Puhekielisiä tekoälyratkaisuja teleliikenneyrityksille

Vähemmän vaihtuvuutta, enemmän tuloja

Nuancen teleliikenneratkaisuilla teleliikenneyritykset voivat lisätä automaatiota, parantaa asiakastyytyväisyyttä ja elinikäistä arvoa, vähentää kustannuksia ja suojella jokaista kanssakäymistä.

Poikkeuksellisia kokemuksia – tärkeillä hetkillä

Nuancen ratkaisut auttavat johtavia teleliikenneyrityksiä – mukaan lukien yhdeksää kymmenestä suurimmasta kansainvälisestä teleliikenneyrityksestä* – tarjoamaan saumattomia, tehokkaita ja turvallisia kokemuksia puhe- ja digitaalisilla kanavilla asiakaskokemuksen missä tahansa kohdassa tai koko kokemuksen ajan.

Toteen näytetyt puhekieliset tekoälyratkaisumme, joilla on tukenaan verraton ammattilaispalveluittemme asiantuntemus, auttaa teleliikenneyrityksiä ympäri maailman parantamaan asiakastyytyväisyyttä, vähentämään vaihtuvuutta ja kasvattamaan tuloja – ja suojelemaan samalla brändiäsi edistyneellä biometrisellä tietoturvalla.

*Pois lukien Kiina

Edut

Tarjoa mitattavaa liiketoiminnallista vaikutusta toteennäytetyillä tekoälyratkaisuilla

Johtavat teleliikenneyritykset käyttävät Nuancen älykkäitä kanssakäymis- ja tietoturvaratkaisuja luodakseen automaattisia, personoituja ja kitkattomia kaikkien kanavien asiakaskokemuksia suuressa mittakaavassa.

Todellisen maailman liiketoiminnalliset tulokset

$2,5M

vuosittaiset petossäästöt puhebiometrialla

88 %

pysyvyys itsepalvelusovelluksessa

$3,8M

säästöt jo yhdellä digitaalikanavalla ensimmäisen tason operaattorilla

2,2B

tapahtumaa kuussa Dragon TV:llä