Personvernerklæringer

Nuances personvernerklæring

Nuances personvernerklæring

Denne personvernerklæringen («erklæringen») beskriver personopplysningene som Nuance samler inn, hvordan vi bruker dem og når vi deler dem, når vi samhandler med deg, leverer våre produkter og tjenester og utfører vår forretningsdrift.

Denne erklæringen gjelder for Nuance Communications, Inc., deres tilknyttede selskaper og alle heleide datterselskaper over hele verden, referert til i denne erklæringen som «Nuance». Når vi henviser til Nuance-produkter, mener vi Nuance-produkter og -tjenester. For formålene med gjeldende personvernlovgivning er de tilknyttede selskapene eller datterselskapene til Nuance ansvarlig for innsamling og bruk av dine personopplysninger enten det tilknyttede selskapet eller datterselskapet som du har kontrakt med eller samhandler med, eller det tilknyttede selskapet eller datterselskapet som ligger i landet der du bor. Du kan ta kontakt med oss på privacy@nuance.com hvis du ønsker å bekrefte identiteten på det ansvarlige selskapet som er tilknyttet Nuance.

Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Nuance samler inn personopplysninger når vi leverer produktene våre, utfører markedsføring og driver forretningsdriften vår. Personopplysningene vi samler inn, varierer basert på om opplysningene samles inn (i) via vårt nettsted eller våre applikasjoner, inkludert www.nuance.com og shop.nuance.com og deres lokale varianter («nettsteder») eller (ii) gjennom våre produkter og tjenester, inkludert, men ikke begrenset til, vår programvare, støttetjenester, stemmegjenkjenningsteknologi og produkter med medisinsk informasjon («produkter»).

Vi kan samle inn personopplysninger direkte i følgende situasjoner:

 • Når du kjøper, laster ned eller registrerer Nuance programvare, eller bruker våre støttetjenester for programvare, kan vi samle inn kontaktinformasjon som navn, e-postadresse, fysisk adresse, telefonnummer og informasjon knyttet til økonomi og detaljer, sammen med informasjon om Nuance-produktene du kjøper, laster ned eller registrerer.
 • Hvis du samhandler med Nuance i sammenheng med markedsføringsformål, f.eks. uttrykker interesse for Nuance-produkter gjennom et nettskjema, deltakelse i en kampanje eller deltar på et Nuance-arrangement eller annen type markedsføringsarrangement, samler vi inn informasjonen du sender inn til oss, f.eks. kontaktinformasjon (inkludert navn, e-postadresse, telefonnummer, organisasjon og stillingsbetegnelse) og Nuance-produktene du er interessert i.
 • Når du sender inn en ansettelsessøknad, samler vi inn personopplysningene som utleveres av søknaden din, for eksempel navn, e-postadresse, telefonnummer og ansettelses- og utdanningshistorie.
 • Vi kan også samle inn andre elektroniske opplysninger automatisk fra din bruk av våre nettsteder. Disse dataene kan omfatte din IP-adresse, dato-/tidsstempel, data om din samhandling med nettstedene våre og opplysninger samlet inn fra vår bruk av informasjonskapsler og lignende sporingsverktøy.

Gjennom våre produkter kan vi samle inn personopplysninger direkte i følgende situasjoner:

 • Når du bruker Nuances stemmegjenkjenningsteknologi, uansett om du bruker Nuances egne produkter eller ved å bruke tredjeparts produkter som anvender Nuances stemmegjenkjenningsteknologi, kan vi fange stemmen din og ordene du snakker inn i produktet.
 • Hvis du bruker et Nuance-produkt for deling av medisinsk informasjon, f.eks. PowerShare, samler vi inn personopplysningene og bilder knyttet til helsetjenester som du sender inn.
 • Hvis du bruker Swype og lar oss få lov til å samle inn bruksdataene dine, samler vi inn informasjon om programvaren og hvordan du bruker den, inkludert innstillingsendringer, enhetsplassering, språkvalg, baner for tegnsporing, vanlige ord, totalt antall tegn som har blitt berørt eller dratt, hastighet for inntasting av tekst samt lignende data.
 • Vi kan også samle inn andre elektroniske opplysninger utledet fra din bruk av våre produkter. Disse opplysningene kan inkludere din IP-adresse, bruksdata og data som viser din registrering, installasjon og bruk av programvareprodukter fra Nuance. Bortsett fra IP-adresse og unike enhetsidentifikatorer, samler vi vanligvis disse opplysningene på et samlet og ikke-identifiserende grunnlag.

