Mix Dialog - Tools voor IVR en chatbots

Mix Dialog

Ontwerp, ontwikkel en test omnichannel conversational AI in meerdere talen binnen één project voor spraak- en digitale kanalen. En dat alles met een gebruiksvriendelijke grafische UI.

Bouwen aan conversational AI

De moderne consument wil keuzevrijheid en flexibiliteit: de keuze uit verschillende kanalen en de flexibiliteit om op hun eigen manier te communiceren. Met Mix.dialog kunnen ontwerpers en ontwikkelers voortbouwen op een set kant-en-klare dialoogpunten, die best practices op het gebied van conversational AI toepassen en geschikt zijn voor allerlei use cases, van informatiegerichte virtuele assistenten tot gepersonaliseerde transactiebots en IVR's. En daarvoor hoeft geen enkele regel code te worden geschreven.

Low-code/no-code

Nuance Mix is een echte low-code/no-code ontwerp- en ontwikkelomgeving.

Denk bijvoorbeeld aan het tijdens runtime formatteren van dynamische gegevens (cijfers, datums, id's en meer) die specifiek zijn voor kanalen, modaliteiten en talen.

In Mix.dialog gebeurt dit allemaal via configuraties. Er hoeft geen enkele regel code geschreven te worden.

Ontwikkeld voor spraak- en digitale kanalen

Ontwerp conversational AI-ervaringen voor spraak- en digitale kanalen binnen één project. Optimaliseer de logica voor elk kanaal en elke modaliteit en zorg voor consistentie en herbruikbaarheid binnen één project. Maak gebruik van rijke tekst, media en actieknoppen in digitale kanalen en van Nuance Vocalizer TTS en vooraf opgenomen tekst in spraakkanalen.

Maak gebruik van context en opgedane kennis binnen een sessie

De conversationele logica in Mix.dialog bouwt voort op de context en opgedane kennis binnen een sessie. Als de gebruiker vraagt 'Kom ik al in aanmerking voor een nieuwe telefoon?', wordt dit samen met informatie uit vorige berichten in dezelfde dialoog geïnterpreteerd om het juiste antwoord te geven. Krijg meer inzicht in dialogen en zorg voor een nog persoonlijkere ervaring door externe gegevens mee te nemen, zoals locatie, accountgegevens en klantvoorkeuren.

In Mix.dialog bouwen gespreksflowontwerpers voort op kernelementen voor mixed-initiative dialogen, zoals te zien in deze visuele interpretatie.

Afbeelding vergroten

Mixed-initiative dialogen

In Mix.dialog bouwen gespreksflowontwerpers voort op kernelementen voor mixed-initiative dialogen. Nieuwe gebruikers worden door het systeem stapsgewijs door het gesprek geleid, terwijl ervaren gebruikers sneller kunnen werken door het gesprek in eigen hand te nemen.

Contextueel begrip

Over dialoogcontext gesproken: een van de moeilijkste dingen voor een VA of bot is om bij te houden welke informatie de gebruiker al heeft verschaft en hier later naar terug te verwijzen.

Het goede nieuws is dat Mix dit voor u regelt, waardoor het gemakkelijk wordt om complexe conversational AI-oplossingen te maken.

Bij het oplossen van verwijzingen ('anaforen') hoeft u alleen maar in te stellen hoe later naar een entiteit moet worden verwezen: als een ding ('het', 'dat'), een persoon ('hij', 'haar', 'zij'), een tijdstip ('toen') of een plaats ('daar').

Veranderen van intentie

Bots die ontwikkeld zijn met Mix kunnen multitasken. Gebruikers kunnen een conversatiepad volgen voor een bepaald onderwerp, overgaan op een ander onderwerp en dit oplossen, en naadloos weer terugkeren naar het oorspronkelijke onderwerp.

Ontwikkelen en integreren

Ontwikkelaars kunnen Mix.Dialog integreren met bestaande back-endsystemen voor gegevenstoegang en transacties, en specifiek gedrag instellen voor een grote verscheidenheid aan kanalen, waaronder IVR en verschillende digitale kanalen.

