Sjuksköterskor

Ge sjuksköterskor administrativ avlastning och mer tid för patienten.

Kvaliteten på vårddokumentationen är helt avgörande för en god och säker vård. Men sjuksköterskor har idag för lite tid att både ta hand om det ökande antalet patienter och hantera den omfattande dokumentationen. Nuance taligenkänningslösning Dragon Medical hjälper sjuksköterskor att arbeta mer effektivt med patientdokumentation och få mer tid för både patienten och sig själva.

Utmaningen

Digitalisering av vårddokumentation

Vår taligenkänningslösning är exakt och enkel att använda. Dragon Medical One ger snabbt en administrativ lättnad för sjuksköterskorna.

Tiden är dyrbar, varje dag. För både sjuksköterskan och patienten.

Vi har en lösning!