Nuance kan samle inn personopplysninger indirekte i noen situasjoner, særlig:

 • Vi tilbyr medisinsk stemmegjenkjenning, medisinsk avbildning, transkripsjon og klinisk dokumentasjon til sykehus og medisinske leverandører. For å levere disse produktene kan vi samle inn pasientopplysninger både direkte fra helsetjenestekunder så vel som fra leverandører som betjener helsetjenestekunder som enkeltleger, leverandører av bilde- og laboratorietjenester og leverandører av elektroniske helsejournaler. Disse pasientopplysningene kan omfatte navn, adresse, fødselsdato, legejournal, diagnose, bilde og behandlingsinformasjon. I tilfeller der samtykke er påkrevd for å samle inn og bruke medisinsk informasjon, vil Nuance innhente samtykke hvis vi samhandler direkte med pasienter. Hvis vi imidlertid behandler personopplysninger på vegne av en tredjepart som har direkte pasienttilgang, vil det være tredjepartens ansvar å innhente samtykket.
 • Vi leverer stemmegjenkjenning, tekstinndata og kommunikasjonsprodukter til bedriftskunder, og vi kan samle inn personopplysninger behandlet i disse produktene, inkludert stemmeopptak, tekst, navn eller telefonnummer.
 • Vi innhenter markedsføringskontaktinformasjon, inkludert navn, e-postadresse, telefonnummer, organisasjon og stillingsbetegnelse, fra våre forhandlere og distributører, fra offentlige kilder og fra tredjeparts e-postlister.
 • Vi samler inn personopplysninger, inkludert ansettelses- og utdanningshistorie, fra tredjeparter for å gjennomføre bakgrunns- og referansekontroller for ansettelsessøknader og for søknader om å opprette forhandler- og distributørforhold med Nuance, med forbehold om ditt samtykke der samtykke er lovpålagt.

Informasjonskapsler

Nuance og våre partnere bruker informasjonskapsler og lignende sporingsverktøy for å skille deg fra andre brukere, som beskrevet i erklæringen om informasjonskapsler.

Slik bruker vi personopplysninger

Generell forretningsdrift
Vi bruker kontaktinformasjon til å markedsføre, selge og gi service til Nuance-produkter, med forbehold om ditt samtykke der samtykke er lovpålagt. Vi lar mottakere av markedsføringsmeldinger og sikkerhetsstillelse velge bort mottak av videre kommunikasjon fra Nuance når som helst uten ulemper.

Vi bruker din økonomiske informasjon eller betalingsinformasjon og din kontaktinformasjon for å støtte, etablere og oppføre kundeforhold hvis du skulle kjøpe et Nuance-produkt eller -tjeneste. For eksempel vil opplysningene dine være nødvendige for utførelsen av våre tjenestevilkår med deg (inkludert for eksempel gjennomføring av kjøpstransaksjoner, oppfyllelse av en ordre, ordrebekreftelser, svar på forespørsler om informasjon om produkter og tjenester og levering av kjøpte produkter og tjenester). Hvis du ikke oppgir personopplysningene vi trenger, kan det hende at vi ikke kan fullføre transaksjonen. Vi bruker personopplysninger fra ansettelsesapplikasjoner der det er nødvendig for å støtte vår legitime interesse i å behandle søknaden din og for å kontakte deg hvis fremtidige muligheter oppstår.

Vi bruker personopplysninger om personer tilknyttet foreslåtte forhandlere, samutviklingspartnere og distributører for å utføre referanse- og bakgrunnssjekker før vi inngår en kontrakt og som nødvendig for å overholde juridiske forpliktelser som vi er underlagt.

