Mix NLU – Verktøy for IVR og chatboter

Mix NLU

Bygg naturlige språkbehandlingsdomener og forbedre og utvikle NLU-modellen din basert på ekte brukerdata. Definer brukerintensjoner («bestille en flyreise») og enheter («fra JFK til LAX neste onsdag») og gi eksempelsetninger for å lære opp den DNN-baserte NLU-motoren.

Utvikle NLU-modeller

NLU-startpakken inkluderer vertikalspesifikke alternativer, slik som telefontjenester, banktjenester eller verktøy, samt generiske sosiale brukerintensjoner eller chat.

NLU startpakker

Når man starter et nytt prosjekt, velger du fra et sett med NLU-startpakker som kommer med forhåndsdefinerte brukerintensjoner og eksempler som du legger til i prosjektet.

Dette gir deg en start både med forretningshensikter (bank, telekom, osv.) og «sosiale» brukerintensjoner (hilsener, unnskyldninger, følelser, morsomme spørsmål og mer).

Definer intensjoner og enheter

Tren opp NLU-modellene dine med setninger for å lære dem å skille mellom dusinvis eller hundrevis av forskjellige brukerintensjoner. For hver intensjon kan du definere hvilke enheter som kreves for å oppfylle kundens forespørsel. Opprett egendefinerte enheter basert på ordlister og hverdagslige uttrykk eller benytt deg av ferdiglagde enheter for tall, valutaer og dato/tid som forstår alle måtene kunder pleier å uttrykke denne informasjonen på.

Automatisk brukerintensjon-funksjonen i Mix.nlu støtter prosessen med å merke eksempelmeldinger/ytringer som kommer fra sluttbrukere og kategoriserer dem etter hensikt som vist i denne skjermen.

Utvid bilde

Oppdagelse av automatisk brukerintensjon

Mix.nlu støtter prosessen med å merke eksempelmeldinger/ytringer som kommer fra sluttbrukere med en automatisk funksjon som vil automatisk kategoriserer dem etter brukerintensjoner.

Automatisk brukerintensjon grupperer nye prøver i eksisterende intensjoner den finner en nær match, noe som øker nøyaktigheten for eksisterende brukerintensjoner.

I tilfelle det ikke finnes noen god match i den eksisterende modellen, vil den foreslå nye intensjoner – kandidater for ytterligere automatisering.

Flerspråklige NLU-modeller

Mix lar brukeren utvikle og administrere flerspråklige applikasjoner i ett enkelt prosjekt. Bruk Mix.nlu for å opprette et enkelt sett med brukerintensjoner og enheter på tvers av flere språk, med språkspesifikke opplæringssett.

Dette bidrar til å gi en mer konsistent flerspråklig brukeropplevelse til lavere kostnad.

Test og still inn

NLU-tilbakemeldingssløyfe

For de beste resultatene for naturlig språkforståelse trenger du en automatisert, KI-basert, skalerbar tilbakemeldingssyklus som bruker data fra dine sluttbrukersamtaler for kontinuerlig forbedring av nøyaktigheten og omfanget av NLU-modellen.

Mix.nlu støtter deg ved å gi deg tilgang til produksjonsdata, KI-basert oppdagelse av automatisk intensjon, støtte for manuelle vurderinger og en enkel måte å måle suksessen til endringer i regresjonstester og produksjon.

NLU og justering av talegjenkjenning

Distribuer den opplærte NLU-modellen til både NLU-motoren, og samtidig som en domenespråkmodell til tale-til-tekst-transkripsjonsmotoren. Dette gir mest mulig nøyaktig talegjenkjenning og semantisk analyse, og gir bedre forståelse av brukerens tale basert på applikasjonens spesifikke språkdomene.

Test modellen

Tren opp NLU-modellen når som helst, og test den mot testsetninger. Identifiser problemområder hvor intensjoner overlapper for mye, konfidensgraden må økes eller du må definere ytterligere enheter.

Trenger du mer informasjon før du registrerer deg?

Kontakt oss for å snakke med en spesialist i dag.

Kom i gang gratis med Nuance Mix.