Konversationsbaserad IVR – interaktivt röstsvar

Få din IVR att arbeta hårdare – och smartare

Nuance konversationsbaserade IVR löser inkommande telefonfrågor genom naturliga, mänskliga interaktioner som uppmuntrar till självbetjäning och ökar kundnöjdheten.

Visa beskrivning >

Förvandla självbetjäning till en problemfri upplevelse

Med Nuance konversationsbaserade IVR kan kunderna prata fritt och lösa sina problem precis som om de pratade med en live-agent. Den förutser kundernas behov, ger personliga hälsningar och ändrar talstil baserat på konversationens sammanhang – löser ärenden vid första kontakten och frigör dina agenter att fokusera på mer värdefulla uppgifter.

Fördelar

Uppmuntra självbetjäning. Gör kunder nöjda. Frigör agenter.

Med Nuances intuitiva interaktiva röstsvarssystem kan du skapa personliga, automatiserade röstupplevelser för ditt varumärke som löser kundfrågor, ökar agentupplevelsen och förbättrar resultaten i ditt kontaktcenter.

Din IVR, på ditt sätt

Implementera Nuance konversationsbaserade IVR flexibelt på valfritt tredjepartsmoln, i Nuance-molnet, lokalt eller i en hybridmiljö för att leverera konversationsbaserade självbetjäningsupplevelser som automatiserar inkommande samtal.

Du kan till och med integrera dess kraftfulla, AI-baserade funktioner i din befintliga IVR så att du kan designa unika upplevelser för ditt varumärke och förbättra viktig statistik för ditt kontaktcenter.

Funktioner

Vad du får med Nuance konversationsbaserad IVR

Utnyttja kraften i vår beprövade AI-teknik, som vi optimerat i kraft av ledare inom innovation för kontaktcenter under två decennier.

Verkliga affärsresultat

15 %

minskning av
felriktade samtal

50 %

minskat antal förlorade samtal

85 %

ökning av IVR
Net Promoter-poäng

Omvandla din IVR från en pina till en livlina

Upptäck hur Nuances konversationsbaserade IVR kan hjälpa dig att minska antalet agentsamtal, förbättra samtalsstyrningen och öka kundnöjdheten.

Relaterade produkter

Lär dig hur du kan öka automatiseringen, förbättra kundnöjdheten och minska kostnaderna.