Data behandlet i våre produkter
Vi bruker personopplysningene som behandles i våre produkter, for eksempel stemmedata i stemmegjenkjenningsprodukter, medisinske data i produkter med medisinske opplysninger, personopplysninger behandlet i kommunikasjonsprodukter og all personlig informasjon som inngår i produktbruksdata vi samler inn, for å levere våre produkter solgt til Nuance-kunder og for våre legitime interesser og forretningsformål i justering, vedlikehold, forbedring og utvikling av produkter. En liten prosentandel av lydopptak mottatt av Nuance, som kan inkludere personopplysninger, mottas av menneskelige kontrollører og transkribert til tekst for formål som vedlikehold og forbedring av Nuances produkter. Vi bruker aldri disse opplysningene, henvist til som «produktpersonopplysninger» til markedsføringsformål, og vi selger eller overfører aldri opplysningene til tredjeparter for tredjeparters egne formål. Vi bruker aggregerte, ikke-identifiserende, elektroniske data samlet inn fra bruk av våre nettsteder og produkter for å drifte, analysere, forbedre og utvikle våre nettsteder og produkter. Denne informasjonen brukes ikke til å informere beslutninger om spesifikke individer, snarere blir den behandlet for å forstå hvordan forskjellige kategorier av brukere samhandler med nettstedene og produktene våre, slik at vi konsekvent kan tilby våre produkter.

Når vi deler personopplysninger

Vi selger ikke personopplysningene dine.

Vi kan dele personopplysninger i følgende situasjoner:

 • Med våre tilknyttede selskaper eller datterselskaper og med leverandører som handler på våre vegne for å utføre tjenester for Nuance for bestemte forretningsformål, støtte nettstedene eller levering av produkter.
 • Med kunden som vi på vegne av og etter anvisning fra behandler opplysningene.
 • Når vi har ditt samtykke til å bruke personopplysningene for et bestemt formål.

Vi kan dele personopplysninger med våre tilknyttede selskaper, samutviklingspartnere, datterselskaper, forhandlere, leverandører, underleverandører og distributører, og med leverandører som handler på våre og deres vegne, for å betjene våre kunder og utføre enhver kontrakt vi inngår med deg (inkludert for eksempel forhandlere som støtter vår ledelse av potensielle kunder og leverandører som utfører transkripsjon i forbindelse med våre produkter og tjenester).

Vi kan også dele aggregerte, anonyme eller ikke-identifiserbare elektroniske data med våre tilknyttede selskaper, samutviklingspartnere og med leverandører som handler på våre vegne.

Vi kan dele personopplysninger som stammer fra bruk av nettstedet (unntatt produktpersonopplysninger), med leverandører av analyser og søkemotorer som hjelper oss med forbedring av nettstedene våre, underlagt delen om informasjonskapsler i denne personvernerklæringen. Nettstedene våre kan bruke Google Analytics. Måten Google samler inn og behandler data på når de leverer Google Analytics er beskrevet her: www.google.com/policies/privacy/partners/(Åpne nytt vindu).

Vi kan dele personopplysninger fra ansettelsesapplikasjoner med leverandører som handler på våre vegne og som hjelper oss med rekruttering, bakgrunnssjekk og saker rundt menneskelige ressurser.

Vi kan også dele personopplysninger for å overholde lov og juridisk prosess, for å svare på myndighetshenvendelser og lovlige forespørsler fra offentlige myndigheter (inkludert for å oppfylle krav til nasjonal sikkerhet eller lovhåndhevelse), og for å beskytte liv, eiendom eller sikkerheten til Nuance eller våre kunder. Hvis Nuance går inn i noen fusjon, anskaffelse eller salg av eiendom av hele eller deler av virksomheten, kan personopplysninger som holdes av Nuance overføres til kjøper eller den etterfølgende enheten.

