Mix NLU – Työkalut IVR:ää ja chatbotteja varten

Mix NLU

Laadi luonnollisen kielen käsittelyalueita ja parantele ja kehitä NLU-malliasi jatkuvasti todellisen maailman käyttötietojen pohjalta. Määritä käyttäjän aikeet ("varaa lento") ja entiteetit ("Helsingistä Tampereelle keskiviikkona") ja anna esimerkkilauseita kouluttaaksesi DNN-pohjaista NLU-konetta.

Rakenna NLU-malleja

NLU-aloituspakettitarjoukset sisältävät aluekohtaisia vaihtoehtoja, kuten telco-, pankki- tai yleishyödylliset palvelut, sekä yleisiä sosiaalisia aikomuksia tai chatin.

NLU-aloituspaketit

Kun aloitat uuden projektin, voit valita joukosta NLU-aloituspaketteja, joissa on valmiiksi määriteltyjä aikeita ja näytteitä, jotka lisätään projektiisi.

Näin saat etumatkaa sekä liiketoiminnallisiin tarkoituksiin (pankki- ja puhelinpalvelut jne.) että sosiaalisiin aikomuksiin (tervehdykset, anteeksipyynnöt, tunteet, hauskat kysymykset jne.).

Aikomusten ja entiteettien määrittely

Kouluta NLU-malliasi esimerkkilauseilla, jotta se oppii näkemään eron kymmenien tai satojen eri käyttäjäaikeiden välillä. Määritä kullekin aikeelle entiteetit, jotka vaaditaan asiakkaan pyynnön täyttämiseen. Luo mukautettuja entiteettejä sanaluetteloiden ja jokapäiväisten ilmaisujen perusteella tai hyödynnä numeroille, valuutoille ja päivämäärälle/ajalle valmiita entiteettejä, jotka ymmärtävät eri tapoja, joilla asiakkaat ilmaisevat näitä tietoja.

Mix.nlu:n automaattinen aikomusominaisuus tukee loppukäyttäjiltä tulevien esimerkkiviestien ja -lausuntojen "merkitsemistä" ja luokittelee ne aikomuksen mukaan, kuten tässä näytössä näkyy.

Laajenna kuva

Automaattinen aikomuksen havaitseminen

Mix.nlu tukee loppukäyttäjiltä tulevien esimerkkiviestien ja -lausuntojen "merkitsemistä" automaattisen aikomusominaisuuden avulla, joka luokittelee ne automaattisesti aikomuksen mukaan.

Automaattinen aikomusominaisuus ryhmittelee uudet näytteet olemassa oleviin aikomuksiin, jos se löytää läheisen vastaavuuden, mikä lisää olemassa olevien aikomusten tarkkuutta.

Ja jos olemassa olevasta mallista ei löydy hyvää vastinetta, se ehdottaa uusia aikomuksia – ehdokkaita täydentävää automatisointia varten.

Monikieliset NLU-mallit

Mixin avulla voit luoda ja hallita monikielisiä sovelluksia yhdessä projektissa. Mix.nlu-toiminnossa voit luoda yhden kokonaisuuden aikomuksia ja entiteettejä useille kielille ja käyttää kielikohtaisia koulutuskokonaisuuksia.

Tämä auttaa tarjoamaan yhtenäisemmän monikielisen käyttökokemuksen pienemmillä kustannuksilla.

Testaus ja viritys

NLU-palautesilmukka

Jotta luonnollisen kielen ymmärtämisen tulokset olisivat parhaat mahdolliset, tarvitset automaattisen, tekoälyyn perustuvan, skaalautuvan palautesyklin, joka käyttää loppukäyttäjien keskusteluista saatuja tietoja NLU-mallin tarkkuuden ja laajuuden jatkuvaan parantamiseen.

Mix.nlu tukee sinua tässä tarjoamalla pääsyn tuotantotietoihin, tekoälyyn perustuvan automaattisen aikomusten havaitsemisen, tuen manuaalisille tarkistuksille ja helpon tavan mitata muutosten onnistumista regressiotesteissä ja tuotannossa.

NLU ja puheentunnistuksen viritys

Ota käyttöön koulutettu NLU-malli NLU-koneessa ja samanaikaisesti alueen kielimallina puhe-tekstiksi-puhtaaksikirjoituskoneessa. Tämä tuottaa täsmällisimmät puheentunnistustulokset, semantiikan jäsentelyn ja käyttäjän ilmaisujen ymmärryksen sovelluksesi kielialueen perusteella.

Mallin testaus

Kouluta NLU-mallia milloin vain ja testaa sitä harjoituslauseilla. Tunnista ongelma-alueet, joilla aikeet ovat liian lomittaisia, luottamustasoja on parannettava tai on määritettävä lisää entiteettejä.

Aloita Nuance Mixin käyttö ilmaiseksi.