Konversationsbaserade AI-lösningar för allmännyttiga företag

Skapa kraftfulla kundupplevelser

Nuance AI-lösningar för allmännyttiga företag ökar kundernas engagemang och tillfredsställelse, minskar omsättningen samt ger driftseffektivitet och kostnadsbesparingar.

Erfarenheter dina kunder kan lita på

Det finns få organisationer som människor förlitar sig på mer än sina allmännyttiga företag, och att kunna erbjuda en fantastisk kundupplevelse – särskilt när saker går fel – är avgörande för att man ska förbli konkurrenskraftig.

Nuance-lösningar hjälper allmännyttiga företag att utrusta kunder med konversationsbaserad självbetjäning i röst- och digitala kanaler, proaktivt avisering i rätt tid och en effektiv kombination av automatiserad och mänsklig assistans – vilket ökar kundnöjdheten, samtidigt som kostnaderna minskar.

Fördelar

Intelligenta kundupplevelser. Kraftfulla affärsresultat.

Nuances konversationsbaserade AI-lösningar hjälper allmännyttiga företag att öka sin självbetjäning, stärka agenter samt leverera proaktiva upplevelser som ökar kundnöjdheten.

Verkliga affärsresultat

84 %

ökning av NPS-poäng

28M

samtal som ingår i IVR

76 %

behållningsgrad

$10M

i besparingar med automatisering

Lär dig hur du kan skapa kundupplevelser som alltid är tillgängliga.