Personvernsretningslinjer

Nuance-personvernerklæring

Last ned en kopi av personvernerklæringen vår her(pdf. Open a new window).

Nuance-personvernerklæring

Personvernerklæringen («erklæringen») beskriver personopplysningene som samles inn av Nuance, hvordan vi bruker dem, og når vi deler dem, mens vi samhandler med deg, leverer våre produkter og tjenester og driver vår virksomhet.

Denne erklæringen gjelder for Nuance Communications, Inc., dets tilknyttede selskaper og alle heleide datterselskaper over hele verden, referert til i denne erklæringen som «Nuance». Når vi refererer til Nuance-produkter, mener vi alle produkter og tjenester som tilbys av Nuance.

Når det gjelder gjeldende personvernlovgivning, er Nuance-tilknyttet eller datterselskapet som er ansvarlig for innsamling og bruk av dine personopplysninger enten det tilknyttede eller datterselskapet du er i kontrakt med eller engasjerer deg med, eller det tilknyttede eller datterselskapet som finnes i landet du bor i. Hvis man ønsker å bekrefte identiteten til det ansvarlige Nuance-tilknyttede selskapet, ikke nøl med å kontakte oss ved å fylle ut nettskjemaet for Personvernforespørsel(Open a new window).

Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Nuance samler inn personopplysninger ved levering av våre produkter, mens vi markedsfører og driver vår forretningsdrift. Personopplysningene vi samler inn varierer og baseres på om dataene samles inn (i) gjennom våre nettsider eller applikasjoner, inkludert www.nuance.com(Open a new window) og shop.nuance.com(Open a new window) og deres lokale varianter («nettsteder») eller (ii) gjennom våre produkter og tjenester, inkludert men ikke begrenset til vår programvare, støttetjenester, teknologi for talegjenkjenning og medisinske informasjonsprodukter («produkter»).

Vi kan samle inn personopplysninger i følgende situasjoner:

 • Når man kjøper, laster ned eller registrerer Nuance-programvare, eller bruker våre støttetjenester dedikert til programvare, kan vi samle inn kontaktinformasjon som navn, e-postadresse, fysisk adresse, telefonnummer og økonomiske og betalingsopplysninger, sammen med informasjon om Nuance-produktene man kjøper, laster ned eller registrerer.
 • I tilfelle man engasjerer seg med Nuance for markedsføringsformål, for eksempel ved å uttrykke interesse for Nuance-produkter gjennom et nettskjema, delta i en kampanje eller delta på en Nuance eller annen markedsføringsarrangement, vil vi samle inn informasjonen som sendes til oss, slik som detaljer om kontaktpersonen (inkludert navn, e-postadresse, telefonnummer, organisasjon og stillingstittel) og Nuance-produktene man er interessert i.
 • Når man sender inn en arbeidssøknad, vil vi samle inn personopplysningene som avsløres av søknaden, slik som navn, e-postadresse, telefonnummer og arbeids- og utdanningshistorie.
 • Vi har rett til å samle inn andre elektroniske data fra din bruk av våre nettsider automatisk. Disse dataene kan inkludere din IP-adresse, dato/tidsstempel, data om din interaksjon med våre nettsteder og data som samles inn fra vår bruk av informasjonskapsler og lignende sporingsverktøy.

Vi kan samle inn personopplysninger gjennom produktene våre i følgende situasjoner:

 • Når man bruker teknologi for talegjenkjenning som tilbys av Nuance, enten ved å bruke Nuances egne produkter eller tredjepartsprodukter som bruker teknologien for talegjenkjenning som tilbys av Nuance, kan vi fange opp talen din og ordene du snakker inn i produktet.
 • Når man bruker biometrisk teknologi som tilbys av Nuance, kan vi fange opp, lagre og/eller bruke et taleavtrykk av talen din, informasjon om fingeravtrykk eller atferdsinformasjon, slik som ordvalg, tale- eller skrivemønstre, eller hvordan man bruker tastaturet, datamusen eller andre enheter, med det formål å bekrefte identiteten eller oppdage potensielt uredelig eller ondsinnet aktivitet.
 • Hvis et Nuance-produkt brukes for deling av medisinsk informasjon, slik som PowerShare, vil vi samle inn personopplysningene, helseopplysningene og helsebildene som sendes inn.
 • Vi kan også samle inn andre elektroniske data som stammer fra bruk av produktene våre. Disse dataene kan inkludere IP-adresse, bruksdata og data som viser registrering, installasjon og bruk av Nuance-programvareprodukter. Med unntak av IP-adresser og unike enhetsidentifikatorer, vil vi vanligvis samle inn disse dataene på en aggregert og ikke-identifiserende basis.

