Sykepleiere

Gi sykepleiere administrativ støtte og mer tid til pasienten.

Kvaliteten på dokumentasjonen er helt avgjørende for god og sikker pleie. Men sykepleiere i dag har for lite tid til både å ta vare på det økende antallet pasienter og håndtere den omfattende dokumentasjonen. Nuance talegjenkjenningsløsning Dragon Medical hjelper sykepleiere med å jobbe mer effektivt med pasientdokumentasjon og har mer tid til både pasienten og seg selv.

Mer tid til pasientene dine

Digitalisering av helsedokumentasjon

Vår talegjenkjenningsløsning er presis og enkel å bruke. Dragon Medical One gir raskt en administrativ lettelse for sykepleierne.

Tiden er dyrebar, hver dag. For både sykepleieren og pasienten.

Vi har en løsning!