AI-løsninger og -tjenester for helsesektoren

Administrer din kliniske dokumentasjon raskt og enkelt med stemmen din

Med Dragon Medical One øker pasientsikkerheten etter hvert som medisinske journaler blir tilgjengelige direkte for både omsorgsteamene og pasienten

Løsninger for helsesektoren

AI-basert teknikk kjenner igjen stemmen din og hvordan du arbeider

Forvandle den kliniske dokumentasjonsopplevelsen

Alt du gjør, blir bedre med Nuance


Våre AI-baserte løsninger brukes av 90 % av sykehusene og 10 000 helseorganisasjoner over hele verden, og registrerer 300 millioner tilfeller av medisinsk dokumentasjon hvert år. Vi letter byrden på klinikere, radiologer og behandlings team ved å gi dem nye, effektive måter å registrere klinisk informasjon på, ved å benytte intelligens i sanntid for bedre beslutningstaking i alle behandlings ledd.

Slik kan vi hjelpe

Forvandle pasientbehandlingen med AI-baserte løsninger

Løsninger for helsearbeidere

Bruk 50 % mindre tid på dokumentering, registrer all medisinsk dokumentasjon og sikre god kvalitet på behandlingen. Den medisinske dokumentasjonen – pasientens historie – blir alltid riktig på første forsøk med AI-basert teknologi som øker effektiviteten, reduserer kostnaden og forbedrer kvaliteten på den kliniske dokumentasjonen. Frigjør helse personell fra å måtte bearbeide, huske og gjenta. Oppnå bedre resultater ved å gjøre det riktig første gang.

Forskjellen med Nuance

AI trenger NHS-data av høy kvalitet for å lykkes. Visjonen om personlig tilpassede data

Klinisk talegjenkjenning og den langsiktige NHS-planen

En samlet løsning for å overvinne utfordringene ved klinisk dokumentasjon

Hvordan kan vi hjelpe deg å oppnå bedre kliniske resultater?