Nuance har rett til å samle inn personopplysninger indirekte i visse situasjoner, spesielt:

 • Vi leverer produkter til medisinsk talegjenkjenning, medisinsk bildebehandling, transkripsjon og klinisk dokumentasjon til sykehus og medisinske leverandører. For å kunne levere disse produktene, kan vi samle inn pasientdata både direkte fra våre helsekunder, leverandører som betjener våre helsekunder som leger, leverandører av bildebehandlings- og laboratorietjenester og leverandører av elektroniske helsejournaltjenester. Pasientdataene kan inkludere navn, adresse, fødselsdato, helsejournalnummer, diagnose, bilde og behandlingsinformasjon. Der det kreves samtykke for innsamling og bruk av medisinsk informasjon, vil Nuance innhente samtykke i tilfelle vi samhandler direkte med pasienter. Hvis vi behandler personopplysninger på vegne av en tredjepart som har direkte tilgang til pasienten, vil det være tredjepartens ansvar å innhente samtykket.
 • Vi tilbyr talegjenkjenning, tekstfunksjoner og kommunikasjonsprodukter til bedriftskunder, og vi kan samle inn og behandle personopplysninger gjennom disse funksjonene, herunder i form av taleopptak, tekst, navn, telefonnummer eller sensitive data som kortnummer eller unike identifikasjonsnumre på dokument utstedt av myndighet og som sedvanlig benyttes til å verifisere en persons identitet.
 • Vi leverer produkter for biometrisk autentisering til bedriftskunder, og vi kan samle inn, lagre og/eller bruke personopplysninger som behandles i disse produktene, inkludert taleavtrykk, informasjon om fingeravtrykk og informasjon om atferd, med det formål å bekrefte identiteten eller oppdage potensielt uredelig eller ondsinnet aktivitet.
 • Vi får kontaktinformasjon, inkludert navn, e-postadresse, telefonnummer, organisasjon og stillingstittel, fra våre forhandlere og distributører, fra offentlige kilder og tredjeparts e-postlister.
 • Vi samler inn personopplysninger, inkludert arbeids- og utdanningshistorie, fra tredjeparter for å kunne utføre bakgrunns- og referansesjekker for ansettelsesapper og for apper om å etablere forhandler- og distributørforhold med Nuance, med forbehold om ditt samtykke der samtykke kreves ved lov.

Informasjonskapsler

Nuance og dets partnere bruker informasjonskapsler og lignende sporingsverktøy for å kunne skille brukeren fra andre brukere. Sjekk vår Informasjonskapselerklæring(Open a new window). Bruken av informasjonskapsler kan kontrolleres på det individuelle nettlesernivået, men hvis man velger å deaktivere informasjonskapsler, kan det begrense bruken av visse funksjoner på vår nettside eller tjeneste.

Bruk av personopplysninger

Generell forretningsdrift
Vi bruker kontaktinformasjon for markedsføring, salg og betjening av Nuance-produkter, etter at vi har ditt samtykke der loven krever det. Vi tillater mottakere av markedsføringsmeldinger og andre å velge bort å motta ytterligere meldinger eller kommunikasjon fra Nuance når som helst her(Open a new window). Dette gjelder ikke kommunikasjon om transaksjonstjene som er en del av våre forretningsløsninger eller informasjonskommunikasjon som har sitt eget avmeldingsalternativ inkludert i meldingen.

Vi bruker din finans- eller betalingsinformasjon, og kontaktinformasjon med det formål å støtte, etablere og gjennomføre kundeforhold ved kjøp av et Nuance-produkt eller tjeneste. For eksempel, vil dataene dine kreves for å utføre våre tjenestevilkår med deg (inkludert for eksempel fullføring av kjøpstransaksjoner, oppfyllelse av en ordre, bekreftelser av ordre, svare på forespørsler om informasjon om produkter og tjenester, og levering av kjøpte produkter og tjenester). Hvis du ikke klarer å gi personopplysningene vi trenger, kan det hende vi ikke kan fullføre transaksjonen din.

Vi bruker personopplysninger fra søknader om jobb der det kreves for å støtte vår legitime interesse i å behandle din søknad og for å kontakte deg i tilfelle fremtidige muligheter oppstår.

Vi bruker personopplysninger om enkeltpersoner som er tilknyttet foreslåtte forhandlere, samarbeidsutviklingspartnere og distributører for å kunne sjekke referanse og bakgrunn før vi inngår en kontrakt og etter behov for å kunne overholde juridiske forpliktelser som vi er underlagt.

Data som behandles i produktene våre
Vi bruker personopplysningene som behandles i våre produkter, slik som taledata i produkter for talegjenkjenning, medisinske data i medisinske dataprodukter, personopplysninger behandlet i kommunikasjonsprodukter, biometriske data behandlet i våre biometriske produkter, og personopplysninger som finnes i produktbruksdata vi samler inn, med det formål å levere våre produkter som selges til Nuance-kunder og for våre legitime interesser og forretningsformål med å justere, vedlikeholde, forbedre og utvikle produktene. En liten prosentandel av lydopptakene som mottas av Nuance og som kan inkludere personopplysninger, vil gjennomgås av menneskelige anmeldere og transkriberes til tekst for produktvedlikehold og forbedringstiltak som utføres hos Nuance. Vi bruker aldri disse dataene, referert til som «Produktpersonopplysninger», for markedsføring; og vi selger eller overfører aldri dine data til tredjeparter for tredjepartens egne formål.