Kontroll over personopplysningene dine

Du kan endre innstillingene dine til å velge å ikke motta markedsføringskommunikasjon når som helst ved å ta kontakt med oss på privacy@nuance.com. Alternativt kan du følge instruksjonene for avregistrere deg fra å motta markedsføring i relevant kommunikasjon. Hvis du avregistrerer deg, beholder vi e-postadressen din for å sikre at vi ikke sender deg ytterligere informasjon.

Hvis du har sendt inn en ansettelsessøknad til Nuance eller hvis personopplysningene dine er blitt samlet inn av Nuance for å vurdere et forhold knyttet til en foreslått forhandler eller distributør, kan du ta kontakt med oss på privacy@nuance.com for å be om sletting av opplysningene dine. Vi vil svare på forespørselen din innen en rimelig tidsramme. Hvis du ønsker å få tilgang, korrigere eller be om sletting av dine

produktpersonopplysninger, kan du ta kontakt med oss på privacy@nuance.com. Nuance behandler på generelt grunnlag produktpersonopplysninger på vegne av våre helsevesen-, bedrifts- og firmakunder. Hvis du tar kontakt med oss, kan vi sende forespørselen til kunden som vi behandler produktpersonopplysningene på vegne av. Vi vil gjøre en rimelig innsats for å slette produktpersonopplysningene dine på din forespørsel innen en rimelig tidsramme. Nuance kan avvise forespørselen din om tilgang, kreve eller slette produktpersonopplysninger der vi har rett til å gjøre det i henhold til gjeldende lover. Hvis du har sendt inn produktpersonopplysninger til Nuance ved hjelp av din egen brukerkonto, som gjør at du kan kontrollere egne opplysninger, kan du slette opplysningene du sendte inn ved å logge deg på kontoen din og følge retningslinjene i hjelpesystemet.

Sted for behandling av overføringer over landegrenser

Nuance opererer i mange land. Vi kan overføre personopplysninger over internasjonale grenser og kan behandle personopplysninger i andre jurisdiksjoner enn stedet de opprinnelig ble samlet inn på.

Vi kan overføre personopplysninger som vi samler inn for andre selskaper tilknyttet Nuance eller andre selskaper som utfører støttefunksjoner på våre vegne (hver som beskrevet ovenfor) basert i andre land, inkludert i USA, India eller Filippinene eller andre land utenfor EØS eller hjemlandet ditt, og disse personopplysningene kan lovlig lagres og/eller behandles i slike land.

Enten personopplysningene dine blir behandlet i hjemlandet ditt eller andre steder, vil vi ta skritt for å sikre at opplysningene dine er underlagt passende sikkerhetstiltak som kreves av oss i henhold til personvernerklæringen, gjeldende datavernlover og passende juridisk anerkjente mekanismer for dataoverføring. Personopplysninger som overføres utenfor hjemlandet, kan være underlagt lovlig tilgang av domstoler, rettshåndhevelse og andre myndigheter i samsvar med lovene i den utenlandske jurisdiksjonen.

EU-US Privacy Shield og Swiss-U.S. Privacy Shield

Nuance og deres amerikanske datterselskaper deltar i og har bekreftet at de er i samsvar med EU-U.S. Privacy Shield-rammeverket og Swiss-U.S. Privacy Shield-rammeverket vedrørende innsamling, bruk og oppbevaring av personopplysninger overført fra Den europeiske union, Storbritannia og Sveits til USA. Vi er forpliktet til å underlegge alle personopplysninger som er mottatt fra henholdsvis EUs medlemsland, Storbritannia og Sveits, i tillit til hvert Privacy Shield-rammeverk, til rammeverkets gjeldende prinsipper. For å lære mer om Privacy Shield-rammeverkene, og for å se vår sertifisering, gå inn på U.S. Department of Commerces Privacy Shield List.

Nuance og deres amerikanske datterselskaper er ansvarlige for behandlingen av personopplysningene de mottar, under hvert Privacy Shield-rammeverk, og deretter overføre til en tredjepart som opptrer som en agent på våre og/eller deres vegne. Nuance og deres amerikanske datterselskaper overholder Privacy Shield-prinsippene for all videreoverføring av personopplysninger fra EU, Storbritannia og Sveits, inkludert ansvarsbestemmelsene for videreoverføring.

