AI-gestuurde fraudepreventie voor elk kanaal

AI-gestuurde fraudedetectie voor elk kanaal

Stop fraude bij de bron, door de fraudeurs achter elke aanval te identificeren en te blokkeren.

Verscherp de beveiliging zonder de vlotte toegankelijkheid in het gedrang te brengen

De meeste fraudepreventiestrategieën hinderen de klantervaring of remmen de workflows van werknemers af. Ze steunen bovendien op weinig betrouwbare signalen, complexe regels of een responsanalyse.

De slimme fraudebestrijdingsoplossingen van Nuance geven fraudeurs geen kans, maar laten klanten en werknemers toe zich volop te focussen op de persoon achter elke interactie.

Voordelen

Voorkom, detecteer en onderzoek meer fraude

Beveilig elke interactie van klanten en werknemers, en leg tegelijk meer fraudepatronen en aanvalsmethoden bloot.

Concrete resultaten

Meer dan 500 bedrijven wereldwijd kozen al voor Nuance en voorkomen verliezen door fraude. Ze geven hun fraudebestrijdingsteams de nodige wapens in handen en dragen bij tot de vervolging van criminelen.

90%

opsporing van fraude

92%

minder verliezen door fraude

95%

snellere
fraudedetectie

$2mld

aan fraude per jaar voorkomen

Oplossingen

Slimme omnichannel-fraudepreventie

De AI-gestuurde risicoanalyses van Nuance maken gebruik van gelaagde en vooruitstrevende biometrische en niet-biometrische fraudedetectiesystemen om fraude te voorkomen en tegelijk het verificatieproces efficiënter te maken.

Fraudeanalyse en rapportage

Maak gebruik van clustering en patroonanalyse om je onderzoekscapaciteit uit te breiden en nieuwe fraudeurs te detecteren. Ga vervolgens in de gegevensgeschiedenis op zoek naar hun activiteiten en stel coherente cases op over de verschillende kanalen heen.

Miniatuur van de casestudy naar hoe de NatWest Group pogingen tot fraude een halt toeroept

Gerelateerde producten