Vi bruker aggregerte, ikke-identifiserende, elektroniske data som samles inn fra bruk av våre nettsteder og produkter for å betjene, analysere, forbedre og utvikle våre nettsteder og produkter. Informasjonen brukes ikke til å informere avgjørelser om spesifikke individer med behandles for å forstå hvordan ulike kategorier brukere samhandler med våre nettsteder og produkter for å konsekvent levere våre produkter.

Hvorfor vi bruker personopplysninger

Vi samler inn, behandler, bruker og lagrer dine personopplysninger for følgende forretnings- og kommersielle formål ved å følge våre legitime forretningsinteresser og juridiske krav eller etter at vi får ditt samtykke der det kreves:

 • for å gi deg informasjon som svar på dine forespørsler;
 • for å opprettholde nøyaktigheten til informasjonen vi samler inn;
 • for å hjelpe oss med å utvikle nye produkter eller funksjoner som oppfyller dine behov;
 • for å administrere språkpreferanser og koble deg til kontoadministratoren;
 • for å opprettholde kontaktdata om deg eller en tredjepart (slik som din arbeidsgiver);
 • der det kreves for å kunne beskytte eller drive virksomheten og forfølge våre interesser, eller interessene til våre tilknyttede selskaper og legitime virksomheter, som inkluderer sikkerheten til våre systemer og vår virksomhet og utøvelse eller forsvar av juridiske krav;
 • for å overholde personvernlover og andre forskrifter for å administrere samtykkekrav;
 • for å gi en tilpasset interaktiv opplevelse;
 • for å måle interesse for våre ulike produkter;
 • for å informere om nye produkter eller funksjoner;
 • for å holde deg oppdatert med de nyeste produkt- og løsningstilbudene og andre forretningsrelaterte elementer fra Nuance eller tredjeparter som kan interessere deg;
 • for å av og til sende push-varsler, som kan velges bort ved å slå dem av på enhetsnivå ved å gå til innstillingene.

Når vi deler personopplysninger

Vi selger ikke personopplysningene dine.

Vi kan dele personopplysninger i følgende situasjoner:

 • Med våre tilknyttede selskaper og datterselskaper og med leverandører som handler på våre vegne for utførelse av tjenester for Nuance for et spesifikt forretningsformål, støtte sidene eller levering av produkter;
 • Med kunden på hvis vegne og i hvis retning vi behandler opplysningene; og
 • Etter at vi har ditt samtykke til bruk av dine personopplysninger til et bestemt formål, inkludert, uten begrensning, med våre forhandlere og distributører slik at de skal gi deg informasjon om våre produkter eller tjenester. Velg bort denne delingen med forhandlere og distributører ved å sjekke instruksjonene som finnes i avsnittet «Kontroll av dine personopplysninger» nedenfor.

Vi har rett til å dele personopplysninger med våre tilknyttede selskaper, samarbeidsutviklingspartnere, datterselskaper, forhandlere, leverandører, underleverandører og distributører, og med leverandører som handler på våre og deres vegne, for å betjene våre kunder og utføre alle kontrakter vi inngår med deg ( inkludert med forhandlere som støtter vår administrasjon av potensielle kunder og leverandører som utfører transkripsjon om våre produkter og tjenester).

Vi kan dele aggregerte, anonyme eller ikke-identifiserbare elektroniske data med våre tilknyttede selskaper, samarbeidsutviklingspartnere og leverandører som handler på våre vegne.

Vi deler personopplysninger som stammer fra bruk av nettsteder (unntatt personopplysninger knyttet til produktet), med leverandører av analyse- og søkemotoren som hjelper oss med å forbedre våre nettsteder, underlagt informasjonskapseldelen i personvernerklæringen. Vårt nettsted bruker Google Analytics og vi kan aktivere funksjonen for IP-anonymisering. Måten Google samler inn og behandler data ved levering av Google Analytics finnes her: www.google.com/policies/privacy/partners/(Open a new window).

Vi kan dele personopplysninger fra søknader om jobb med leverandører som handler på våre vegne og som hjelper oss med rekruttering, bakgrunnssjekk og menneskelige ressurser.

Vi kan også dele personopplysninger for å kunne overholde lover og juridiske prosesser, svare på forespørsler fra myndighetene og lovlige forespørsler fra offentlige myndigheter (inkludert for å oppfylle krav til nasjonal sikkerhet eller rettshåndhevelse), og for å beskytte liv, eiendom eller sikkerheten til Nuance eller dets kunder. I tilfelle Nuance inngår en fusjon, oppkjøp eller salg av hele eller deler av virksomheten, kan personopplysninger som innehas av Nuance overføres til en kjøper eller etterfølger.

