Agenteffektivitet

 

Hjälp dina agenter att prestera på topp varje dag

Agenteffektivitetslösningar från Nuance förstärker dina kontaktcenterteam med kraftfull AI, så att de kan erbjuda snabb, effektiv support som ökar kundnöjdheten och intäkterna.

Gör det enklare för agenter att betjäna dina kunder

Framgången för varje kontaktcenter beror på hur dess agenter presterar. Men med ökande kontaktvolymer ökar pressen på agenter att lösa frågor snabbare.

Nuance AI-lösningar för agenter förbättrar agentens effektivitet och produktivitet och sänker kostnaderna, samtidigt som personalomsättningen och inkörningstiderna minskas. Med kontextuella rekommendationer i realtid är det som att ha en ny AI-kollega som alltid är till hands för att hjälpa dina agenter att snabbt lösa även de mest komplexa kundärenden.

Lösningar

Ge dina kundagenter nya AI-superkrafter

Med AI-baserade lösningar från Nuance kan dina agenter prestera på topp varje dag.

Fördelar

Ge agenter möjlighet att arbeta smartare

Nuance-lösningar hjälper dina agenter att ge snabbare och effektivare service – och hjälper ditt kontaktcenter att minska kostnader och öka intäkter.

Verkliga affärsresultat

25 %

ökning av agenternas
tillgänglighet

89

sekunder kortare
AHT

96 %

agenttillfredsställelse

Hur gynnade Agent Coach dig?

Vi frågade 45 agenter på ett stort telekombolag hur Nuance Agent Coach hjälpte dem att betjäna kunderna bättre.

”Jag kunde hjälpa kunderna enkelt, eftersom påföljande bästa åtgärd eller manus var lättillgängligt.” – Agent nr 7
”Det hjälpte mig att spara tid och ge den bästa chattupplevelsen till våra kunder.” – Agent nr 13
”Det hjälpte mig verkligen att spara tid och det hjälpte mig att engagera kunden väl.” – Agent nr 22
”Det blev enklare att svara på kundernas frågor och att hantera två chattar.” – Agent nr 33

Nuance gör skillnad

Hjälp agenter att fokusera på det som är viktigt – att ge den allra bästa servicen till dina kunder.

Lär dig hur du kan öka kund- och agentnöjdheten samtidigt som du sänker kostnaderna och ökar intäkterna.