Juridiske merknader

Selskapets juridiske merknader

Retningslinjer for konfliktmineraler

Det har blitt økt oppmerksomhet rundt brudd på menneskerettighetene i utvinning av visse mineraler i Den demokratiske republikken Kongo (DRC) og tilgrensende land. Innføringen av Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, § 1502, er en manifestasjon av denne bevisstheten. Nuance er forpliktet til etisk henting av mineraler som brukes i våre produkter. Vi har aktivt vurdert om produktene våre inneholder tantal, tinn, wolfram eller gull avledet fra malm som er utvunnet i DRC og tilgrensende land (konfliktmineraler).

Det er Nuances mål å ikke kjøpe produktmaterialer som inneholder konfliktmineraler. Den globale forsyningskjeden for disse mineralene er kompleks, og det er utfordrende å spore slike konfliktmineraler i våre produkter til deres kilde. Nuance samarbeider med våre leverandører og andre interessenter for å forbedre og systematisk håndtere prosessen for innkjøp av mineraler som er «konfliktfri».

I samsvar med våre atferdsregler for forretninger og etikk forventer vi at våre leverandører (og deres leverandører og underleverandører) overholder gjeldende forskrift for å forhindre at konfliktmineraler kommer inn i våre produkter og prosesser. Med dette som mål krever Nuance at alle leverandører:

  • forstår hvor konfliktmineraler kan komme inn i prosessen
  • offentliggjør bruken av konfliktmineraler eller sertifiserer at konfliktmineraler ikke brukes i deres materialer eller prosesser
  • arbeider for å eliminere bruken av konfliktmineraler som ble oppdaget gjennom denne innsatsen

Merknad spesifikk for programvare tilgjengelig på dette nettstedet

Materialet på Nuance Communications, Inc. («Nuance») sine verdensomspennende nettservere («nettstedet») leveres som en tjeneste til kundene og kan bare brukes til informasjonsformål. Enkeltkopier kan lastes ned med forbehold om bestemmelsene nedenfor. Ved å laste ned noe materiale fra dette nettstedet, godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke samtykker til dem, må du ikke bruke nettstedet eller laste ned noe materiale fra det. Ingenting her skal tolkes som overføring ved implikasjon, avskjæring eller på annen måte av en lisens eller rettighet under en patent eller et varemerke fra Nuance eller tredjepart. Hvis det ikke er eksplisitt angitt ovenfor, skal ingenting her tolkes som overføring av noen lisenser eller rettigheter under noen opphavsrett som tilhører Nuance.

Merknad spesifikk fordokumenter tilgjengelig på dette nettstedet

Dokumenter som er publisert av Nuance på deres verdensomspennende nettservere er levert «SOM DE ER» UTEN GARANTI AV NOE SLAG, DET VÆRE SEG DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER FOR OMSETTELIGHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG UKRENKELIGHET. Nuance skal ikke under noen omstendigheter være ansvarlig overfor personer for spesielle, tilfeldige, indirekte eller følgeskader, inkludert, uten begrensning, skader som følge av bruk av ELLER TILLIT TIL den presenterte informasjonen, tap av fortjeneste eller inntekter eller kostnader til erstatningsvarer, selv om det på forhånd informeres om muligheten for slike skader.

Den ytterste innsats er gjort for å sikre nøyaktigheten av informasjonen som presenteres. Nuance påtar seg imidlertid intet ansvar for nøyaktigheten av informasjonen. Produktinformasjonen kan endres uten varsel. Eventuelle endringer vil bli innarbeidet i nye utgaver av disse publikasjonene. Nuance kan foreta forbedringer og/eller endringer i produktene og/eller programmene som er beskrevet i disse publikasjonene når som helst uten varsel. At produkter eller tjenester som ikke er fra Nuance nevnes, er kun til informasjonsformål og utgjør verken en godkjenning eller en anbefaling.