Kontroll av dine personopplysninger

Du har rett til å endre dine innstillinger for å velge bort meldinger om markedsføring når som helst ved å fylle ut nettskjemaet for Personvernforespørsel(Open a new window). Du kan også sjekke instruksjonen for å velge bort som finnes i den relevante kommunikasjonen. I tilfelle du velger det bort, vil vi beholde din e-postadresse for å kunne bekrefte at vi ikke sender deg annen kommunikasjon.

Etter at man sender inn en søknad om jobb til Nuance eller i tilfelle dine personopplysninger var samlet inn av Nuance med det formål å gjennomgå et foreslått forhold med en forhandler eller distributør, kan du kontakte oss ved å fylle ut nettskjemaet for Personvernforespørsel(Open a new window) for å be om sletting av dine personopplysninger. Vi vil alltid svare på forespørselen din innen en rimelig tidsramme.

Hvis du ønsker å få tilgang til, korrigere eller be om sletting av personopplysninger knyttet til et produkt, kan du kontakte oss ved å fylle ut nettskjemaet for Personvernforespørsel(Open a new window). Generelt behandler Nuance personopplysningene knyttet til et produkt på vegne av våre helse- og bedriftskunder. Hvis du kontakter oss, kan vi rette din forespørsel til kunden vår på hvis vegne vil personopplysninger knyttet til produktet behandles. Vi gjører rimelige anstrengelser for å slette dine personopplysninger knyttet til produkter etter at vi mottar din forespørsel innen en rimelig tidsramme. Nuance avslår din forespørsel om å få tilgang til, be om eller slette personopplysninger knyttet til produkter der de har rett til det ifølge gjeldende lov.

Etter at du har sendt inn personopplysninger knyttet til produkter til Nuance ved å bruke din brukerkonto som lar deg kontrollere dine egne data, har du rett til å slette dataene du har sendt inn ved å logge på din konto og følge retningslinjene i hjelpesystemet.

Plassering av behandling og overføringer på tvers av landegrensene

Nuance opererer i mange land. Vi kan overføre personopplysninger over internasjonale grenser og behandle personopplysninger i andre jurisdiksjoner enn stedet for den opprinnelige innsamlingen.

Vi kan overføre personopplysninger som vi samler inn til andre Nuance-tilknyttede selskaper eller andre selskaper som utfører støttefunksjoner på våre vegne (som beskrevet ovenfor) basert i andre land, inkludert til USA, India eller Filippinene eller andre land utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet eller ditt bostedsland og disse personopplysningene kan lagres og/eller behandles i slike land.

Enten dine personopplysninger behandles i ditt hjemland eller utenfor, vil vi ta de nødvendige tiltakene for å sikre at dataene dine er underlagt passende sikkerhetstiltak som kreves av oss ifølge personvernerklæringen, gjeldende lover om beskyttelse av data og passende mekanismer for tilstrekkelig dataoverføring som er juridisk anerkjent. Personopplysninger som overføres utenfor ditt bostedsland kan være gjenstand for lovlig tilgang av domstoler, rettshåndhevelse og andre statlige myndigheter ifølge lovene i utenlandsk jurisdiksjon.

Personvernforordning («GDPR»)

Nuance har en rekke personvern- og sikkerhetskontroller på tvers av sine organisasjoner for å sikre samsvar med personvernforordningen (GDPR), inkludert, men ikke begrenset til:

 • GDPR-kompatible avtaler om beskyttelse av data(Open a new window) med alle kunder som Nuance behandler personopplysninger for;
 • En PIA-drevet prosess for å sikre at alle produkter og tjenester er utviklet med Privacy By Design;
 • Et omfattende og pågående opplæringsprogram for sine ansatte, med opplæring i personvern og beskyttelse av data ved ansettelse og igjen minst på årlig basis;
 • Toppmoderne tekniske og sikkerhetstiltak, inkludert datakryptering i hvile og under overføring;
 • Registreringer av behandling som inkluderer kartlagt lagring og overføring av personopplysninger gjennom produktlinjer som tilbys av Nuance;
 • Passende begrensninger knyttet til tilgangsrett;
 • Systemer som omfatter hele selskapet for å beskytte rettighetene til de registrerte, som sikrer at individuell tilgang/portabilitet/rett til å bli glemt respekteres; og
 • Utnevnelse av personvernombud.

