Dragon Medical Direct medicinsk taligenkänning för kliniker

Många fördelar med medicinsk taligenkänning. Enkelt. Skalbart. Exakt.

Dragon Medical Direct är en taligenkänningslösning som erbjuder kliniker att arbeta mer effektivt genom att de själva kan skapa sin patientdokumentation och utan att förlora tid på traditionell transkription. Enkel installation som använder befintlig IT-struktur, innebär att vårdpersonalen kan börja använda Dragon Medical Direct - direkt.

flyout-trigger

Varför Dragon Medical Direct?

Alla vårdinrättningar och kliniska specialiteter har olika behov. Därför har vi på Nuance utvecklat Dragon Medical Direct (med Dragon-teknik), den enda onlinebaserade taligenkänningslösningen med streaming som bygger på deep learning och neurala nätverk. Vill du leva upp till krav på kvalitetsförbättringar, optimerade informationsflöden för klinisk dokumentation och digital journalföring? Vill du känna att du kan arbeta mer effektivt och få mer tid för patienten?

Lösning med 15 000 nöjda användare
dragon medical; dragon; taligenkänning; dragon medical direct (pdf. Öppna nytt fönster)

Läs om 10 goda skäl att välja Dragon Medical Direct! (pdf. Öppna nytt fönster)

Dragon Medical Direct är idag den vanligaste onlinebaserade taligenkänningslösningen inom vården

Ladda ned(pdf. Öppna nytt fönster)

Högre kvalitet och större flexibilitet

AI-baserad taligenkänning ger vårdpersonal möjlighet att dokumentera mer naturligt, utan tekniska begränsningar och med fullt fokus på patienten.

PowerMic Dikteringsmikrofon & PowerMic Mikrofonapp

Mobila och trådbundna mikrofoner för Dragon Medical

Vårt experteam "Professional Services" ser till att du som kund lyckas

Skräddarsydd implementation och integrering i journalsystemet

Dragon Medical underlättar arbetet med att implementera klinisk dokumentation i patientjournaler där dokumentationens arbetsflöde alltmer delas mellan skrivbord, mobila enheter och journalsystem. Vårt team av experter ger dig allt stöd du behöver för att planera, driftsätta och göra det mesta av din investering.

Redo att ta er patientdokumentation till en ny nivå?

Mer information & inspiration

Från våra kunder
Nytt & relaterat material