Nuance event

Affärsenhet:

Healthcare

Typ av event:

Trade show

Titel:

MVTe/e-hälsa

Beskrivning:

Mötesplats Välfärdsteknologi och e-Hälsa

Datum:

Start: 2023.01.25-16:37:00 UTC
End: 2023.01.26-16:37:00 UTC

Land:

Sweden

Plats:

Stockholm

Läs mer länk:

https://e-halsastockholm.se/

Publiceras den:

2022.10.14-15:37:00 UTC