningsgenstande, selvom der informeres på forhånd om muligheden for sådanne skader.

Der er gjort alt for at sikre nøjagtigheden af de viste informationer. Nuance påtager sig imidlertid intet ansvar for nøjagtigheden af informationerne. Der tages forbehold for ændringer af produktinformationer uden forudgående varsel. Eventuelle ændringer heraf vil blive implementeret i de nye udgaver af disse publikationer. Nuance kan til enhver tid og uden forudgående varsel foretage forbedringer og/eller ændringer af produkter og/eller programmer, der er beskrevet i disse publikationer. Nævnelse af produkter eller tjenester, der ikke tilhører Nuance, har udelukkende et informativt formål og udgør hverken en opfordring eller en anbefaling.

Brug af tjenester

Materiale, information eller andre meddelelser, du overfører eller slår op på denne hjemmeside, vil blive opfattet som ikke-fortrolig og ikke-proprietær ("Meddelelser"). Nuance har ingen forpligtelser i forhold til sådanne meddelelser. Nuance og vores designere kan frit kopiere, videregive, distribuere, implementere og på anden vis bruge disse meddelelser og alle data, billeder, lyd, tekst m.m., der er indlejret i meddelelserne til ethvert kommercielt eller ikke-kommercielt formål. Det er forbudt at opslå eller sende følgende til/fra denne hjemmeside: Materiale, som er ulovligt, truende, injurierende, ærekrænkende, uanstændigt, pornografisk eller andet materiale, der ville medføre overtrædelse af en national, føderal eller international lov.

Nuance kan, men er ikke forpligtet til, at overvåge eller gennemgå de dele af hjemmesiden, hvor brugere sender eller slår meddelelser op eller udelukkende kommunikerer med hinanden, herunder, men ikke begrænset til, chatrum, nyhedstavler eller andre fora samt indholdet i sådanne meddelelser. Nuance har imidlertid intet ansvar for indholdet i sådanne meddelelser, uanset om det måtte bero på lovgivningen om ophavsret, ærekrænkelse, privatliv, uanstændighed eller på anden vis.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Information, der overføres til Nuance via formularer på vores internationale webservere, håndteres i henhold til Nuances erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Links til tredjeparts websteder

Hjemmesider, som Nuance linker til, kontrolleres ikke af Nuance, og Nuance er ikke ansvarlig for indholdet på websteder, vi linker til, eller for links på disse websteder. Nuance forbeholder sig retten til at bringe ethvert link eller linkprogram til ophør når som helst. Bemærk, at Nuance bakker ikke op om virksomheder eller produkter, hvortil vi linker, og Nuance forbeholder sig retten til at fremstå således på sine hjemmesider. Hvis du tilgår tredjeparts hjemmesider, som vi linker til fra dette Websted, vil det være helt på egen risiko.

Varemærker

Alle produkter og mærkenavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive indehavere.

Vores produkter og tjenester kan variere fra land til land. Kontakt din lokale Nuance-repræsentant for at få specifik information.

Piratkopiering af software

Med hver kopi af Dragon følger der en licens, som er til én bruger. Når du køber en ægte kopi af Dragon, bliver du licenseret bruger og har således købt retten til, at softwaren bruges af én specifik bruger. Det er ulovligt at give kopier til venner kolleger samt at sælge kopier af softwaren. Kopiering af software uden tilladelse kaldes piratkopiering.

Hver kopi af Dragon skal aktiveres før brug. Det hjælper os med at undgå piratkopiering af vores software og beskytter vores kunder mod risikoen for ulovlig og falsk software. Piratkopieret software indebærer en risiko for virus og er ikke omfattet af support, garantier og opdateringer, som du får med en ægte kopi af Dragon. Desværre kan dette ikke stoppe al piratkopiering af software. Og der sælges stadig falske og ulovlige kopier af Dragon i visse internetbutikker og på onlineauktioner.

Eftersom der er mange legitime forhandlere af Dragon på nettet, kan det være svært af spotte piratkopiering på nettet. Før du køber Dragon på nettet, skal du derfor bekræfte firmaets fulde navn, adresse og telefonnummer. Forhør dig om firmaets returpolitik, service og garanti. Spørg direkte, om softwaren tidligere har været brugt eller installeret. For at være sikker på at du køber en ægte kopi af Dragon, råder vi dig til at købe den enten direkte hos Nuance eller hos en af vores autoriserede forhandlere.

Skulle du komme til at købe en piratkopi af Dragon, vil den ikke være omfattet af support fra Nuance, eftersom vi ikke kan være sikre på kvaliteten og funktionaliteten af piratkopier. På trods af at Nuance regelmæssigt overvåger markedet for piratversioner af vores software for at beskytte vores kunder, kan vi ikke stilles til ansvar for aktiviteter udført af personer, som laver ulovlige softwarekopier. Du vil i så fald være nødt til at tilbagelevere softwaren dér, hvor du købte den.

Meddelelse om copyright

Copyright © 2002-2020 Nuance Communications, Inc.

Alle rettigheder forbeholdes.

Relevante medier

Kontakt os