Med hensyn til personopplysninger mottatt eller overført i henhold til Privacy Shield-rammeverket, er Nuance og deres amerikanske datterselskaper underlagt U.S. Federal Trade Commissions makt til forskriftshåndhevelse. I visse situasjoner kan vi bli pålagt å utlevere personopplysninger som svar på lovlige forespørsler fra offentlige myndigheter, inkludert for å oppfylle krav til nasjonal sikkerhet eller lovhåndhevelse. Hvis du har et uforløst problem med personvern eller databruk som vi ikke har håndtert tilfredsstillende, kan du kontakte den USA-baserte tredjepartsleverandøren av tvisteløsning (gratis) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Under visse betingelser, mer fullstendig beskrevet på Privacy Shields nettsted, kan du ha rett til å påberope bindende voldgift når andre prosedyrer for tvisteløsning er oppbrukt. Med det formål å overholde EU-U.S.A. Privacy Shield-rammeverket og Swiss-U.S. Privacy Shield-rammeverket betyr «amerikanske datterselskaper» QuadraMed Quantim Corporation; J.A. Thomas & Associates, Inc.; Nuance Enterprise Solutions & Services Corporation; Nuance Healthcare Diagnostic Solutions, Inc.; Physician Technology Partners, LLC; og Nuance Transcription Services, Inc.

Lagring og sikkerhet

Vi følger generelt godkjente standarder for å beskytte personopplysningene som er sendt til oss, både under overføring og når de er mottatt. Informasjonen du gir til oss, blir lagret på våre sikre servere. Alle betalingstransaksjoner blir kryptert ved hjelp av gjeldende PCI-DSS-standarder. Hvis Nuance har gitt deg et passord, er du ansvarlig for å holde passordet konfidensielt. Hvis du har spørsmål om sikkerheten til dine personopplysninger, kan du kontakte oss på privacy@nuance.com.

Vi beholder personopplysninger i den grad det er nødvendig for å gi produkter til våre kunder, ansatte og potensielle ansatte. Vanligvis beholder vi personopplysninger så lenge du forblir en aktiv kunde eller bruker av våre nettsteder og tjenester og i 3 år etterpå, eller på annen måte som det kreves for vår forretningsdrift eller etter gjeldende lover. Lengre oppbevaring kan være nødvendig under kontraktsmessige vilkår med den behandlingsansvarlige som vi leverer tjenester for, for å forebygge svindel, for å identifisere tekniske problemer eller for å løse rettslige forhandlinger. Bilder som legges til PowerShare blir slettet automatisk etter 45 dager. Barns opplysninger kan bli slettet rett etter vi har behandlet dem for vår kunde.

Vi kan beholde ikke-personlig identifiserbar aggregert informasjon utover denne tiden for forskningsformål og for å hjelpe oss med å forbedre og videreutvikle våre produkter. Du kan ikke bli identifisert fra aggregert informasjon lagret eller brukt til disse formålene. Enhver registrering av en uttalt innvending fra deg mot å motta markedsføringskommunikasjon vil bli beholdt av oss slik at vi respekterer dine ønsker ved å ikke kontakte deg videre.

Barn

Hvis en kunde av Nuance putter Nuances produktteknologi stemmegjenkjenning i et kundeprodukt, kan Nuance motta taledata fra produktbrukere for å levere stemmegjenkjenning til brukeren. Dette er en funksjon av hvordan Nuances stemmeteknologi funderer. Dette betyr at hvis brukeren er under 13 år, kan Nuance motta personopplysninger fra barn under 13 år. Det er Nuances kundes ansvar å innhente eventuelle samtykker som kreves under gjeldende lov, inkludert under Children’s Online Privacy Protection Act og relevante datavernlover, for innsamling av denne typen data.

