Dragon Medical One, en konversationsbaserad AI-lösning för ett mer effektivt vårdflöde och en enklare patientdokumentation

Stöder den kliniska dokumentationen under patientens vårdresa

Dragon Medical One är en taligenkänningslösning som hjälper vårdpersonalen att förbättra tillgänglighet, kvalitet och säkerhet under patientens vårdresa.

2021, 2022, 2023 and 2024 Best in KLAS speech recognition front-end EMR badges

Dokumentationshjälp

En AI-lösning för tidskrävande patientdokumentation

Minska antalen klick med en avancerad taligenkänningslösning som skapar en produktiv och flexibel hantering av patientdokumentationen före, under eller efter patientmötet.

Vägen mot framtiden börjar här med Dragon Medical One

Dragon Medical One hjälper er att hantera dokumentationsflödet och är er intelligenta assistent i journalsystemet eller i andra system och program - så att ni kan leverera en högre kvalitet i alla vårdmiljöer.

Dokumentationsassistent

Ett mer produktivt och personligt sätt att journalföra

Dragon Medical One taligenkänning underlättar det administrativa arbetet för vårdpersonal. Genom t ex autotexter och steg-för-steg kommandon förenklas upprepande och tidskrävande administrativa uppgifter – så att vårdpersonal istället kan lägga mer tid på patienten och dess anhöriga.

Anpassa funktionerna

Skapa era egna sätt att använda taligenkänning genom att automatisera uppgifter som t ex navigering i journalsystemet, beställningar och hantering av sjukintyg. Få ut mest möjliga av arbetsflödena så att ni kan skapa personliga e-postmeddelanden, bläddra i Microsoft Office-dokument och söka på webben.

Säkra och robusta molntjänster

Våra säkerhetsrutiner, kombinerat med hög tillgänglighet och en redundant molninfrastruktur, säkerställer att vårdpersonal får tillgång till snabb, säker och oavbruten taligenkänning - när och var som helst.

Ta del av andra kunders erfarenheter

Vårt Customer Success team levererar användardata och analyser som hjälper vårdgivare att förbättra användningen av Dragon Medical One och nå så bra resultat som möjligt för individuella användare, sjukhus och regioner.

Professional Services från Nuance

Anpassad användarupplevelse och förbättrat införande i journalsystemet

Dragon Medical One underlättar vårdpersonalens arbete med att journalföra när vårdpersonal är på språng mellan skrivbordet och mobila enheter och verktyg utanför journalsystemet.

Vårt expertteam ger er det stöd ni behöver för att planera, distribuera och införa Dragon Medical One. Maximera vad ni kan få ut av era unika molnbaserade röstprofiler och ge vårdpersonalen möjlighet att nå era mål. När ni har kommit igång kan ni enkelt övervaka användning och få tillgång till analyser som ni kan agera utifrån för att hjälpa er att nå era mål.

Citat

Från våra kunder

Mer information

Dags att ta din patientdokumentation till en ny nivå?