Bruk av tjenester

Alt materiale, informasjon eller annen kommunikasjon du sender eller legger ut på dette nettstedet vil bli betraktet som ikke-konfidensiell og ikke-proprietær («kommunikasjon»). Nuance vil ikke ha noen forpliktelser med hensyn til kommunikasjonen. Nuance og deres designerte vil fritt kunne kopiere, offentliggjøre, distribuere, inkorporere og på annen måte bruke kommunikasjonen og alle data, bilder, lyder, tekst og andre ting som er nedfelt i det for alle kommersielle eller ikke-kommersielle formål. Det er forbudt å legge ut eller overføre til eller fra dette nettstedet ulovlig, truende, injurierende, ærekrenkende, uanstendig, pornografisk eller annet materiale som vil krenke statlig, føderal eller internasjonal lov. Nuance kan, men er ikke forpliktet til å, overvåke eller gjennomgå områder på nettstedet der brukere overfører eller legger ut kommunikasjon eller kommuniserer utelukkende med hverandre, inkludert, men ikke begrenset til, chatterom, oppslagtavler eller andre brukerfora, og innholdet i slik kommunikasjon. Nuance vil imidlertid ikke ha noe ansvar knyttet til innholdet i slik kommunikasjon, uansett om det oppstår i henhold til lovene om opphavsrett, injurier, personvern, uanstendighet eller annet.

Personvernerklæring

Informasjon innsendt til Nuance gjennom skjemaer på deres verdensomspennende nettservere styres i henhold til Nuances personvernerklæring.

Koblinger til tredjeparts nettsteder

Nettsteder som Nuance har koblet til, er ikke under Nuances kontroll, og Nuance er ikke ansvarlig for innholdet på noen tilkoblede nettsteder eller noen koblinger på et tilkoblet nettsted. Nuance forbeholder seg retten til når som helst å fjerne en hvilken som helst kobling eller et koblingsprogram. Nuance støtter ikke selskaper eller produkter de kobler til og forbeholder seg retten til å notere det på sine nettsider. Hvis du bestemmer deg for å gå inn på noen av tredjepartsnettstedene som er koblet til dette nettstedet, gjør du dette helt på egen risiko.

Varemerker

Alle produkt- og merkenavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere.

Produkter og tjenester kan variere fra land til land. Ta kontakt med din lokale Nuance-representant for spesifikk informasjon.

Piratkopiering av programvare

Alle kopier av Dragon er lisensiert for bruk av en enkelt bruker. Når du kjøper en ekte kopi av Dragon, blir du en lisensiert bruker og har kjøpt retten til å bruke programvaren for én spesifikk bruker. Det strider mot loven å gi kopier til venner og kollegaer eller selge kopier av programvaren til andre. Den uautoriserte kopieringen av programvaren kalles piratkopiering.

Alle kopier av Dragon må aktiveres før bruk. Dette hjelper oss med å motvirke piratkopiering av programvaren vår og beskytter våre kunder mot risikoen for ulovlig og falsk programvare. I tillegg til potensielle virus tilbyr ikke piratkopiert programvare støtte, garantier og oppdateringer som man får med ekte kopier av Dragon. Dessverre stopper ikke denne prosessen all piratkopiering av programvare. Noen mennesker fortsetter å selge falske eller ulovlige kopier av Dragon, spesielt gjennom nettbutikker eller auksjonssider på nett.

Siden det er mange legitime nettbaserte forhandlere av Dragon, kan det være vanskelig å oppdage piratkopier på nettet. Før du kjøper på nett, må du påse at du går gjennom selskapets navn, fulle adresse og telefonnummer. Spør om selskapets retningslinjer for retur, samt informasjon om service og garanti. Spør direkte om programvaren har blitt brukt eller installert tidligere. For at du skal være sikker på at du kjøper en ekte kopi av Dragon, anbefaler vi deg å kjøpe produktene enten direkte fra Nuance eller fra en av våre autoriserte forhandlere.

Hvis du ved en feiltagelse har kjøpt en piratkopi av Dragon, støttes den ikke av Nuance siden vi ikke kan bekrefte kvaliteten og den fulle funksjonaliteten til piratkopierte produkter. Selv om Nuance regelmessig overvåker markedet etter piratkopierte versjoner av programvaren vår for å beskytte kundebasen vår, kan vi ikke være ansvarlige for aktivitetene til de som ulovlig kopierer programvaren. Du må returnere programvaren til den opprinnelige kilden.

Merknad om opphavsrett

Copyright © 2002-2020 Nuance Communications, Inc.

Med enerett.

Relevante medier

Kontakt oss