For Developers

Laten we samenwerken

Breng uw innovaties verder met de krachtige technologie en API's van Nuance. Nuance helpt u uw slimste ideeën om te zetten in briljante oplossingen, van spraakherkenning en dialogen voor IVR en chatbots tot geavanceerde algoritmen voor de gezondheidszorg.

Nuance Mix—Grenzeloze creativiteit

Maak intelligente IVR-, chatbot- en messaging-ervaringen met intuïtieve tools die zijn gebaseerd op de spraak- en AI-technologieën, API's en microdiensten van Nuance.

Meer informatie
Ontwikkelaarsplatform voor de gezondheidszorg
API's en SDK's van Nuance