Lovlige baser for behandling av personopplysninger (gjelder kun i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet)

Vi behandler personopplysninger der ett eller flere av følgende vilkår som er angitt i GDPR gjelder:

 • Der det vurderes som å være nødvendig slik at vi skal kunne drive vår virksomhet og forfølge våre interesser, eller interessene til våre tilknyttede selskaper for interne administrative formål. Vi samler inn, bruker og lagrer dine personopplysninger: (i) å kommunisere og administrere vårt forhold til våre kunder; (ii) å la våre kunder bruke våre produkter; (iii) å utvikle nye produkter og forbedre ytelsen til våre produkter og programvare; (iv) å opprettholde kontaktdata om deg eller en tredjepart (som din arbeidsgiver); (v) å informere deg om produkter, markedsføringsplan og andre forretningsrelaterte elementer som kan være av interesse for deg; (vi) å sikre sikkerheten og riktig ytelse av våre systemer og operasjoner, (vii) for regnskap, fakturering og revisjon og (viii) der det er hensiktsmessig, etablere, utøve eller forsvare juridiske krav.
 • Der det kreves av gjeldende personvernlovgivning, vil vi få ditt samtykke til å: (i)sende deg direkte markedsføring i forhold til relevante produkter som vi leverer; (ii)plassere informasjonskapsler og bruke lignende teknologier ifølge delen «informasjonskapsler» i denne erklæringen og informasjonen du får når disse teknologiene brukes;
 • Der det kreves slik at vi skal kunne overholde våre juridiske forpliktelser, slik som krav om å behandle forespørsler fra myndigheter eller rettshåndhevende myndigheter.

Overføringer til tredjeland
I tilfelle Nuance overfører personopplysninger utenfor opprinnelseslandet, vil vi gjøre det ifølge gjeldende lover. I forbindelse med sin europeiske virksomhet, kan Nuance overføre personopplysninger til utlandet til andre land i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet eller til tredjeland. Som reaksjon på avgjørelsen fra EU-domstolen den 16. juli 2020, i sak C-311/18 Datatilsynet vs Facebook Ireland og Maximillian Schrems (kalt «Schrems II-sak») og i forlengelse av Anbefalinger 01/2020 utstedt av Det europeiske databeskyttelsesrådet om tiltak som supplerer overføringsverktøy med det formål å sikre samsvar med EU-nivået for beskyttelse av personopplysninger, Nuance har evaluert dataoverføringene som vurderes som å være nødvendige for sine multinasjonale operasjoner. Nuance vil sikre at importørene av personopplysninger tilbyr et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, enten gjennom en beslutning om tilstrekkelighet eller hensiktsmessige sikkerhetstiltak ifølge artikkel 46 i GDPR.

I den grad personopplysninger som behandles av Nuance vil overføres til et land, territorium eller sektor utenfor EØS som ikke var anerkjent av EU-kommisjonen for å gi et «i hovedsak tilsvarende» beskyttelsesnivå som det som eksisterer i EU, vil Nuance stole på EU-bestemmelser for standardkontrakt for overføringer: (i) mellom Nuance-tilknyttede selskaper og (ii) til tredjeparter. EU-standardkontraktsbestemmelser kan sees på EU-kommisjonens nettsted her. https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en(Open a new window). Ifølge veiledningen fra det europeiske databeskyttelsesrådet, har Nuance implementert programmer for å gjennomgå slike dataoverføringer og ta i bruk ytterligere sikkerhetstiltak når det er hensiktsmessig for databehandlingen som kreves av loven og våre kundekontrakter.

Når det gjelder personopplysninger som mottas eller overføres, vil Nuance og dets amerikanske datterselskaper være underlagt regulatoriske håndhevingsmyndigheter fra den amerikanske føderale handelskommisjonen. I visse situasjoner kan vi pålegges å avsløre personopplysninger som svar på lovlige forespørsler fra offentlige myndigheter, inkludert for å oppfylle krav til nasjonal sikkerhet eller rettshåndhevelse.

Sikkerhet og oppbevaring

Vi følger generelt aksepterte standarder for å beskytte personopplysningene som sendes til oss, både under overføring og etter mottak. Informasjon du oppgir lagres på våre sikre servere. Alle betalingstransaksjoner vil krypteres med gjeldende PCI-DSS-standarder. I tilfelle Nuance har gitt deg et passord, vil du være ansvarlig for å holde passordet konfidensielt. Hvis du har spørsmål om sikkerheten til dine personopplysninger, ikke nøl med å kontakte oss for mer informasjon ved å fylle ut nettskjemaet for Personvernforespørsel(Open a new window).

Vi beholder alltid personopplysninger i den grad det vurderes som å være nødvendig for å levere produkter til våre kunder, ansatte og potensielle ansatte. Generelt beholder vi personopplysninger så lenge du forblir en aktiv kunde eller bruker våre nettsteder og tjenester og i 3 år etterpå, eller på annen måte som kreves for å kunne utføre forretningsdrift eller av gjeldende lover. Vi vil permanent ødelegge biometriske data etter at det opprinnelige formålet med å samle inn eller innhente slike data oppfylles, eller innen 3 år etter din siste interaksjon med oss, avhengig av hva som skjer først. Annen oppbevaring av personopplysninger kan vurderes som å være nødvendig ifølge kontraktsmessige vilkår med den behandlingsansvarlige som vi leverer tjenester for, for å kunne forhindre svindel, identifisere tekniske problemer eller løse rettslige prosesser. Bilder som legges til PowerShare slettes automatisk etter 45 dager.