Bortsett fra som beskrevet i foregående avsnitt, samler ikke Nuance med vitende vilje inn personopplysninger fra barn som er under 13 år. Nuance har adoptert et prinsipp om at Nuance ikke vil tilby vertsbaserte tjenester til primært barnerettede nettsteder og nettbaserte tjenester. Ingen barn under 13 år bør sende inn personopplysninger til Nuance. Hvis du finner ut at et barn under 13 år har sendt inn personopplysninger til Nuance, ta kontakt med oss på privacy@nuance.com og vi vil slette opplysningene med det samme.

Dine rettigheter

Du kan ha rett under gjeldende lover under enkelte omstendigheter til å:

 • be om tilgang til detaljer om personopplysningene vi oppbevarer om deg, kostnadsfritt
 • be om retting, begrensning eller sletting av dine personopplysninger som vi oppbevarer
 • gjøre innvendinger mot behandlingen av opplysningene dine
 • be om at alle personopplysninger du har gitt, blir overført til en tredjepart

Nuance selger eller overfører aldri opplysningene dine til tredjeparter for tredjeparts markedsføringsformål. Du kan gjøre innvendinger mot å motta ytterligere markedsføring fra Nuance når som helst uten ulemper.

Nuance samarbeider med en tredjepart for å vise annonser på vårt nettsted eller for å administrere annonsering på andre nettsteder. Våre tredjepartspartnere kan bruke informasjonskapsler og lignende sporingsverktøy for å kunne gi deg annonser basert på surfeaktivitetene og interessene dine. Hvis du ønsker å avregistrere deg for interessebasert markedsføring, klikker du her [eller hvis du er lokalisert innen EU, klikker du her]. Vær oppmerksom på at du vil fortsette å motta generiske annonser.

Du kan også utøve rettighetene ovenfor, eller skrive til oss med eventuelle klager når som helst ved å kontakte oss, og spesifisere typen forespørsel du har, på:

Nettskjema for personvernforespørsel. Alternativt kan du kontakte oss på privacy@nuance.com eller via e-post (globalt) på:

Data Protection Officer or Chief Privacy Officer
Nuance Communications, Inc.
1 Wayside Road
Burlington MA 01803
USA

1-866-384-4277 (Problemtype er «Privacy»)

Eller ved å kontakte vår representant i EU på:

Data Protection Officer
Nuance Communications Ireland, Ltd
20 Merrion Road
Ballsbridge, Dublin 4
IRELAND

Hvis din forespørsel eller bekymring ikke blir løst på en tilfredsstillende måte av oss, kan du henvende deg til din lokale datavernmyndighet.

Rettigheter for innbyggere i California

Hvis du er bosatt i California, som definert i California Code of Regulations, har du rettigheter i henhold til California Consumer Privacy Act of 2018 («CCPA»). Nedenfor er utleveringene om dine personopplysninger og en beskrivelse av dine rettigheter.

Kategorier av informasjon vi samler inn og utleverer for et forretningsformål

Vi kan samle inn følgende kategorier av personlig informasjon, som definert i CCPA, fra deg i forbindelse med produktene og tjenestene du har kjøpt fra Nuance. I tillegg har vi i løpet av de siste tolv månedene kunnet utlevere disse kategoriene med personopplysninger for et forretningsformål:

 • Identifikatorer, for eksempel ditt virkelige navn, alias, postadresse, unik personlig identifikator, nettbasert identifikator, internettprotokolladresse, e-postadresse, kontonavn og andre lignende identifikatorer.
 • Personopplysningskategorier som er oppført i California Customer Records-bestemmelsene, inkludert telefonnummer og betalingsinformasjon, for eksempel kredittkortnummeret ditt.
 • Kjennetegn på beskyttede klassifiseringer i henhold til Californias eller føderal lov, for eksempel kjønn og alder.
 • Kommersiell informasjon, f.eks. registreringen av Nuance-produkter eller -tjenester kjøpt, innhentet eller vurdert.
 • Internett-informasjon eller informasjon om annen elektronisk nettverksaktivitet, f.eks. øktlogger.
 • Geolokasjonsdata.
 • Lyd-, elektronisk, visuell eller lignende informasjon, for eksempel stemmeopptak, stemmeavtrykk, tastetrykk og bilder.
 • Profesjonell eller ansettelsesrelatert informasjon.
 • Konklusjoner trukket fra noen av ovennevnte opplysninger for å lage en profil som gjenspeiler dine preferanser, egenskaper, atferd, evner og egnethet.

