Medicinsk taligenkänning

Bättre klinisk dokumentation direkt från start

Vi har skapat vår AI-baserade taligenkänningslösning kring idén om att det ska vara enkelt att göra rätt från början för att säkerställa att patientdokumentation snabbt blir tillgänglig och med så hög kvalitet som möjligt.

Vill du veta mer och få en demonstration?

Problem & möjligheter

Frigör vårdpersonal från omarbetningar och återkallelser.

Bättre resultat när det blir rätt första gången.

Kliniskt perspektiv
När det inte blir rätt från början:

Läkare får svårt att göra ett bra jobb.

När det blir rätt från början:

Läkare blir mindre stressade och kan ge både sina patienter och sig själva mer kvalitetstid.

Optimerad användning av journalsystemet
När det inte blir rätt från början:

Avkastningen på investeringen uteblir.

När det blir rätt från början:

Läkare arbetar mer effektivt vilket sparar tid, pengar och klick.

Hälsoekonomi
När det inte blir rätt från början:

Tidskrävande och dyra omarbetningar.

När det blir rätt från början:

Tillförlitliga diagnoser leder till färre omarbetningar och minskade kostnader.

Kvalitet
När det inte blir rätt från början:

Kvaliteten på patientdokumentationen sänks.

När det blir rätt från början:

Förbättrad prestanda och patientkvalitet

Snabba fakta

7 min

sparar läkare i genomsnitt för varje patient

90%

av klinikerna tycker att AI-baserad taligenkänning bidrar till högre kvalitet på dokumentationen

Finns det effektiva sätt att minska vårdpersonalens stress?

Det har aldrig varit viktigare att bidra till att vårdpersonal håller sig friska och välmående. På vår infohub har vi samlat material om hur deras administrativa stress kan minskas med hjälp av intelligenta verktyg

Ta del av föreläsningar

Produktlösningar

AI-lösningar som ger läkare nya möjligheter

Nuance intelligenta taligenkänningslösningar säkerställer en effektiv klinisk dokumentation under patientens hela resa.

Vill du veta mer om våra taligenkänningslösningar?

Mer information

Från våra kunder
Nytt & relaterat material