Vi kan beholde aggregert informasjon som ikke kan identifiseres personlig utover dette tidspunktet for forskningsformål og hjelpe oss med å forbedre og videreutvikle våre produkter. Du kan ikke identifiseres ut fra den samlede informasjonen som beholdes eller brukes til disse formålene. I tilfelle vi behandler personopplysninger for markedsføring eller forretningsanalyse eller med ditt samtykke, vil vi behandle dataene til du ber oss om å stoppe og i en kort periode etter dette (slik at vi har tid til å implementere forespørslene dine). Vi fører også en rekord over det faktum at du har bedt oss om ikke å sende deg direkte markedsføring eller behandle dine data slik at vi kan respektere din forespørsel i fremtiden.

Barn

I tilfelle en Nuance-kunde setter teknologien for talegjenkjenning som tilbys av Nuance i et kundeprodukt eller -tjeneste som sannsynligvis kan nås av barn, kan Nuance motta taledata fra produktbrukere for å gi talegjenkjenning til brukeren. Dette er en funksjon av hvordan Nuances taleteknologi fungerer. Dette betyr at hvis brukeren har under 16 år, kan Nuance motta personopplysninger fra barn under 16 år. Nuance-kunden vil være ansvarlig for å få eventuelle samtykker som kreves ifølge gjeldende lov, inkludert under loven for beskyttelse av barns privatliv på Internett og relevante databeskyttelseslover, for innsamling av slike personopplysninger.

Med unntak av det som finnes i forrige avsnitt, selger ikke Nuance tjenester til barn og samler ikke inn personopplysninger direkte fra barn under 16 år på en bevisst måte. Nuance har vedtatt en politikk om at Nuance ikke vil tilby vertstjenester til nettsteder og nettjenester som primært er rettet mot barn. Ingen barn under 16 skal sende inn personopplysninger direkte til Nuance. I tilfelle du blir oppmerksom på at et barn under 16 år har sendt inn personopplysninger til Nuance, med unntak av det som spesifiseres i foregående avsnitt, informer oss ved å fylle ut nettskjemaet for Personvernforespørsel (Open a new window)og vi vil straks slette dataene.

Dine rettigheter

Rettigheter for innbyggere i EU

 • be om tilgang til detaljer om personopplysningene vi har om deg, gratis og for å få en kopi av dine personopplysninger;
 • for å be om korrigering, begrensning og i noen tilfeller sletting eller begrensning (stoppe enhver aktiv behandling) av dine personopplysninger som holdes av oss;
 • for å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger under noen omstendigheter (spesielt der vi ikke trenger å behandle disse for å kunne oppfylle et kontraktsmessig eller annet juridisk krav, eller der vi bruker disse til direkte markedsføring);
 • for å innhente personopplysningene du gir oss med ditt samtykke i et strukturert, maskinlesbart format, og å be oss om å dele (portere) opplysningene til en annen kontrollør;
 • for å klage til en EU-datatilsynsmyndighet

Disse rettighetene kan være begrenset, for eksempel hvis oppfyllelse av din forespørsel vil avsløre personopplysninger om en annen person, eller hvis du ber oss om å slette opplysninger som vi er lovpålagt å beholde eller har overbevisende legitime interesser i å beholde.

Du kan utøve rettighetene som finnes oppført ovenfor, eller skrive til oss med eventuelle klager ved å kontakte oss, spesifisere forespørselens art, på:

Nettskjema for Personvernforespørsel(Open a new window). Alternativt kan du kontakte oss på privacy@nuance.com eller via post (over hele verden) på:

Sjef for personvern
Nuance Communications, Inc.
1 Wayside Road
Burlington MA 01803
USA

1-866-384-4277 (Problemtypen er «Personvern»)

Personvernombud
Nuance Communications Ireland, Ltd
The Harcourt Building, 4. etasje
57B Harcourt Street
Dublin 2, D02 F721
IRLAND

I tilfelle din forespørsel eller bekymring ikke blir løst tilfredsstillende av oss, kan man henvende seg til lokal databeskyttelsesmyndighet.

Rettigheter for innbyggere i California

Hvis du er bosatt i California, som definert i Reguleringskode i California, har du rettigheter ifølge Californias lov om personvern for forbrukere, 2018 («CCPA»). Nedenfor finnes avsløringene om dine personopplysninger og en beskrivelse av dine rettigheter.

