Röst- och IVR-lösningar

 

Förse dina röstkanaler med intelligens

Nuance röst- och IVR-lösningar skapar intelligenta och konversationsbaserade upplevelser som kunderna älskar – samtidigt som de minskar kostnaderna för kontaktcentren.

Förbättra CX och leverera överlägsna resultat för kontaktcenter

Nuance röst- och IVR-lösningar ger kunderna naturliga konversationsupplevelser och effektiva, tillfredsställande självbetjäningsinteraktioner. Vår konversationsbaserade IVR, samtalsstyrning och Dragon TV automatiserar och anpassar konversationsbaserade kundengagemang. Och våra röst-till-digitala lösningar använder AI-baserad självbetjäning och samtalsomläggning för att flytta uppringaren till billigare och mer bekväma digitala kanaler.

Kraftfulla lösningar för enkla och tillfredsställande upplevelser

Med Nuance IVR och röstlösningar kan kunderna interagera med ditt varumärke med naturligt språk, vilket minskar friktion och frustration, uppmuntrar självbetjäning och ökar effektiviteten i kontaktcentret.

Din IVR, på ditt sätt

Implementera Nuance konversationsbaserade IVR flexibelt på valfritt tredjepartsmoln, i Nuance-molnet, lokalt eller i en hybridmiljö för att leverera konversationsbaserade självbetjäningsupplevelser som automatiserar inkommande samtal.

Du kan till och med integrera dess kraftfulla, AI-baserade funktioner i din befintliga IVR så att du kan designa unika upplevelser för ditt varumärke och förbättra viktig statistik för ditt kontaktcenter.

Fördelar

Snabbare och effektivare kundkonversationer

Leverera enkla konversationsupplevelser som ökar kundnöjdheten, förkortar samtalstider och minskar kostnader för kontaktcenter med Nuances röstlösningar.

Verkliga affärsresultat

25 %

ökning i agenttillgänglighet

30 %

minskning av samtalsöverföringar

85 %

ökning av IVR Net Promoter-poäng