PowerMic Mobile - Mikrofonapp

Säker och trådlös

Ger läkare möjlighet att diktera, redigera och navigera i sitt journalsystem med sin smartphone som en säker, trådlös mikrofon. En flexibel plattform som innebär en klinisk rörelsefrihet att kunna skapa patientdokumentation där det fungerar bäst - på sjukhuset, kliniken eller i hemmet.

Varför trådlöst?

Ronden ska inte handla om att leta efter en ledig arbetsstation...

PowerMic Mobile är en iPhone och Android app som låter vårdpersonal använda sin egen smartphone som en dikteringsmikrofon till en arbetsstation med Dragon Medical. Den är enkel att använda och paras ihop direkt och säkert. Istället för att leta efter en ledig USB-mikrofon så kan vårdpersonalen tillbringa mer tid med sina patienter och fånga anteckningarna medan information är färsk, eller komma ikapp med den kliniska dokumentation hemifrån.

Effektivare arbetsflöde i journalsystemet med PowerMic Mobile

Nu kan vårdpersonal använda PowerMic Mobile på sin egen smartphone för att diktera patientens berättelse direkt in i journalsystemet. PowerMic Mobile ger läkare och annan vårdpersonal flexibilitet och bättre tillgänglighet för att skapa sin kvalitativa patientdokumentation.

Fortsätt vara uppkopplad

Flytta från rum till rum, arbetsstation till arbetsstation med din egen personliga smartphone som en bekväm och trådlös mikrofon.

Funktion

Ser till att arbetsflödet i journalsystemet fungerar

PowerMic Mobile är optimerad för Dragon Medical Direct

Fler produkter


Mer information

Produktblad
Nytt & relaterat material

Dags att ta reda på om
{AI-baserad taligenkänning är något för er?}