Informasjonskategorier vi samler inn og avslører for et forretningsformål

Vi har rett til å samle inn følgende kategorier av personopplysninger, som definert i CCPA, fra deg når det gjeldedr produktene og tjenestene du har kjøpt fra Nuance. I tillegg, i løpet av de siste tolv månedene, kan vi ha avslørt disse kategoriene av personopplysninger for forretningsformål:

 • Identifikatorer, slik som ditt virkelige navn, kallenavn, postadresse, unik personlig identifikator, online identifikator, Internett-protokolladresse, e-postadresse, kontonavn og andre lignende identifikatorer.
 • Kategoriene for personopplysninger finnes oppført i Californias kunderegister-bestemmelsene, inkludert telefonnummer og betalingsinformasjon, som ditt kredittkortnummer.
 • Helseinformasjon
 • Kjennetegn på beskyttede klassifikasjoner ifølge California eller føderal lov, for eksempel ditt kjønn
  og alder.
 • Kommersiell informasjon, slik som oversikten over Nuance-produkter eller -tjenester som var kjøpt, innhentet eller vurdert.
 • Internett eller annen elektronisk informasjon om nettverksaktivitet, slik som øktlogger.
 • Geolokaliseringsdata.
 • Lyd-, elektronisk, visuell eller lignende informasjon, som taleopptak, taletrykk, tastetrykk og bilder.
 • Profesjonell eller arbeidsrelatert informasjon.
 • Konklusjoner fra noen av informasjonen ovenfor for å opprette en profil som gjenspeiler dine preferanser, egenskaper, oppførsel, evner og ferdigheter.

Ifølge lover i California inkluderer ikke personopplysninger:

 • Offentlig tilgjengelig personopplysninger fra offentlige registre.
 • Avidentifisert eller aggregert informasjon om forbruker.

Andre avsløringer om personopplysninger

Dine rettigheter og valg

I tillegg til det ovennevnte gir CCPA spesifikke rettigheter om dine personopplysninger. Denne delen beskriver dine CCPA-rettigheter og forklarer hvordan du utøver disse rettighetene.

Tilgang til spesifikk informasjon og rettigheter til dataportabilitet

Du har rett til å be om, inntil 2 ganger i året, at vi gir deg visse opplysninger om vår innsamling og bruk av dine personopplysninger i løpet av de siste 12 månedene. Når vi mottar og bekrefter din verifiserbare forbrukerforespørsel, vil vi opplyse deg om:

 • Kategoriene med personopplysninger vi har samlet inn om deg.
 • Kildekategoriene for personopplysningene vi har samlet inn om deg.
 • Vår forretnings- eller kommersielle formål for å samle inn eller selge personopplysningene.
 • Kategoriene av tredjeparter som vi deler personopplysningene med.
 • De spesifikke delene av personopplysningene vi samlet inn om deg (også referert til som en forespørsel om dataportabilitet).
 • Hvis vi solgte eller avslørte dine personopplysninger for et forretningsformål, to separate lister som avslører:
 • salg, identifisere kategoriene av personopplysninger som hver kategori av mottaker kjøpte; og
 • avsløringer for et forretningsformål, som identifiserer kategoriene for personopplysninger som hver kategori av mottakere innhentet.

Vi gir ikke disse rettighetene om tilgang og dataportabilitet for B2B-personopplysninger. Du kan sende oss en forespørsel om å korrigere unøyaktige personopplysninger.

Rettigheter til å be om sletting eller retting

Du har rett til å be oss å slette eller korrigere dine personopplysninger som vi har samlet inn fra deg og beholdt, med visse unntak. Etter at vi har mottatt og bekreftet din verifiserbare forespørsel, vil vi slette (og be våre tjenesteleverandører å slette) eller korrigere dine personopplysninger fra registrene våre, med mindre et unntak gjelder.

Vi har rett til å avslå din forespørsel om sletting i tilfelle oppbevaring av informasjonen vurderes som å være nødvendig slik at vi eller vår(e) tjenesteleverandør(e) skal:

 • Fullføre en transaksjon som vi samlet inn dine personopplysningene for, levere et produkt eller tjeneste du har bedt om, iverksette handlinger som vurderes som å være rimelig forutsatt innenfor rammen av vårt pågående forretningsforhold med deg, oppfylle vilkårene for en skriftlig garanti eller tilbakekalling av produkter som skjer ifølge føderalt lov, eller på annen måte utføre vår kontrakt med deg.
 • Oppdage sikkerhetshendelser, beskytte mot ondsinnet, villedende, uredelig eller ulovlig aktivitet, eller rettsforfølge de ansvarlige for slike aktiviteter.
 • Feilsøk produkter for identifisering og reparering av feil som svekker tiltenkt funksjonalitet.
 • Utøve ytringsfriheten, sikre en annen forbrukers rett til å utøve ytringsfriheten, eller utøve en annen rettighet ifølge loven.
 • Overholde Forskrift om personvern og elektronisk kommunikasjon i California (Cal. Straffeloven, avsnitt 1546 m.fl.).
 • Engasjere i offentlig eller fagfellevurdert vitenskapelig, historisk eller statistisk forskning i offentlig interesse som overholder alle andre gjeldende etikk- og personvernlover, hvis sletting av informasjon sannsynligvis kan umuliggjøre eller svekke forskningsresultatet på en alvorlig måte, i tilfelle du tidligere har gitt informert samtykke.
 • Aktiver kun intern bruk som vurderes som å være rimelig tilpasset forbrukernes forventninger basert på ditt forhold til oss.
 • Overhold en juridisk forpliktelse.
 • Gjør annen intern og lovlig bruk av informasjonen som er forenlig med konteksten du gir den i.

