Dragon Medical One – en samtalebasert arbeidsflyt- og dokumentassistent utformet med hjelp av kunstig intelligens

Klinisk dokumentasjon gjennom hele pasientforløpet

Det omfattende Dragon Medical One-systemet er i samsvar med EUs personvernforordning. Det hjelper og assisterer klinikere gjennom pasientforløpet, øker kvaliteten på klinisk dokumentasjon samt gir større pasientsikkerhet, bedre kvalitet og kontinuitet i behandlingen.

2021, 2022, 2023 and 2024 Best in KLAS speech recognition front-end EMR badges

Dokumentasjonshjelp

System med kunstig intelligens for tidkrevende dokumentasjonsoppgaver

Klikk deg gjennom avansert talegjenkjenning som gir en mer produktiv og personlig tilpasset dokumentasjonsopplevelse før, under og etter pasientkonsultasjonen.

Din fremtidsreise begynner nå, med Dragon Medical One.

Dragon Medical One hjelper deg med dokumentasjonsarbeidsflyten og den elektroniske pasientjournalen, slik at du får større kvalitet i alle pleiemiljøer.

Arbeidsflytassistent

En mer produktiv og personalisert dokumentasjonsopplevelse

Med sine integrerte talefunksjoner reduserer Dragon Medical One den administrative oppgaven for klinikere. Ved å redusere epeterendeoppgaver og forenkle informasjonstilgangen kan klinikere bruke mindre tid på dokumentasjon og mer tid på pasientene eller familien.

Egendefinerte funksjoner

Skap din egen taleopplevelse ved å automatisere oppgaver som f.eks. navigasjon i elektroniske pasientjournaler, bestillinger og signering av notater. Beveg deg ut over klinisk arbeidsflyt og tilpass personlige e-poster, naviger i Microsoft Office-dokumenter og søk på nettet.

Sikkert og robust skytilbud

I kombinasjon med vår svært tilgjengelige skyinfrastruktur garanterer våre sikkerhetsrutiner en rask, sikker og avbruddsfri talegjenkjenning hvor som helst og når som helst for dine klinikere.

Utfør handling basert på erfaringer hos vår kundesuksessorganisasjon

Få innsikt og forståelse, slik at du kan spore og overvåke trender i form av indikatorer for nøkkelytelse samt handlekraftig intelligens. Dette vil hjelpe helseorganisasjoner med å bruke Dragon Medical One bedre så vel som maksimere individuell og samlet ytelse.

Profesjonelle tjenester fra Nuance

Persontilpasset opplevelse og bedre bruk av elektroniske pasientjournaler

Dragon Medical One støtter klinikernes travle jobbhverdag og gjør det enklere å legge inn klinisk informasjon i pasientjournaler.

Dette i en tid da dokumentarbeidsflyt i stadig større grad er delt mellom bærbar pc, mobile enheter og nye verktøy utenfor den elektroniske pasientjournalen.

Vårt ekspertteam gir deg all nødvendig støtte for planlegging, distribusjon og bruk av vår skyplattform. Maksimer hvordan en ekte taleprofil med én stemme støtter bruk av programvare for skybasert talegjenkjenning på flere plattformer og gjør det mulig for klinikere å oppfylle mål for digitalisering Så snart du er operativ, kan du enkelt overvåke bruk og få tilgang til handlekraftig analyse. På den måten kan du hjelpe organisasjonen med å få avkastning på investeringen din.

Erfaringer

Dette sier kundene

Er du klar til å ta dokumentasjonen til neste nivå? Kontakt oss for å snakke med en spesialist