I henhold til loven i California inkluderer ikke personlig informasjon:

 • Offentlig tilgjengelig informasjon fra statlige journaler.
 • Avidentifisert eller aggregert kundeinformasjon.

Andre utleveringer om din personlige informasjon

Dine rettigheter og valg

I tillegg til det ovennevnte gir CCPA deg spesifikke rettigheter angående din personlige informasjon. Denne delen beskriver CCPA-rettighetene dine og forklarer hvordan du utøver disse rettighetene.

Tilgang til spesifikk informasjon og rettigheter til dataportabilitet

Du har rett til å be om at vi utleverer bestemt informasjon til deg om vår innsamling og bruk av din personlige informasjon de siste 12 månedene. Når vi har mottatt og bekreftet den verifiserbare forbrukerforespørselen din, vil vi utlevere for deg:

 • Kategoriene av personlig informasjon vi har samlet inn om deg.
 • Kategoriene av kildene for den personlige informasjonen vi har samlet inn om deg.
 • Vårt forretningsformål eller kommersielle formål for å samle inn eller selge den personlige informasjonen.
 • Kategoriene av tredjeparter vi deler den personlige informasjonen med.
 • De spesifikke delene av personlig informasjon vi har samlet inn om deg (også kalt en dataportabilitetsforespørsel).
 • Hvis vi solgte eller utleverte din personlige informasjon for et forretningsformål, utleverer to separate lister:
 • salg, identifisering av personopplysningskategoriene som hver kategori av mottakere kjøpte
 • utleveringer for et forretningsformål, identifisering av personopplysningskategoriene som hver kategori av mottakere innhentet.

Vi gir ikke disse tilgangs- og dataportabilitetsrettighetene for B2B personlig informasjon.

Rettigheter knyttet til forespørsel om sletting

Du har rett til å be om at vi sletter din personlige informasjon som vi samlet inn fra deg og beholdt, med forbehold om visse unntak. Når vi har mottatt og bekreftet den verifiserbare forbrukerforespørselen, vil vi slette (og be tjenesteleverandørene våre om å slette) din personlige informasjon fra våre registre, med mindre et unntak gjelder. Vi kan avvise forespørselen om sletting hvis det å beholde informasjonen er nødvendig for oss eller tjenesteleverandøren(e) vår(e) for å:

 • fullføre transaksjonen som vi samlet inn den personlige informasjonen for, levere en vare eller en tjeneste som du ba om, iverksette tiltak som er rimelig forutsett i forbindelse med vårt løpende forretningsforhold med deg, oppfylle vilkårene i en skriftlig garanti eller tilbakekalling av produkter utført i samsvar med føderal lov, eller på annen måte utføre vår kontrakt med deg.
 • oppdage sikkerhetshendelser, beskytte mot ondsinnet, villedende, uredelig eller ulovlig aktivitet, eller straffeforfølge de som er ansvarlige for slike aktiviteter.
 • feilsøke produkter for å identifisere og reparere feil som svekker eksisterende tiltenkt funksjonalitet.
 • utøve ytringsfrihet, sikre en annen forbrukers rett til å utøve sin ytringsfrihet, eller utøve en annen rett som er gitt etter loven.
 • overholde California Electronic Communications Privacy Act (Cal. Penal Code § 1546 og følgende).
 • delta i offentlig eller fagfellevurdert vitenskapelig, historisk eller statistisk forskning i allmenhetens interesse som overholder alle andre gjeldende etiske lover og personvernlover, når informasjonens sletting sannsynligvis kan gjøre umulig eller alvorlig skade forskningsresultatet, hvis du tidligere ga informert samtykke.
 • aktivere utelukkende interne bruksområder som er rimelig tilpasset forbrukerens forventninger basert på ditt forhold til oss.
 • overholde en juridisk forpliktelse.
 • gjøre annen intern og lovlig bruk av den informasjonen som er kompatibel med konteksten du ga den i.

