Konversasjonelle KI-løsninger for forsyningstjenester

Koble deg til kraftfulle kundeopplevelser

Nuance KI-løsninger for forsyningstjenester øker kundedeltakelse og -tilfredshet, reduserer kundefrafall og gir operasjonell effektivitet og kostnadskutt.

Opplevelser som kundene kan stole på

Det er få organisasjoner som folk er mer avhengige av enn leverandører av forsyningstjenester, og det å levere en god kundeopplevelse – spesielt når ting ikke går som de skal – er essensielt for å holde seg konkurransedyktig.

Nuances løsninger hjelper leverandører av forsyningstjenester med å gi kunder konversasjonell selvbetjening i stemmekanaler og digitale kanaler, og gi rettidige proaktive meldinger og en kraftfull kombinasjon av automatisert og menneskelig assistanse som øker kundetilfredshet, samtidig som kostnadene reduseres.

Fordeler

Intelligente kundeopplevelser Kraftfulle forretningsresultater.

Nuances konversasjonelle KI-løsninger hjelper leverandører av forsyningstjenester med å øke selvbetjening, støtte opp om agentene og levere proaktive opplevelser som øker kundetilfredshet.

Virkelige forretningsresultater

84%

økning i nettopromotorpoeng

28M

innringinger beholdt innenfor interaktiv stemmerespons

76%

beholdt innenfor IVR

$10M

spart med automatisering