Dragon TV

Luo personoituja ja turvallisia viihdekokemuksia

Nuance Dragon TV:llä voit luoda asiakkaillesi saumattomia kokemuksia personoiduilla sisältösuosituksilla, suojatulla tilillä ja helpolla puhepohjaisella navigoinnilla.

Kitkaton navigointi. Vaivaton puheohjaus. Suojattu todennus.

Nuance Dragon TV valjastaa tekoälyteknologiamme, jotta asiakkaasi voivat löytää helposti etsimänsä sisällön, hallinnoida tilejään ja suorittaa maksuja — tämän kaiken puheella.

Yksinkertainen, turvallinen ja puhepohjainen navigointi tuo viihdekokemuksen paremmin asiakkaitten hallintaan. Lisäksi Dragon TV tunnistaa yksittäiset äänet antaakseen puhujille personoituja vastauksia biometrisellä todennuksella. Dragon TV:llä asiakkaat voivat olla yhteydessä tilinhallintaan ja tekniseen tukeen saumatta samasta käyttöliittymästä kuin mistä he hallitsevat TV-kokemustaan.

Edut

Kätevämpiä TV-kokemuksia

Näyttönäppäimistöjen ja loputtomien valikoiden sijaan Dragon TV auttaa sinua luomaan ylivoimaisia viihdekokemuksia. Asiakkaat voivat etsiä sisältöä tai suosituksia vaivatta. Tämä kasvattaa asiakastyytyväisyyttä, parantaa pysyvyyttä ja lisää asiakaspalvelun tehokkuutta.

Todellisen maailman liiketoiminnalliset tulokset

20 %

kasvu maksullisessa sisällössä puheen avulla

31 %

puhepohjaisista maksutapahtumista
voidaan muuttaa rahaksi

70 %

käyttäjistä käyttää
palvelua edelleen
kuuden kuukauden jälkeen

Ominaisuudet

Mitä Nuance Dragon TV tarjoaa

Anna asiakkaiden navigoida TV-kokemusta luonnollisesti puheensa voimalla, jotta kanavien surffaaminen olisi entistäkin miellyttävämpää, personoitujen valikoiden käyttö nopeampaa ja elokuvien ja ohjelmien löytäminen paljon helpompaa kuin hakuvalikoilla.

Opi toimittamaan saumattomia, kiehtovia ja suojattuja viihdekokemuksia.