Fallstudie – Taligenkänning som en del av digitaliseringsstrategin

Mervärdet av taligenkänning är uppenbart

Dragon Medical One stöder Klinikum Stuttgarts mål för behandlingskvalitet, patientsäkerhet och kostnadseffektivitet

Fördelarna i korthet

Hög igenkänningsnoggrannhet och användarvänlighet

Halverad tid för patientdokumentation

Molnlösningen för hög tillgänglighet och mobilitet

Klinikum Stuttgart logo

Klinikum Stuttgart

På sina tre sjukhus Katharinenhospital, Krankenhaus Bad Cannstatt och Olgahospital har Klinikum Stuttgart mer än 2 000 vårdplatser och dagkliniker samt över 50 kliniker och institut. Cirka 700 000 patienter behandlas årligen av de cirka 7 000 anställda. Sjukhuset introducerade under 2020 Nuance’s molnbaserade taligenkänning—Dragon Medical One.

Taligenkänning som en del av digitaliseringsstrategin

Sjukhusets digitaliseringsstrategi är en del av den övergripande företagstrategin, som i sin tur bygger på tre grundpelare: hög behandlingskvalitet, patientsäkerhet och kostnadseffektivitet.—”Digitaliseringsstrategin följer samma mål. Med hjälp av digitala processer ska tid för patientvård frigöras och effektiviteten, snabbheten och kostnadseffektiviteten i våra processer ska förbättras,” förklarar professor Jan Steffen Jürgensen, medicinsk direktör och styrelseordförande i Klinikum Stuttgart. En komponent i digitaliseringsstrategin är användningen av taligenkänning. Tack vare den omedelbara tillgången på information ökar också kvaliteten på behandlingen: “Den digitala tillgången till behandlingsdata i realtid är grunden för användningen av ytterligare verktyg, såsom kliniska beslutsstödsystem eller text-mining. ”När text finns tillgänglig i realtid, kan t ex förskrivning av mediciner göras omedelbart då läkemedelskontroll körs direkt i bakgrunden, vilket därmed förbättrar patientsäkerheten”, betonar Jürgensen.


Tidsbesparingen är betydande—med cirka 100 000 slutenvårdspatienter per år för vilka patientjournaler ska upprättas och 600 000 polikliniska vistelser som kräver dokumentation. Mervärdet med taligenkänning är uppenbart.


—Professor Jan Steffen Jürgensen

Medizinischer Vorstand und Vorstandsvorsitzender des Klinikums Stuttgart

Beslutskriterier för Dragon Medical One

“Tidigare hade vi en basal taligenkänning i bruk, vars utrullning inte var tillfredsställande för våra inrättningar. Därför bestämde vi oss för att köpa en ny taligenkänningslösning. Tillsammans med användarna, sjuksköterskor, läkare och administratörer, tog vi fram en lista med urvalskriterier, förklarar Jürgensen. Dessa kriterier inkluderade igenkänningsnoggrannhet (med befintligt bakgrundsbrus), intuitiv användarvänlighet, röststyrningskvalitet och den så kallade latensen (tid) från inspelning till utdata av texten. “Den avgörande faktorn är hur snabbt du ser det korrekt talade ordet framför dig. Dragon Medical One gjorde ett väldigt bra arbete här—och när det gäller våra urvalskriterier över lag” säger Jürgensen.

Färre informationsavbrott ger högre patientsäkerhet

“Långa återkommande texter är det klassiska tillämpningsområdet för taligenkänning, särskilt journalskrivning, expertutlåtanden, detaljerade resultat och i allt högre grad korta remisser på akuten”, förklarar Jürgensen. Men taligenkänning används också i realtid under strukturerad diagnos, till exempel vid ultraljudsundersökningar, inom patologin eller radiologin. På akuten arbetar både läkarkåren och sjuksköterskorna med taligenkänning, men inom andra delar av sjukhuset används det främst av läkarna. Enligt Jürgensen är andra vardagliga användningsområden för Dragon Medical One också tänkbara i framtiden: “Vår vision för framtiden är att även använda taligenkänning inom operationsområdet. På grund av de strikta hygienreglerna skulle det vara särskilt lämpligt här och skulle kunna synkronisera kirurgiska arbetsrutiner och dokumentation. Ett extra gränssnitt mellan människa och maskin med hjälp av språk, är också intressant på andra områden där händerna är bundna, till exempel när man använder robotteknik i operationssalen eller komplexa endovaskulära ingrepp. Taligenkänning som skapar dokumentation i realtid kan utveckla sitt fulla värde i vårdflöden som kännetecknas av många förändringar och överlämningar, till exempel från premedicinering och initiering till kirurgisk dokumentation för uppvakning på postoperativavdelning eller intensivvårdsavdelningen. Informationsavbrott och förseningar är riskabla och kan minimeras avsevärt med taligenkänning.

Mer tid med taligenkänning

“Eftersom vi analyserar användarbeteende vet vi vem som använder taligenkänning och hur ofta. Det finns en hög grad av acceptans och användartillfredsställelse, vilket också återspeglas i efterfrågan på ytterligare licenser och i en väl utförd utrullning. Dokumentationen är nu minst dubbelt så snabb—inte när det gäller tiden tills dokumentet är tillgängligt, utan när det gäller själva dikteringsprocessen, förklarar Jürgensen.

Den här tidsbesparingen för vårdpersonalen öppnar många möjligheter: “Alla kan själva prioritera vad de vill göra med den sparade tiden: mer tid för patienter, mer kollegialt utbyte, mer utrymme för vidareutbildning, mindre övertid etc. Den tid som sparas är avsevärd—med cirka 100 000 slutenvårdspatienter per år för vilka patientjournal måste upprättas och 600 000 öppenvårdsvistelser som kräver dokumentation, säger Jürgensen. “Mervärdet av taligenkänning är uppenbart”, är hans nöjda slutsats.

Molnbaserad—Alltid det senaste

“Vi behöver inte längre vänta på programuppdateringar. Vi har ett inlärningssystem som förbättras dagligen, så att den senaste versionen alltid finns tillgänglig direkt, säger Jürgensen. Han ser fram emot att slippa driftstopp på grund av underhåll eller uppdateringar och uppskattar att Dragon Medical One kan användas var som helst på sjukhuset och även på hemmakontoret.


Det behövs ambassadörer och inspiratörer. Det är bra när läkare och patienter själva upplever att processerna blir snabbare och säkrare med hjälp av taligenkänning och tydligt kan se nytta för bredare användning.


—Professor Jan Steffen Jürgensen

Medizinischer Vorstand und Vorstandsvorsitzender des Klinikums Stuttgart

Dags att göra din dokumentation mer effektiv?

Frigör mer tid till patienter och skapa journalanteckningar i realtid. Hör av dig.