AI-løsninger og -tjenester for helsesektoren

Enkel distribuering av medisinsk talegjenkjenning i hele organisasjonen

Dragon Medical One: Sikker, skybasert klinisk talegjenkjenning

Finn ut hvorfor Oxford University Hospitals har tatt i bruk Dragon Medical One
Gir sitt «Go Digital»-program et løft og akselerer klinikernes innføring av EPJ

Løsninger for helsesektoren

AI-basert teknikk kjenner igjen stemmen din og hvordan du arbeider

Forvandle den kliniske dokumentasjonsopplevelsen

Alt du gjør, blir bedre med Nuance


Våre AI-baserte løsninger brukes av 90 % av sykehusene og 10 000 helseorganisasjoner over hele verden, og registrerer 300 millioner tilfeller av medisinsk dokumentasjon hvert år. Vi letter byrden på klinikere, radiologer og behandlings team ved å gi dem nye, effektive måter å registrere klinisk informasjon på, ved å benytte intelligens i sanntid for bedre beslutningstaking i alle behandlings ledd.

Slik kan vi hjelpe

Forvandle pasientbehandlingen med AI-baserte løsninger

Løsninger for omsorgsgivere

Bruk 45 % mindre tid på dokumentering, registrer all medisinsk dokumentasjon og sikre god kvalitet på behandlingen. Den medisinske dokumentasjonen – pasientens historie – blir alltid riktig påi første forsøk med AI-basert teknologi som øker effektiviteten, reduserer kostnaden og forbedrer kvaliteten på den kliniske dokumentasjonen. Frigjør helse personell fra å måtte bearbeide, huske og gjenta. Oppnå bedre resultater ved å gjøre det riktig i første omgang.

Forskjellen med Nuance

AI trenger NHS-data av høy kvalitet for å lykkes. Visjonen om personlig tilpassede data

Klinisk talegjenkjenning og den langsiktige NHS-planen

En samlet løsning for å overvinne utfordringene ved klinisk dokumentasjon

Hvordan kan vi hjelpe deg å oppnå bedre kliniske resultater?