Eersteklas ondersteuning voor IVR en digitale kanalen

Nuance Mix is een omnichannel toolplatform voor conversational AI dat kanaalspecifieke functies ondersteunt voor spraak- en digitale kanalen.

Met IVR kunt u bijvoorbeeld vooraf opgenomen audio, inspraak en DTMF gebruiken. In digitale kanalen kunt u rijke media en interactieve elementen zoals snelle antwoordknoppen ondersteunen.

Integratie met de runtime-API van Mix.dialog

De runtime-API's van Mix.dialog combineren Nuance's spraaktechnologieën, NLU en dialooginstructies in één enkele API voor een eenvoudige integratie met clients, zoals IVR, virtuele assistenten of bots, slimme speakers, mobiele apps en socialmediakanalen.

Back-endintegratie

Integreer externe systemen (zoals een CRM of klantprofiel) met uw gespreksflow voor een persoonlijke gebruikerservaring die beter inspeelt op de behoeften van de gebruiker.

Mix.dialog maakt directe integratie met RESTful webservices en gegevensintegratie aan de clientzijde mogelijk. Dit helpt bij het creëren van aangepaste klantintegraties voor mobiele en webapplicaties die toegang hebben tot gegevens en logica van de client.

Met Nuance Mix kunnen gespreksstromen en bedrijfsregels gemaakt worden zonder ook maar één regel code te schrijven.

Afbeelding vergroten

Dialoogstromen bouwen zonder te coderen

Creëer gepersonaliseerde gespreksstromen en bedrijfsregels zonder ook maar een regel code te schrijven. Stel complexe, geïntegreerde workflows samen via eenvoudig te beheren formulieren. Maak gebruik van gegevensobjecten met schema's gekoppeld aan uw back-endmethodes, om ingrepen in de dataverwerking tot een minimum te herleiden.

Testen en optimaliseren

Gebruik de ingebouwde validatiefunctie en de Try-modus om dialooglogica te testen voordat u deze uitrolt naar productie. Test alle mogelijke logicapaden door verschillende gebruikersberichten en antwoorden van de back-end te simuleren. Verbeter de spraakherkenning met applicatie- en implementatiespecifieke parameters die in Mix.dialog worden geregeld.

Optimaliseren van spraakherkenning

Mix.dialog geeft gebruikers toegang tot ongeëvenaard uitgebreide parameters om de spraakherkenning te optimaliseren, zoals entiteitspecifieke betrouwbaarheidsdrempels en bevestigingsstrategieën, time-out-instellingen en nog veel meer.

Ontwikkelaars kunnen ook specifieke uitspraakhints instellen voor ASR en contextspecifieke en eindgebruikerspecifieke woordenboeken gebruiken voor verdere optimalisatie.

Test de applicatie logica

Met de Try-modus in Mix.dialog kunnen ontwikkelaars de applicatielogica testen zonder deze te hoeven uitrollen naar de productieomgeving. Simuleer tekst- en spraakmodaliteiten en verifieer de antwoorden van uw systeem terwijl u visuele feedback krijgt over de uitvoering van de gespreksstroom in een veilige omgeving.

Met de Try-modus kunnen ontwikkelaars de applicatielogica testen, zoals te zien in het testvenster.

Simuleer de antwoorden van de back-end

Test alle mogelijke logicapaden in de Try-modus en simuleer de antwoorden van de back-end door verschillende antwoordgegevens in het testvenster in te voeren.

Op het validatiescherm van Mix.dialog is te zien hoe ontwikkelaars gegevens en logica kunnen valideren.

Ingebouwde validatie

Mix.dialog ondersteunt ontwikkelaars bij het configureren van de gesprekslogica door de dialoogpunten te valideren en op ontbrekende inhoud of foutieve logica te wijzen.

Ga gratis aan de slag met Nuance Mix.