Mix Dialog – Verktøy for IVR og chatboter

Mix Dialog

Design, utvikle og test en flerspråklig, samtalebasert KI-opplevelse med omnikanal på ett enkelt prosjekt på tvers av tale- og digitale kanaler – og det med et brukervennlig grafisk brukergrensesnitt.

Bygget på samtalebasert KI

Dagens konsumenter ønsker valgfrihet og fleksibilitet, både i valg av kanaler og måter å samhandle på. Mix.dialog gir designere og utviklere muligheten til bygge videre på et sett av forhåndsdefinerte dialognoder som inkorporerer beste praksis for samtalebasert KI, og dekker brukstilfeller fra omfattende VA-er til unikt tilpassede, transaksjonsbaserte boter og IVR-er – uten å måtte skrive en eneste linje med kode.

Lavkode / ingen kode

Nuance Mix er et ekte design- og utviklingsmiljø med lavkode / ingen kode.

Som et eksempel, når det gjelder å formatere dynamiske data – tall, datoer, ID-er og mer – under kjøring, spesifikt for en kanal, modalitet og språk.

Alt dette gjøres via konfigurasjon i Mix.dialog. Ingen kodelinjer trengs å skrives.

Bygget for tale- og digitale kanaler

Skap samtalebaserte KI-opplevelser for taleaktiverte og digitale kanaler i ett enkelt prosjekt. Optimer logikken for hver kanal og modalitet, samtidig som du sikrer konsistens og gjenbruk i ett enkelt prosjekt. Benytt deg av rik tekst, medie- og handlingsknapper i digitale kanaler, Nuance Vocalizer TTS og forhåndsinnspilte meldinger i talekanaler.

Dra nytte av kontekst- og øktinnsikt

Samtalebasert logikk som er bygget i Mix.dialog, bygger på kontekst- og øktinnsikt. Brukermeldinger som «Når kan jeg forvente å motta telefonen min?» blir tolket sammen med informasjon fra tidligere meldinger i samme dialog for å gi riktig svar. Forstå dialogen enda bedre ved å inkludere eksterne data, slik som sted, kontodetaljer og kundepreferanser for å skape enda mer personlige opplevelser.

Designere for Mix.dialog-anropsflyt kan bygge på viktige komponenter og orkestrere dialoger med blandede brukerinitiativer i denne visuelle tolkningen.

Utvid bilde

Blandet initiativ-dialoger

I Mix.dialog bygger samtaleflyt-designere på kjernekomponenter for å skape blandet initiativ-dialoger. Første gang blir brukere veiledet av systemet trinn for trinn, mens mer erfarne brukere kan velge å gå fortere frem og ta kontroll over samtalen.

Kontekstuell forståelse

Når det gjelder dialogkontekst – noe av det vanskeligste for en VA eller bot er å holde styr på informasjon som gis av brukeren, og gjenkjenne når de refererer til den informasjonen senere.

Den gode nyheten er at Mix tar seg av det på dine vegne, og dette gjør at komplekse samtale-KI-løsninger er enkle å bygge.

Når det gjelder å løse referanser («anaphora»), er alt du trenger å gjøre å konfigurere hvordan en enhet skal refereres til senere: Som en ting («det»), en person («ham», «henne», «de»), et øyeblikk i tid («da»), eller et sted («der»).

Intensjonsbytte

Boter som er bygget med Mix, kan multitaske. Brukere kan starte en samtale og følge løpet for en intensjon, og når de legger til en annen intensjon, kan de gå ut av den gjeldende flyten for å løse problemet – og så fortsette sømløst med den opprinnelige oppgaven.

Utvikle og integrer

Mix.Dialog lar utviklere integrere med eksisterende backend-systemer for datatilgang og oppfyllelse av transaksjoner, og skape spesifikk atferd for et stort utvalg av distribusjonskanaler, inkludert IVR og en rekke digitale kanaler.

Førsteklasses støtte for IVR og digitale kanaler

Nuance Mix representerer en omnikanals KI-verktøyplattform som støtter en rekke kanalspesifikke funksjoner på tvers av tale- og digitale kanaler.

For eksampel, i IVR kan brukeren bruke forhåndsinnspilt lyd, barge-in og DTMF; og i digitale kanaler, rike medier og interaktive elementer som hurtigsvarknapper.

Integrer med Mix.dialog-kjøretids-API

Mix.dialog kjøretids-API-er kombinerer Nuances taleteknologier, NLU og dialogiverksetting i en enkelt API. Dette gir enklere integrering med klienter, inkludert via IVR, VA-er eller boter, smarte høyttalere, mobilapper og sosiale medier.

Back-end-integrasjon

Integrer eksterne systemer (slik som CRM, kundeprofil) i samtaleflytlogikken for å tilpasse brukeropplevelsen og oppfylle kundenes behov på en bedre måte.

Mix.dialog gir direkte integrasjon med RESTful webtjenester og dataintegrasjon på klientsiden, som hjelper deg med å skape tilpassede webapplikasjoner utnytter tilgang til data og logikk på klientsiden.

Nuance Mix-programvarens samtaleflytlogikk og forretningsregler virker uten å skrive en eneste linje med kode som vist i denne visualiseringen.

Utvid bilde

Bygg dialogflytlogikk uten koding

Definer en tilpasset samtaleflytlogikk og forretningsregler uten å måtte skrive en eneste linje med kode. Bygg komplekse, nestede betingelser ved å fylle ut et brukervennlig skjema. Benytt dataobjekter med skjemaer som er knyttet til back-end-metodene dine for å minimere krav til datamanipulering.

Test og juster

Bruk innebygget validering og Prøv-modus for å teste dialoglogikken før du publiserer den. Kjør applikasjonslogikken gjennom alle mulige baner ved å simulere forskjellige brukermeldinger og back-end-responsdata. Konfigurer talegjenkjenning gjennom applikasjons- og distribusjonsspesifikke innstillingsparametere kontrollert i Mix.dialog.

Justering av talegjenkjenning

Mix.dialog kan brukes for å gi brukere tilgang til enestående dybdeinnstilling for talegjenkjenning, som starter med enhetsspesifikke konfidensgrenser og bekreftelsesstrategier, tidsavbruddsinnstillinger og mye mer.

Utviklere kan definere spesifikke uttalehint for ASR, og bruke kontekstspesifikke og sluttbrukerspesifikke ordlister for ytterligere konfigurering.

Testkjør applikasjonslogikken

Prøv-modus i Mix.dialog gir utviklere muligheten til å testkjøre applikasjonslogikken uten å måtte distribuere til målmiljøet. Simuler tekst- og talemodaliteter og verifiser systemsvar, samtidig som du får visuelle tilbakemeldinger på samtaleflyt-utførelsen i et beskyttet miljø.

Utviklere kan teste applikasjonslogikk gjennom Forsøk-modus som vist i testvinduet.

Simuler back-end-responser

Når du testkjører applikasjonslogikken i alle mulige baner i Prøv-modus, kan du simulere back-end-responser ved å taste inn forskjellige responsdata direkte i testvinduet.

Mix.dialogs valideringsskjerm viser hvordan utviklere kan validere data og logikk.

Innebygget validering

Når du konfigurerer detaljer for samtaleflytlogikk, støtter Mix.dialog utviklere ved å validere de konfigurerte dialognodene og viser dem manglende innhold eller sviktende logikk.

Kom i gang gratis med Nuance Mix.