Vi gir ikke disse slettingsrettighetene for B2B personlig informasjon.

Ikke-diskriminering

Vi kommer ikke til å diskriminere deg for at du utøver CCPA-rettighetene dine. Med mindre det er tillatt av CCPA, vil vi ikke:

 • Nekte deg varer eller tjenester.
 • Kreve forskjellige priser eller rater for varer eller tjenester, inkludert gjennom å gi rabatter eller andre fordeler, eller ilegge bøter.
 • Gi deg et annet nivå av kvalitet på varer og tjenester.
 • Foreslå at du kan motta en annen pris eller rate for varer eller tjenester eller et annet nivå eller kvalitet på varer eller tjenester.

Imidlertid kan vi tilby deg visse økonomiske insentiver som er tillatt av CCPA som kan resultere i ulike priser, rater eller kvalitetsnivåer. Alle økonomiske insentiver tillatt av CCPA vi tilbyr, vil forholdsvis relatere til din personlige informasjons verdi og inneholder skriftlige vilkår som beskriver programmets materielle aspekter. Deltakelse i et økonomisk insentivprogram krever ditt forhåndsvalgte samtykke, som du kan trekke tilbake når som helst.

Utøve dine rettigheter

Du kan bare sende en verifiserbar forbrukerforespørsel om tilgang eller dataportabilitet to ganger i løpet av en 12-måneders periode. En verifiserbar forbrukerforespørsel må:

 • gi tilstrekkelig informasjon som lar oss med rimelighet bekrefte at du er personen som vi samlet inn personlig informasjon om eller en autorisert representant.
 • beskrive forespørselen din med tilstrekkelige detaljer som gjør det mulig for oss å forstå, evaluere og svare på den på riktig måten.

Vi kan ikke svare på forespørselen din eller gi deg personlig informasjon hvis vi ikke kan bekrefte din identitet eller autoritet til å sende forespørselen og bekrefte den personlige informasjonen som er relatert til deg.

Å lage en verifiserbar forbrukerforespørsel krever ikke at du oppretter en konto hos oss. Vi vil bare bruke personlig informasjon gitt i en verifiserbar forbrukerforespørsel til å bekrefte identiteten til den som sendte forespørselen eller autoriteten til å sende forespørselen.

Du kan også utøve rettighetene ovenfor, eller skrive til oss med eventuelle klager når som helst ved å kontakte oss, og spesifisere typen forespørsel du har, på:

Nettskjema for personvernforespørsel. Alternativt kan du kontakte oss på privacy@nuance.com eller via e-post (globalt) på:

Data Protection Officer or Chief Privacy Officer
Nuance Communications, Inc.
1 Wayside Road
Burlington MA 01803
USA

1-866-384-4277 (Problemtype er «Privacy»)

Nuances ansatte og betingede arbeidere

Personvernerklæringen dekker ikke Nuances innsamling av personopplysninger fra ansatte og betingede arbeidere, som er beskrevet i en separat personvernerklæring for personalavdelingen, som er gjort tilgjengelig for Nuance-personell.

Endringer i denne personvernerklæring

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen ved å publisere en oppdatert versjon på Nuances nettsteder. Hver oppdaterte versjon vil inkludere datoen da erklæringen sist ble oppdatert. Gå gjennom den nyeste versjonen av denne personvernerklæringen med jevne mellomrom for å være oppdatert på Nuances bruk av personopplysninger. Hvis vi gjør vesentlige endringer i måten Nuance bruker eller deler personopplysninger på, vil vi publisere varsel på nettstedene våre og varsle deg via e-post for å fortelle deg om den foreslåtte endringen. Slike vesentlige endringer vil bare gjelde for personopplysninger samlet inn etter at den reviderte personvernerklæringen trer i kraft.

Oppdatert: 17. desember 2019.