Dragon Medical One - Säker, molnbaserad klinisk taligenkänning

Enkelt att skapa en komplett patientjournal—när och var som helst

Moln- och AI‑baserad, GDPR‑kompatibel taligenkänningslösning som ger en stabil och flexibel klinisk dokumentation från olika plattformar och enheter, oberoende av fysisk plats. Kliniker kan använda sin röst för att på ett säkert sätt, fånga sin patients historia naturligt och effektivt.

flyout-trigger
Best in KLAS 2021 speech recognition front end emr seal

AI‑baserad taligenkänning och mycket mer

Spara tid och öka din effektivitet med Dragon Medical One, säker och kraftfull molnbaserad taligenkänning som ser till att patientdokumentationen blir korrekt och komplett i journalsystemet.

Fördelar

Högre kvalitet på patientdokumentation och större flexibilitet

Optimera kliniska resultat genom en intelligent lösning för att samla, förbättra och kommunicera patientens historia genom hela vårdkedjan.

Funktioner

Mobilt, kompatibelt och nya insikter

Patientens historia bör dikteras direkt av kliniker, inte begränsas av tekniska hinder. Konversationell AI ger kliniker möjlighet att dokumentera helt naturligt vid patienten.

Datasäkerhet och kontinuitet

Vårt experteam "Professional Services" ser till att ni lyckas

Skräddarsydd implementation och integrering av journalsystemet

Dragon Medical One underlättar arbetet med att implementera klinisk dokumentation i patientjournaler där dokumentationens arbetsflöde ofta delas mellan skrivbord, mobila enheter och journalsystem. Professional Services stödjer er för att planera, driftsätta och maximera er investering.

Testimonials

Från våra kunder

Kompletterande lösningar

Dags att ta din patientdokumentation till en ny nivå?