PowerMic mikrofon och PowerMic Mobile

PowerMic – trådlösa och trådbundna mikrofoner till Dragon Medical

Patientdokumentationen är helt avgörande för korrekta journalanteckningar i realtid. Nuance gör det enkelt för vårdpersonal att diktera, redigera och navigera i journalsystemet genom att tala via en säker mobilapp eller trådbunden mikrofon.

Trådlöst eller trådbundet?

PowerMic stöder arbetsflöden i journalsystemet. För att diktera patientdata direkt i journalsystemet kan vårdpersonal använda PowerMic Mobile på sin egen smartphone, PowerMic på sin arbetsstation eller andra handhållna mikrofoner/headset som stöder Dragon Medical.

PowerMic Mobile

Ger vårdpersonal möjlighet att diktera, redigera och navigera i sitt journalsystem med sin smartphone som en säker, trådlös mikrofon. En flexibel plattform som innebär rörelsefrihet för vårdpersonalen att kunna skapa journalanteckningar där de vill - på sjukhuset, på kliniken eller i hemmet.

PowerMic Mobile image

PowerMic 4

Ta vårdpersonalens diktering till en ny nivå med en ergonomisk utformad mikrofon med snabb fältnavigering. Nya funktioner som större pekyta, extra knappar och magnetfäste ökar produktiviteten.

PowerMic 3 image

Funktioner och fördelar

Vid breddinförande av taligenkänning - låt PowerMic Mobile och PowerMic komplettera varandra och optimera dess användning för olika kliniska miljöer och behov.

Varför trådlöst?

PowerMic Mobile i din smartphone

Diktera, redigera och navigera i journalsystem med PowerMic mobile - en säker, trådlös mikrofon. PowerMic Mobile är en iOS och Android app som låter vårdpersonal använda sin egen smartphone som dikteringsmikrofon till en arbetsstation med Dragon Medical. Den är enkel att använda och paras ihop direkt och säkert.

Från våra kunder

Vill du veta mer om PowerMic Mobile eller PowerMic?