Vi gir ikke disse rettighetene om sletting for B2B-personopplysninger.

Ikke diskriminering

Vi vil ikke diskriminere deg for å utøve noen av dine rettigheter til CCPA. Med mindre det er tillatt av CCPA, vil vi ikke:

 • Nekte deg varer eller tjenester.
 • Belaste deg forskjellige priser for varer eller tjenester, inkludert gjennom å gi rabatter eller andre fordeler, eller ilegge straffer.
 • Gi deg et annet nivå eller kvalitet på varer eller tjenester.
 • Foreslå at du kan motta en annen pris for varer eller tjenester eller et annet nivå eller kvalitet på varer eller tjenester.

Imidlertid kan vi tilby deg visse økonomiske insentiver som er tillatt av CCPA og som kan føre til forskjellige priser eller kvalitetsnivåer. Ethvert økonomisk insentiv som er tillatt basert på CCPA vil med rimelighet forholde seg til verdien til dine personopplysninger og inneholde skriftlige vilkår som beskriver de materielle aspektene ved programmet. Deltakelse i et økonomisk insentivprogram krever forhåndssamtykket, som kan tilbakekalles når som helst.

Utøvelse av dine rettigheter

Man kan kun gjøre en verifiserbar forbrukerforespørsel om tilgang eller dataportabilitet to ganger i løpet av en 12-måneders periode. Den verifiserbare forbrukerforespørselen må:

 • Gi tilstrekkelig informasjon slik at vi kan med rimelighet bekrefte at du er personen vi samlet inn personopplysninger om eller en autorisert representant.
 • Beskriv din forespørsel med tilstrekkelig detaljer slik at vi kan forstå, evaluere og svare på den.

Vi kan ikke svare på din forespørsel eller gi deg personopplysninger hvis vi ikke kan bekrefte din identitet eller fullmakt til å sende forespørselen og bekrefte at personopplysningene er knyttet til deg. En autorisert agent kan gjøre en forespørsel på dine vegne i følgende situasjoner: (a) agenten er registrert hos Californias utenriksminister for å drive virksomhet i California, har din skriftlige tillatelse til å sende inn forespørselen og bekrefter identiteten sin ifølge bekreftelsesprosessen ; eller (b) du har gitt agenten fullmakt til å handle på dine vegne. Vi vil svare på forespørselen innen 45 kalenderdager, etter korrekt bekreftelse, med mindre vi trenger ekstra tid, i så fall vil vi gi deg beskjed.

Å gjøre en verifiserbar forbrukerforespørsel krever ikke at du oppretter en konto hos oss.

Vi vil kun bruke personopplysninger som gis i en verifiserbar forbrukerforespørsel for å kunne bekrefte identiteten til anmoderen eller myndighet til å sende forespørselen.

Du kan utøve rettighetene som spesifiseres ovenfor, eller skrive til oss med eventuelle klager, ved å kontakte oss og spesifisere arten av forespørselen, på:

Nettskjema for Personvernforespørsel(Open a new window). Alternativt kan du kontakte oss på privacy@nuance.com eller via post (over hele verden) på:

Personvernombud eller Sjef for personvern
Nuance Communications, Inc.
1 Wayside Road
Burlington MA 01803
USA

1-866-384-4277 (Problemtypen er «Personvern»)

Nuance-ansatte og beredskapsarbeidere

Personvernerklæringen dekker ikke Nuances innsamling av personopplysninger fra ansatte og beredskapsarbeidere, som er beskrevet i en egen Personvernerklæring for HR som finnes tilgjengelig for Nuance-personell.

Endringer i personvernerklæringen

Vi har rett til å oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen ved å publisere en oppdatert versjon på Nuances nettsteder. Hver oppdaterte versjon vil inkludere oppdateringsdatoen for erklæringen. Les den siste versjonen av personvernerklæringen med jevne mellomrom for å holde deg oppdatert på Nuances bruk av personopplysninger. I tilfelle vesentlige endringer i måten Nuance bruker eller deler personopplysninger, vil oppdateringene publiseres på våre sider. Slike vesentlige endringer vil kun gjelde for personopplysninger som samles inn etter at den reviderte personvernerklæringen trer i kraft.

Oppdatert: 16. februar 2022.